Loading ...    
  Loading ...    

Kjøpe Abilitat (Abilify) Uten Resept

Kjøpe AbilitatKjøpe Abilitat På nett uten resept

ABILITAT (ABILIFY) INDIKASJONER


Abilitat brukes for behandling av omrøring forårsaket av schizofreni eller bipolar lidelse, depresjon. Abilitat er et atypisk antipsykotisk. Det påvirker visse stoffer i hjernen.

ABILITAT (ABILIFY) INSTRUKSJONER


Bruk Abilitat som anvist av legen din.

Ta Abilitat gjennom munnen med eller uten mat.
Hvis du glemmer en dose av Abilitat, ta den så snart som mulig. Hvis det er nesten tid for neste dose, hopp over den glemte dosen og gå tilbake til din vanlige doseringsplan. Ikke ta to doser samtidig.

Spør helsepersonell eventuelle spørsmål du måtte ha om hvordan du bruker Abilitat.

ABILITAT (ABILIFY) LAGRING


Oppbevares Abilitat ved romtemperatur, mellom 68 og 77 grader F (20 og 25 grader C). Oppbevares beskyttet mot varme, fuktighet og lys. Hold Abilitat utilgjengelig for barn og vekk fra kjæledyr.

ABILITAT (ABILIFY) MER INFO:


Aktiv ingrediens: Aripiprazol.

IKKE bruk Abilitat hvis:

du er allergisk mot noen av innholdsstoffene i Abilitat.

Ta kontakt med din lege eller helsepersonell umiddelbart hvis noen av disse gjelder for deg.

Noen medisinske tilstander kan samhandle med Abilitat. Rådfør deg med lege eller apotek dersom du har noen medisinske tilstander, spesielt hvis noe av det følgende gjelder for deg:

hvis du er gravid, planlegger å bli gravid, eller ammer
hvis du tar noen resept eller reseptfrie medisiner, urte forberedelse eller kosttilskudd
hvis du har allergi mot medisiner, mat eller andre stoffer
hvis du noen gang har hatt hjerteproblemer (f.eks hjertesvikt, uregelmessig hjerterytme, hjerteinfarkt), lavt blodtrykk, blodårer problemer, eller hjerneslag
hvis du har en historie med lavt antall hvite blodceller, inkludert lavt antall hvite blodceller forårsaket av noen form for medisin
hvis du har en historie med anfall, demens, Alzheimers sykdom, depresjon eller andre psykiske eller stemningslidelser, eller selvmordstanker eller forsøk
hvis du har problemer med å svelge eller en historie med nevroleptisk malignt syndrom (NMS)
hvis du er dehydrert, har lavt blodvolum, eller tar medisin mot høyt blodtrykk
hvis du eller et familiemedlem har en historie med diabetes eller du er svært overvektig.

Noen legemidler kan samhandle med Abilitat. Fortell helsepersonell dersom du bruker andre legemidler, spesielt noe av det følgende:

Antikolinergika (f.eks benztropin, methscopolamine) fordi risikoen for deres bivirkninger kan være økt med Abilitat.
Benzodiazepiner (f.eks, lorazepam), klaritromycin, imidazol soppmidler (for eksempel ketokonazol), kinidin, selektive serotonin reopptakshemmere (SSRI) (f.eks, fluoksetin), eller vorikonazol fordi de kan øke risikoen for Abilitat er bivirkninger
Karbamazepin, hydantoins (f.eks, fenytoin) eller rifampicin fordi de kan redusere Abilitat effektivitet
Alfablokkere (f.eks, terazosin) fordi risikoen for deres bivirkninger kan økes med Abilitat.

Dette kan ikke være en komplett liste over alle interaksjoner som kan oppstå. Spør helsepersonell om Abilitat kan samhandle med andre medisiner du tar. Rådfør deg med helsepersonell før du starte, stoppe, eller endre dosen av noen form for medisin.
Viktig sikkerhetsinformasjon:

