Loading ...    
  Loading ...    

Kjøpe Aceomel (Capoten) Uten Resept

Kjøpe AceomelKjøpe Aceomel På nett uten resept

ACEOMEL (CAPOTEN) INDIKASJONER


Aceomel brukes for behandling av høyt blodtrykk, hjertesvikt, eller i visse diabetiske nyresykdommer. Den brukes til å forbedre overlevelse og redusere hjertesvikt hos visse pasienter etter et hjerteinfarkt. Det kan anvendes alene eller i kombinasjon med andre legemidler. Aceomel er en angiotensin-converting enzyme (ACE)-hemmer. Det fungerer ved å hjelpe blodårene. Dette bidrar til å senke blodtrykket.

ACEOMEL (CAPOTEN) INSTRUKSJONER


Bruk Aceomel som anvist av legen din.

Ta Aceomel gjennom munnen på tom mage en time før måltider.
Aceomel fungerer best hvis det tas på samme tid hver dag.
Fortsett å ta Aceomel, selv om du føler deg vel. Ikke gå glipp av noen dose.
Hvis du glemmer en dose av Aceomel, ta den så snart som mulig. Hvis det er nesten tid for neste dose, hopp over den glemte dosen og gå tilbake til din vanlige doseringsplan. Ikke ta to doser samtidig.

Spør helsepersonell eventuelle spørsmål du måtte ha om hvordan du bruker Aceomel.

ACEOMEL (CAPOTEN) LAGRING


Oppbevares Aceomel ved romtemperatur, mellom 68 og 77 grader F (20 og 25 grader C), i en tett lukket beholder. Oppbevares beskyttet mot varme, fuktighet og lys. Ikke oppbevar på badet. Hold Aceomel utilgjengelig for barn og vekk fra kjæledyr.

ACEOMEL (CAPOTEN) MER INFO:


Aktiv ingrediens: Captopril.

IKKE bruk Aceomel hvis:

du er allergisk mot noen av innholdsstoffene i Aceomel
du er i andre eller tredje trimester av svangerskapet
du har hatt en alvorlig allergisk reaksjon (for eksempel utslett, elveblest, kløe, pustevansker, tetthet i brystet, hevelse i munn, ansikt, lepper eller tunge) til en annen ACE-hemmer (f.eks, enalapril)
du er i dag dextransulfat.

Ta kontakt med din lege eller helsepersonell umiddelbart hvis noen av disse gjelder for deg.

Noen medisinske tilstander kan samhandle med Aceomel. Rådfør deg med lege eller apotek dersom du har noen medisinske tilstander, spesielt hvis noe av det følgende gjelder for deg:

hvis du er gravid, planlegger å bli gravid, eller ammer
hvis du tar noen resept eller reseptfrie medisiner, urte forberedelse eller kosttilskudd
hvis du har allergi mot medisiner, mat eller andre stoffer
hvis du har hevelse i lepper, øyne eller tunge, benmargsdepresjon, nedsatt blodtilførsel til hjertet eller hjernen, høye kaliumnivået i blodet, lavt blod natrium nivåer, fortykkelse av huden, nyresykdom, transplantasjon, eller dialyse; hjerte problemer, lupus, eller en autoimmun sykdom, eller hvis du er på en natriumfattig diett.

Noen legemidler kan samhandle med Aceomel. Fortell helsepersonell dersom du bruker andre legemidler, spesielt noe av det følgende:

Allopurinol eller dextransulfat fordi de kan øke risikoen for en allergisk reaksjon (for eksempel utslett, elveblest, kløe, pustevansker, tetthet i brystet, hevelse i munn, ansikt, lepper eller tunge) og svimmelhet når du står oppreist
Diuretika (f.eks, furosemid, hydroklortiazid) fordi risikoen for lavt blodtrykk eller lavt blod natrium nivåer kan økes
Kaliumsparende diuretika (f.eks amilorid) eller kaliumtilskudd fordi høyt kaliumnivå (f.eks unormale følelser i huden i armer eller ben, forvirring, tyngde av lemmer, slapphet, langsom eller uregelmessig hjerterytme, stopper av hjertet) kan oppstå
Visse gullholdige legemidler (f.eks natrium Aurothiomalate) fordi flushing, kan lavt blodtrykk, kvalme og oppkast forekomme
Ikke-steroide antiinflammatoriske midler (NSAIDs) (f.eks ibuprofen, indometacin) fordi de kan redusere Aceomel effektivitet
Litium eller thiopurines (f.eks, azatioprin) fordi risikoen for deres bivirkninger kan økes med Aceomel
Oral diabetes medisin (f.eks glyburide) fordi risikoen for deres bivirkninger, inkludert lavt blodsukker (for eksempel svimmelhet, hodepine, sult, skjelving eller svakhet, svette), kan økes med Aceomel.

