Loading ...    
  Loading ...    

Kjøpe Abitren (Diclofenac) Uten Resept

Kjøpe AbitrenKjøpe Abitren På nett uten resept

ABITREN (DICLOFENAC) INDIKASJONER


Abitren brukes hovedsakelig for behandling av betennelser og smerter forårsaket av forhold som Revmatoid leddgikt, osteoarthritis, og Bekhterevs sykdom. Den er også effektiv i behandlingen av betennelser bløtvev på grunn av tendinitis og bursitis, og behandling av dysmenorrhea (menstruasjonssmerter). Abitren er et NSAID. NSAIDs behandle symptomer på smerter og betennelser. De behandler ikke sykdommen som forårsaker disse symptomene.

ABITREN (DICLOFENAC) INSTRUKSJONER


Bruk Abitren som anvist av legen din!

Ta Abitren gjennom munnen. Det kan tas med mat hvis det inn magen. Tar det med mat kan ikke redusere risikoen for mage-eller tarmproblemer (f.eks blødninger, sår). Snakk med din lege eller apotek dersom du har vedvarende magesyke.
Ta Abitren med et fullt glass vann (8 oz/240 ml) som anvist av legen din.
Hvis du glemmer en dose av Abitren, ta den så snart som mulig. Hvis det er nesten tid for neste dose, hopp over den glemte dosen og gå tilbake til din vanlige doseringsplan. Ikke ta to doser samtidig.

Spør helsepersonell eventuelle spørsmål du måtte ha om hvordan du bruker Abitren.

ABITREN (DICLOFENAC) LAGRING


Oppbevares Abitren på 77 grader F (25 grader C). Kort lagring ved temperaturer mellom 59 og 86 grader F (15 og 30 grader C) er tillatt. Oppbevares beskyttet mot varme, fuktighet og lys. Ikke oppbevar på badet. Hold Abitren utilgjengelig for barn og vekk fra kjæledyr.
IKKE bruk Abitren hvis:

du er allergisk mot noen av innholdsstoffene i Abitren eller til storfe (ku) protein
du har hatt en alvorlig allergisk reaksjon (f.eks, alvorlig utslett, elveblest, problemer med å puste, vekster i nesen, svimmelhet) til aspirin eller et NSAID (for eksempel Ibuprofen, celecoxib)
du nylig har hatt eller skal ha bypass hjertekirurgi
du har alvorlige nyreproblemer
du er i de siste tre månedene av svangerskapet.

Ta kontakt med din lege eller helsepersonell umiddelbart hvis dette gjelder deg.

Noen medisinske tilstander kan samhandle med Abitren. Rådfør deg med lege eller apotek dersom du har noen medisinske tilstander, spesielt hvis noe av det følgende gjelder for deg:

hvis du er gravid, planlegger å bli gravid, eller ammer
hvis du tar noen resept eller reseptfrie medisiner, urte forberedelse eller kosttilskudd
hvis du har allergi mot medisiner, mat eller andre stoffer
hvis du har en historie med nyre-eller leverproblemer, diabetes eller mage eller tarmproblemer (f.eks, blødning, perforasjon, sår)
hvis du har en historie med hevelse eller væske buildup, astma, vekster i nesen (nesepolypper) eller betennelse i munnen
hvis du har høyt blodtrykk, blodsykdommer (f.eks porfyri), blødning eller clotting problemer, hjerteproblemer (f.eks, hjertesvikt), eller blodkar sykdom, eller hvis du er i fare for noen av disse sykdommene
hvis du har dårlig helse, dehydrering eller lavt væskevolum, eller lavt blod natrium nivåer, du røyker, drikker alkohol, eller har en historie med alkoholmisbruk
hvis du tar en antibiotika eller en anti-anfall medisin. Risikoen for leverproblemer kan økes med noen av disse legemidlene.

Noen legemidler kan samhandle med Abitren. Fortell helsepersonell dersom du bruker andre legemidler, spesielt noe av det følgende:

Antikoagulantia (f.eks warfarin), acetylsalisylsyre, klopidogrel, kortikosteroider (f.eks, prednison), heparin og andre blodfortynnende (f.eks dalteparin), eller selektive serotonin reopptakshemmere (SSRI) (f.eks, fluoksetin) fordi risikoen for mage blødning kan være økt
Acetaminofen fordi risikoen for leverproblemer kan økes
Probenecid, fordi det kan øke risikoen for Abitren er bivirkninger
Ciklosporin, litium, metformin, metotreksat, muntlige NSAIDs (for eksempel ibuprofen), eller kinoloner (f.eks ciprofloxacin) fordi risikoen for deres bivirkninger kan økes med Abitren
Angiotensin-converting enzyme (ACE) hemmere (f.eks, enalapril) eller diuretika (f.eks, furosemid, hydroklortiazid) fordi deres effektivitet kan bli redusert med Abitren.

