Loading ...    
  Loading ...    

Kjøpe Abis (Norvasc) Uten Resept

Kjøpe AbisKjøpe Abis På nett uten resept

ABIS (NORVASC) INDIKASJONER


Abis brukes for behandling av høyt blodtrykk og angina (brystsmerter). Det kan anvendes alene eller sammen med andre legemidler. Abis er en kalsiumblokker. Det fungerer ved å slappe av (utvidelseskatetre) blodårene, senke blodtrykket, og redusere hjertefrekvensen, som senker belastningen på hjertet. Det utvider også koronararteriene øker blodstrømmen til hjertet.

ABIS (NORVASC) INSTRUKSJONER


Bruk Abis som anvist av legen din.

Ta Abis gjennom munnen med eller uten mat. Hvis magesyke oppstår, ta med mat for å redusere mage irritasjon.
Fortsett å bruke Abis selv om du føler deg vel. Ikke gå glipp av noen dose.
Hvis du glemmer en dose av Abis, ta den så snart som mulig. Hvis det er nesten tid for neste dose, hopp over den glemte dosen og gå tilbake til din vanlige doseringsplan. Ikke ta to doser samtidig.

Spør helsepersonell eventuelle spørsmål du måtte ha om hvordan du bruker Abis.

ABIS (NORVASC) LAGRING


Butikk Abis mellom 59 og 86 grader F (15 og 30 grader C). Oppbevares beskyttet mot varme, fuktighet og lys. Ikke oppbevar på badet. Hold Abis utilgjengelig for barn og vekk fra kjæledyr.

ABIS (NORVASC) MER INFO:


Aktiv ingrediens: amlodipinbesylat.
IKKE bruk Abis hvis:

du er allergisk mot noen av innholdsstoffene i Abis.

Noen medisinske tilstander kan samhandle med Abis. Rådfør deg med lege eller apotek dersom du har noen medisinske tilstander, spesielt hvis noe av det følgende gjelder for deg:

hvis du er gravid, planlegger å bli gravid, eller ammer
hvis du tar noen resept eller reseptfrie medisiner, urte forberedelse eller kosttilskudd
hvis du har allergi mot medisiner, mat eller andre stoffer
hvis du har hjertesvikt, veldig lavt blodtrykk, eller leverproblemer.

Noen legemidler kan samhandle med Abis. Fortell helsepersonell dersom du bruker andre legemidler, spesielt noe av det følgende:

Vasopressin reseptorantagonister (f.eks conivaptan) fordi de kan øke risikoen for Abis er bivirkninger
Sildenafil fordi risikoen for lavt blodtrykk kan økes.

Dette kan ikke være en komplett liste over alle interaksjoner som kan oppstå. Spør helsepersonell hvis Abis kan samhandle med andre medisiner du tar. Sjekk med helsepersonell før du starte, stoppe, eller endre dosen av noen form for medisin.
Viktig sikkerhetsinformasjon:

Abis kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Disse effektene kan være verre hvis du tar det med alkohol eller visse medisiner. Bruk Abis med forsiktighet. Ikke kjør bil eller utføre andre mulige usikre oppgaver før du vet hvordan du reagerer på det.
Abis kan føre til svimmelhet, eller besvimelse, alkohol, kan varmt vær, mosjon, eller feber øke disse effektene. For å hindre dem, sitte opp eller stå sakte, spesielt om morgenen. Sitte eller ligge på det første tegn til noen av disse effektene.
Pasienter som tar medisin mot høyt blodtrykk ofte føler deg sliten eller kjøre ned for noen få uker etter behandlingsstart. Pass på å ta medisinen selv om du kanskje ikke føler deg "normal." Fortell legen din hvis du utvikler nye symptomer.
Hvis du tar Abis for angina, vil det ikke lindre smerten av en akutt angrep hvis de tas samtidig med et akutt anfall. Det forhindrer eller reduserer antallet anginaanfall bare hvis du tar den på vanlig timeplan.
Når du begynner å bruke Abis, kan det føre til hodepine, som vanligvis varer i en kort tid.
Mens du bruker Abis, er det viktig å børste og floss tennene nøye for å redusere hevelse og ømhet i tannkjøttet.
Selv om sjeldne, har Abis vært kjent for å øke brystsmerter og øke risikoen for hjerteinfarkt, spesielt hos pasienter med alvorlig hjertesykdom.
Laboratorietester, inkludert blodtrykk sjekker, kan utføres mens du bruker Abis. Disse testene kan anvendes til å overvåke tilstanden eller sjekk for bivirkninger. Sørg for å holde alle lege og lab avtaler.
Bruk Abis med forsiktighet hos eldre, de kan være mer følsomme for effektene.
Abis bør ikke brukes hos barn yngre enn 6 år gammel, sikkerhet og effektivitet i disse barna har ikke blitt bekreftet.
Graviditet og amming: Hvis du blir gravid, bør du kontakte legen din. Du må diskutere fordeler og risiko ved bruk av Abis mens du er gravid. Det er ikke kjent om Abis er funnet i morsmelk. Du må ikke amme mens du tar Abis.

Alle legemidler kan gi bivirkninger, men mange mennesker har ingen, eller mindre, bivirkninger.

Sjekk med legen din dersom noen av disse vanligste bivirkningene vedvarer eller blir plagsom:

Svimmelhet, søvnighet, tretthet, rødme, hodepine, muskelkramper, kvalme, magesmerter, svakhet.

Oppsøk lege umiddelbart hvis noen av disse alvorlige bivirkninger forekommer:

Alvorlige allergiske reaksjoner (utslett, elveblest, kløe, pustevansker, tetthet i brystet, hevelse i munn, ansikt, lepper eller tunge), mørk urin, pustevansker, rask eller uregelmessig hjerterytme, hamrende i brystet, hevelse i føtter eller ben, øm, blødning, eller hovent tannkjøtt, forverring brystsmerter, gulfarging av øyne eller hud.

Dette er ikke en komplett liste over alle bivirkninger som kan oppstå. Hvis du har spørsmål om bivirkninger, kontakt med helsepersonell.

Kjøpe Abis