Loading ...    
  Loading ...    

Kjøpe Abana Uten Resept

Kjøpe AbanaKjøpe Abana På nett uten resept

ABANA INDIKASJONER


Abana brukes når følgende symptomer vises:

Mild til moderat hypertensjon.
Hyperlipidemiske forhold.
Som en adjuvans i behandling av angina med kardial risikofaktorer.
Kardiovaskulære og cerebrovaskulære tilstander de krever hemming av blodplateaggregasjonen.

Abana bidrar til å senke kolesterol og LDL samtidig øke HDL. Det fungerer som en cardio-beskyttende ved å forbedre kontraktilitet av hjertet og ved å redusere følsomheten til adrenerge stimulering. Det reduserer også trombocyttaggregasjon.

ABANA INSTRUKSJONER


Bruk Abana som anvist av legen din.

Ta Abana gjennom munnen med eller uten mat.
Ta to tabletter to ganger daglig, eller som anvist av legen din.
Hvis du glemmer en dose av Abana ta den så snart som mulig. Hvis det er nesten tid for neste dose, hopp over den glemte dosen og gå tilbake til din vanlige doseringsplan. Ikke ta to doser samtidig.

Spør helsepersonell eventuelle spørsmål du måtte ha om hvordan du bruker Abana.

ABANA LAGRING


Oppbevares Abana på 77 grader F (25 grader C). Oppbevares beskyttet mot varme, fuktighet og lys. Ikke oppbevar på badet. Hold Abana utilgjengelig for barn og vekk fra kjæledyr.

ABANA MER INFO:


Ingredienser:. Arjuna (Terminalia Arjuna), Ashvagandha (withania somnifera), Badranj Boya (Nepeta hindostana), dashamoola, Guduchi (Tinospora cordifolia), amalaki (Emblica officinalis), Haritaki (Terminalia chebula), bhringaraja (Eclipta alba Syn E.prostrata ), Yashti-Madhu (Glycyrrhiza glabra), shatavari (Asparges racemosus), Punarnava (Boerhaavia diffusa), Guggulu (Balsamodendron mukul Syn. commiphora wightii) (Renset), Shilajeet (Renset), Mandukaparni (Centella asiatica), Shankhapushpi (Convolvulus pluricaulis ), Vishnu Priya (Ocimum sanctum Syn. O.tenuiflorum), Jatamansi (Nardostachys jatamansi), pippali (Piper Longum), Yavani (Carum copticum Syn. Trachyspermum ammi), Sunthi (Zingiber officinale), Nagapashana bhasma, Shankh bhasma, Makardhwaj, Musta (Cyperus rotundus), Vacha (Acorus Calamus), Vidanga (Embelia Ribes), Lavanga (Syzygium aromaticum), Jyotishmati (Celastrus paniculatus), Chandana (Santalum album), Ela (Elettaria cardamomum), Shatapushpa (Foeniculum vulgare), Satapatrika ( Rosa damascena Syn. R.centifolia), Tavak Patra (Cinnamomum cassia), Abhrak bhasma, Mukta pishti (Pearl pishti), Akik pishti (Agate pishti), Yeshab pishti (Vyomashma pishti), Yakut pishti (Manikya pishti), Praval pishti ( Coral pishti), Kumkuma (Crocus sativus).

IKKE bruk Abana hvis:

du er allergisk mot noen av innholdsstoffene i Abana.

Noen medisinske tilstander kan samhandle med Abana. Rådfør deg med lege eller apotek dersom du har noen medisinske tilstander, spesielt hvis noe av det følgende gjelder for deg:

hvis du er gravid, planlegger å bli gravid, eller ammer
hvis du tar noen resept eller reseptfrie medisiner, urte forberedelse eller kosttilskudd
hvis du har allergi mot medisiner, mat eller andre stoffer.

Viktig sikkerhetsinformasjon

Ikke overskrid anbefalt dose.

Abana er ikke kjent for å ha noen bivirkninger hvis de tas som per foreskrevet dose.

Kjøpe Abana