Loading ...  
 Loading ...  
 Loading ...  
 Loading ...  

Kjøpe Antabus Uten Resept

Kjøpe AntabusKjøpe Antabus På nett uten resept

Antabus INDIKASJONER


Antabus brukes for behandling av alkoholisme. Antabus er en alkohol-misbruk avskrekkende. Det fungerer ved å blokkere nedbrytningen av alkohol, forårsaker ubehagelige bivirkninger (f.eks, oppkast, urolig mage) når selv en liten mengde alkohol er konsumert.

Antabus INSTRUKSJONER


Bruk Antabus som anvist av legen din.

Antabus kan tas med eller uten mat.
Antabus kan svelges hele, tygges eller knuses og blandes med mat.
Ikke ta den første dosen med Antabus i minst 12 timer etter å ha drukket alkohol.
Hvis du glemmer en dose av Antabus, ta den så snart som mulig. Hvis det er nesten tid for neste dose, hopp over den glemte dosen og gå tilbake til din vanlige doseringsplan. Ikke ta to doser samtidig.

Spør helsepersonell eventuelle spørsmål du måtte ha om hvordan du bruker Antabus.

Antabus LAGRING


Oppbevares Antabus ved romtemperatur, mellom 68 og 77 grader F (20 og 25 grader C). Oppbevares beskyttet mot varme, fuktighet og lys. Ikke oppbevar på badet. Hold Antabus utilgjengelig for barn og vekk fra kjæledyr.

Antabus MER INFO:


Aktiv ingrediens: Disulfiram.

IKKE bruk Antabus hvis:

du er allergisk mot noen av innholdsstoffene i Antabus eller andre lignende legemidler
du er under påvirkning av alkohol
du har en alvorlig hjertesykdom, en blokkering av ditt hjerte arterier, eller en psykisk lidelse (f.eks, psykose)
du tar metronidazol eller en alkohol-holdig medisin (f.eks visse HIV proteasehemmere [f.eks, amprenavir], hostemiksturer, andre flytende medisiner).

Ta kontakt med din lege eller helsepersonell umiddelbart hvis noen av disse gjelder for deg.

Noen medisinske tilstander kan samhandle med Antabus. Rådfør deg med lege eller apotek dersom du har noen medisinske tilstander, spesielt hvis noe av det følgende gjelder for deg:

hvis du er gravid, planlegger å bli gravid, eller ammer
hvis du tar noen resept eller reseptfrie medisiner, urte forberedelse eller kosttilskudd
hvis du har allergi mot medisiner, mat eller andre stoffer (f.eks, latex gummi)
hvis du har hjerneskade, diabetes, hjerte-eller lungesykdom, psykiske eller humør problemer (for eksempel depresjon), en aktiv skjoldbruskkjertel, beslag, eller lever-eller nyreproblemer.

Noen legemidler kan samhandle med Antabus. Fortell helsepersonell dersom du bruker andre legemidler, spesielt noe av det følgende:

Legemidler som inneholder alkohol (f.eks visse HIV proteasehemmere [f.eks, amprenavir], hoste sirup, andre flytende medisiner) eller metronidazol fordi risikoen for alvorlige bivirkninger kan være økt
Antikoagulantia (f.eks warfarin), benzodiazepiner (for eksempel diazepam), isoniazid, fenytoin fordi bivirkningene kan økes med Antabus.

Dette kan ikke være en komplett liste over alle interaksjoner som kan oppstå. Spør helsepersonell hvis Antabus kan samhandle med andre medisiner du tar. Sjekk med helsepersonell før du starte, stoppe, eller endre dosen av noen form for medisin.

Viktig sikkerhetsinformasjon:

Antabus kan forårsake døsighet. Ikke kjøre bil, bruke maskiner, eller gjøre noe annet som kan være farlig før du vet hvordan du reagerer på Antabus. Bruke Antabus alene, med visse andre legemidler, eller sammen med alkohol kan redusere din evne til å kjøre bil eller utføre andre potensielt farlige oppgaver.
Unngå all alkohol inkludert alkohol funnet i sauser, eddik, munnvann, flytende medisiner, kremer, etter barbering, eller Backrub produkter. En reaksjon på alkohol kan forårsake rødme, kvalme, tørste, magesmerter, brystsmerter, svimmelhet, oppkast, rask pust, rask hjerterytme, besvimelse, pustevansker, eller forvirring. Vær forsiktig når du bruker aktuelle produkter som inneholder alkohol, slik som cologne eller parfyme. Før bruk av alkohol-holdige produkter på huden, teste produktet ved å bruke noen til et lite område av huden. Hvis ingen rødhet, kløe, hodepine eller kvalme oppstår etter en eller to timer, bør du være i stand til å bruke produktet. Du kan få en reaksjon hvis du drikker alkohol eller bruker et produkt som inneholder alkohol for to uker etter siste dose med Antabus.
Informer legen din umiddelbart hvis du opplever gulfarging av hud eller øyne, mørk urin, svakhet, tretthet, tap av matlyst, eller kvalme og oppkast. Dette kan være tegn på leverproblemer.
Før du har noen medisinske eller dental behandlinger, legevakt, eller kirurgi, forteller legen eller tannlegen at du bruker Antabus.
Laboratorietester, inkludert leverfunksjonsprøver og totalt antall blodceller, kan utføres for å overvåke utviklingen eller for å sjekke for bivirkninger. Sørg for å holde alle lege og lab avtaler.
Graviditet og amming: Hvis du blir gravid, diskutere med legen din om fordeler og risiko ved bruk Antabus under svangerskapet. Det er ukjent om Antabus utskilles i morsmelk. Du må ikke amme mens du tar Antabus.

Alle legemidler kan gi bivirkninger, men mange mennesker har ingen, eller mindre, bivirkninger.

Sjekk med legen din dersom noen av disse vanligste bivirkningene vedvarer eller blir plagsom:

Døsighet, hodepine, metallisk eller hvitløk smak i munnen.

Oppsøk lege umiddelbart hvis noen av disse alvorlige bivirkninger forekommer:

Alvorlige allergiske reaksjoner (utslett, elveblest, pustevansker, tetthet i brystet, hevelse i munn, ansikt, lepper eller tunge), tåkesyn, endring i fargesyn, mørk urin, tap av matlyst, mentale eller humør problemer, kvalme ; nummenhet eller prikking i armer og ben, kramper, tretthet, oppkast, svakhet, gulfarging av øyne eller hud.

Dette er ikke en komplett liste over alle bivirkninger som kan oppstå. Hvis du har spørsmål om bivirkninger, kontakt med helsepersonell.

Kjøpe Antabus