Dette kan ikke være en komplett liste over alle interaksjoner som kan oppstå. Spør helsepersonell hvis Abitren kan samhandle med andre medisiner du tar. Sjekk med helsepersonell før du starte, stoppe, eller endre dosen av noen form for medisin.
Viktig sikkerhetsinformasjon:

Abitren kan forårsake svimmelhet eller døsighet. Disse effektene kan være verre hvis du tar det med alkohol eller visse medisiner. Bruk Abitren med forsiktighet. Ikke kjør bil eller utføre andre mulige usikre oppgaver før du vet hvordan du reagerer på det.
Alvorlige magesår eller blødninger kan oppstå ved bruk av diclofenac. Inntak av den i høye doser, i lang tid, røyking, eller drikke alkohol øker risikoen for disse bivirkninger. Tar Abitren med mat vil ikke redusere risikoen for disse effektene. Hvis du har alvorlig mage-eller ryggsmerter, svart, tjæreaktig avføring, oppkast som ser ut som blod eller kaffegrut, eller uvanlig vektøkning eller hevelse, ta kontakt med din lege eller legevakten umiddelbart.
IKKE ta mer enn anbefalt dose eller bruk for lenger enn foreskrevet uten å sjekke med legen din.
Abitren er et NSAID. Før du starter noen ny medisin, sjekk etiketten for å se om den har et NSAID (for eksempel ibuprofen) i det også. Hvis den gjør det, eller hvis du er usikker, sjekk med din lege eller apotek.
Ikke ta aspirin mens du bruker Abitren mindre legen din sier at du skal.
Sjekk med din lege eller apotek før du tar paracetamol mens du tar Abitren. Risikoen for leverproblemer kan økes.
Ikke veksle mellom ulike former for Abitren (f.eks magesaftresistente tabletter, umiddelbar frisetting, kapsler) med mindre legen din sier at du skal. De kan ikke gi den samme mengden medisin for kroppen din.
Laboratorietester, inkludert nyrefunksjon, leverfunksjon, blodelektrolyttnivåer, totalt antall blodceller, og blodtrykket, kan utføres mens du bruker Abitren. Disse testene kan anvendes til å overvåke tilstanden eller sjekk for bivirkninger. Sørg for å holde alle lege og lab avtaler.
Bruk Abitren med forsiktighet hos eldre, de kan være mer følsomme for effektene, spesielt mage blødninger og nyreproblemer.
Abitren bør brukes med ekstrem forsiktighet hos barn, sikkerhet og effekt hos barn har ikke blitt bekreftet.
Graviditet og amming: Abitren kan forårsake skade på fosteret. Ikke bruk det i løpet av de siste tre månedene av svangerskapet. Hvis du tror du kan være gravid, bør du kontakte legen din. Du må diskutere fordeler og risiko ved bruk av Abitren mens du er gravid. Det er ikke kjent om Abitren er funnet i morsmelk. Du må ikke amme mens du tar Abitren.

Alle legemidler kan gi bivirkninger, men mange mennesker har ingen, eller mindre, bivirkninger.

Sjekk med legen din dersom noen av disse vanligste bivirkningene vedvarer eller blir plagsom:

Forstoppelse, diaré, svimmelhet, tretthet, hodepine, mild magesmerter eller halsbrann, kvalme, oppkast.

Oppsøk lege umiddelbart hvis noen av disse alvorlige bivirkninger forekommer:

Alvorlige allergiske reaksjoner (utslett, elveblest, kløe, problemer med å puste, tetthet i brystet, hevelse i munn, ansikt, lepper eller tunge), blodig eller svart, tjæreaktig avføring, endring i mengden av urin som produseres, brystsmerter, forvirring , depresjon, besvimelse, rask eller uregelmessig hjerterytme, feber, frysninger, eller vedvarende sår hals, mentale eller humørsvingninger, nummenhet i en arm eller et ben, ensidig svakhet; vedvarende influensalignende symptomer, rød, hoven, blemmer, eller peeling hud, øresus, kramper, alvorlig hodepine eller svimmelhet, alvorlig eller vedvarende magesmerter eller kvalme, kraftig oppkast eller diaré, kortpustethet, plutselig eller uforklarlig vektøkning, hevelse i hender, bein eller føtter; symptomer på leveren problemer (f.eks, mørk urin, blek avføring, vedvarende tap av appetitt, gulfarging av hud eller øyne); uvanlige blåmerker eller blødning, uvanlig ledd eller muskelsmerter, unormal tretthet eller svakhet, syn eller tale endringer, oppkast som ser ut som kaffegrut .

Dette er ikke en komplett liste over alle bivirkninger som kan oppstå. Hvis du har spørsmål om bivirkninger, kontakt med helsepersonell.

Kjøpe Abitren