Dette kan ikke være en komplett liste over alle interaksjoner som kan oppstå. Spør helsepersonell hvis Aceomel kan samhandle med andre medisiner du tar. Sjekk med helsepersonell før du starte, stoppe, eller endre dosen av noen form for medisin.

Viktig sikkerhetsinformasjon:

Aceomel kan forårsake svimmelhet eller ørhet. Disse effektene kan være verre hvis du tar det med alkohol eller visse medisiner. Bruk Aceomel med forsiktighet. Ikke kjør bil eller utføre andre mulige usikre oppgaver før du vet hvordan du reagerer på det.
Aceomel kan føre til svimmelhet, eller besvimelse, alkohol, kan varmt vær, mosjon, eller feber øke disse effektene. For å hindre dem, sitte opp eller stå sakte, spesielt om morgenen. Sitte eller ligge på det første tegn til noen av disse effektene. Hvis svimmelhet oppstår, spesielt i løpet av de første dagene av behandlingen, bør du kontakte legen din.
Pasienter som tar medisin mot høyt blodtrykk ofte føler deg sliten eller kjøre ned for noen få uker etter behandlingsstart. Pass på å ta medisinen selv om du kanskje ikke føler deg "normal." Fortell legen din hvis du utvikler nye symptomer.
Aceomel kanskje ikke fungerer så bra i svarte pasienter. De kan også ha større risiko for bivirkninger. Kontakt legen din dersom symptomene ikke bedres eller hvis de blir verre.
Hvis du har høyt blodtrykk, må du ikke bruke reseptfrie produkter som inneholder sentralstimulerende midler. Disse produktene kan inneholde slankepiller eller kaldt medisiner. Kontakt legen din hvis du har spørsmål eller bekymringer.
Sjekk med legen din før du bruker en salt erstatning eller et produkt som har kalium i det.
Diabetes pasienter - Aceomel kan føre til at resultatene av noen tester for urin ketoner å være feil. Spør legen din før du endrer din diett eller dosen av din diabetes medisin.
Laboratorietester, inkludert blodtrykksmåling, blod kalium eller andre elektrolyttnivåer, og urinprøver, kan utføres mens du bruker Aceomel. Disse testene kan anvendes til å overvåke tilstanden eller sjekk for bivirkninger. Sørg for å holde alle lege og lab avtaler.
Aceomel bør brukes med ekstrem forsiktighet hos barn, sikkerhet og effekt hos barn har ikke blitt bekreftet.
Graviditet og amming: Aceomel kan forårsake foster og nyfødt død hvis du tar det mens du er gravid. Hvis du tror du kan være gravid, bør du kontakte legen din med en gang. Aceomel er funnet i morsmelk. Du må ikke amme mens du tar Aceomel.

Alle legemidler kan gi bivirkninger, men mange mennesker har ingen, eller mindre, bivirkninger.

Sjekk med legen din dersom noen av disse vanligste bivirkningene vedvarer eller blir plagsom:

Hoste, diaré, svimmelhet eller ørhet når du sitter eller står raskt, tretthet, feber, hodepine, kløe, leddsmerter, kvalme, smaksendringer, oppkast, svakhet.

Oppsøk lege umiddelbart hvis noen av disse alvorlige bivirkninger forekommer:

Alvorlige allergiske reaksjoner (utslett, elveblest, kløe, pustevansker, tetthet i brystet, hevelse i munn, ansikt, lepper eller tunge), noen tegn på infeksjon som feber eller sår hals, brystsmerter, problemer med å svelge, besvimelse; uregelmessig eller langsom hjerterytme, gulfarging av hud eller øyne.

Dette er ikke en komplett liste over alle bivirkninger som kan oppstå. Hvis du har spørsmål om bivirkninger, kontakt med helsepersonell.

Kjøpe Aceomel