Abilitat kan forårsake døsighet, svimmelhet, eller svimmelhet. Disse effektene kan være verre hvis du tar det med alkohol eller visse medisiner. Bruk Abilitat med forsiktighet. Ikke kjør bil eller utføre andre potensielt farlige oppgaver før du vet hvordan du reagerer på det.
Ikke drikk alkohol mens du bruker Abilitat.
Rådfør deg med legen din før du bruker medisiner som kan forårsake døsighet (f.eks, søvn hjelpemidler, muskel relaxers) mens du bruker Abilitat, det kan legge til sine effekter. Spør på apoteket dersom du har spørsmål om hvilke medisiner kan forårsake døsighet.
Abilitat kan føre til svimmelhet, eller besvimelse, alkohol, kan varmt vær, mosjon, eller feber øke disse effektene. For å hindre dem, sitte opp eller stå sakte, spesielt om morgenen. Sitte eller ligge på det første tegn til noen av disse effektene.
Ikke bruk mer enn anbefalt dose eller bruke oftere enn foreskrevet uten å sjekke med legen din.
Symptomer kan være feber, stive muskler, forvirring, unormal tankegang, rask eller uregelmessig hjerterytme, og svetting. Kontakt legen din med en gang hvis du har noen av disse symptomene.
Ikke bli overopphetet eller dehydrert i varmt vær eller mens du er å være aktiv, kan heteslag forekomme.
Abilitat kan senke evnen til kroppen din til å bekjempe infeksjoner. Unngå kontakt med folk som har forkjølelse eller infeksjoner. Fortell legen din dersom du merker tegn på infeksjon som feber, sår hals, utslett, eller frysninger.
Abilitat kan øke blodsukkeret eller øke risikoen for å utvikle diabetes. Høyt blodsukker kan gjøre at du føler deg forvirret, døsig, eller tørst. Det kan også gjøre deg flush, puster fortere, eller har en frukt-aktig ånde. Hvis disse symptomene oppstår, forteller legen din med en gang.
Diabetes pasienter - Abilitat kan påvirke blodsukkeret ditt. Sjekk blodsukkeret nøye. Spør legen din før du endrer dosen av din diabetes medisin.
Laboratorietester, inkludert fastende blodsukkernivået og totalt antall blodceller, kan utføres mens du bruker Abilitat. Disse testene kan anvendes til å overvåke tilstanden eller sjekk for bivirkninger. Sørg for å holde alle lege og lab avtaler.
Bruk Abilitat med forsiktighet hos eldre, de kan være mer følsomme for effektene.
Abilitat bør brukes med ekstrem forsiktighet hos barn, sikkerhet og effekt hos barn har ikke blitt bekreftet.
Graviditet og amming: Det er ikke kjent om Abilitat kan forårsake skade på fosteret. Hvis du blir gravid, bør du kontakte legen din. Du må diskutere fordeler og risiko ved bruk av Abilitat mens du er gravid. Det er ikke kjent om Abilitat er funnet i morsmelk. Ikke mate brystet mens du tar Abilitat.

Alle legemidler kan gi bivirkninger, men mange mennesker har ingen, eller mindre, bivirkninger.

Sjekk med legen din dersom noen av disse vanligste bivirkningene vedvarer eller blir plagsom:

Svimmelhet, tretthet, hodepine, kvalme, oppkast.

Oppsøk lege umiddelbart hvis noen av disse alvorlige bivirkninger forekommer:

Alvorlige allergiske reaksjoner (utslett, elveblest, kløe, pustevansker, tetthet i brystet, hevelse i munn, ansikt, lepper eller tunge), unormale tanker, brystsmerter, forvirring, besvimelse, rask, treg eller uregelmessig hjerterytme, feber , frysninger, sår hals, økt svetting, ufrivillige bevegelser av tunge, ansikt, munn, kjeve, armer, ben eller rygg (f.eks tyggebevegelser, rynkes av munnen, puffing av kinnene), tap av kontroll over vannlating, tap av koordinasjon, muskelskjelving, krampetrekninger, eller stivhet, ensidig svakhet, kramper, alvorlig eller vedvarende rastløshet, kortpustethet, hevelse i hender, ankler eller føtter; symptomer på høyt blodsukker (f.eks, økt tørste, vannlating, eller appetitt, uvanlig svakhet), problemer med å svelge, problemer med å gå, uvanlige blåmerker, uvanlig tretthet eller svakhet, syn eller tale endringer.

Dette er ikke en komplett liste over alle bivirkninger som kan oppstå. Hvis du har spørsmål om bivirkninger, kontakt med helsepersonell.

Kjøpe Abilitat