Loading ...    
  Loading ...    

Kjøpe Acepril (Vasotec) Uten Resept

Kjøpe AceprilKjøpe Acepril På nett uten resept

ACEPRIL (VASOTEC) INDIKASJONER


Acepril brukes for behandling av høyt blodtrykk, hjertesvikt og andre hjerteproblemer. Det kan anvendes alene eller sammen med andre legemidler. Acepril er en angiotensin-converting enzyme (ACE)-hemmer. Det fungerer ved å hjelpe blodårene. Dette bidrar til å senke blodtrykket.

ACEPRIL (VASOTEC) INSTRUKSJONER


Bruk Acepril som anvist av legen din.

Ta Acepril gjennom munnen med eller uten mat. Hvis magesyke oppstår, ta med mat for å redusere mage irritasjon.
Hvis du glemmer en dose av Acepril, ta den så snart som mulig. Hvis det er nesten tid for neste dose, hopp over den glemte dosen og gå tilbake til din vanlige doseringsplan. Ikke ta to doser samtidig.

Spør helsepersonell eventuelle spørsmål du måtte ha om hvordan du bruker Acepril.

ACEPRIL (VASOTEC) LAGRING


Oppbevares Acepril ved romtemperatur under 86 grader (30 grader C). Oppbevares beskyttet mot varme, fuktighet og lys. Ikke oppbevar på badet. Hold Acepril utilgjengelig for barn og vekk fra kjæledyr.

ACEPRIL (VASOTEC) MER INFO:


Aktiv ingrediens: Enalapril maleate.
IKKE bruk Acepril hvis:

du er allergisk mot noen av innholdsstoffene i Acepril eller lignende legemidler (f.eks, kaptopril, lisinopril)
du er gravid
du tar dextransulfat eller en kalium-sparsom vanndrivende (f.eks amilorid).

Ta kontakt med din lege eller helsepersonell umiddelbart hvis noen av disse gjelder for deg.

Noen medisinske tilstander kan samhandle med Acepril. Rådfør deg med lege eller apotek dersom du har noen medisinske tilstander, spesielt hvis noe av det følgende gjelder for deg:

hvis du er gravid, planlegger å bli gravid, eller ammer
hvis du tar noen resept eller reseptfrie medisiner, urte forberedelse eller kosttilskudd
hvis du har allergi mot medisiner, mat eller andre stoffer
hvis du har eller har hatt lever-eller nyreproblemer eller nyretransplantasjon
dersom du mottar dialyse
hvis du har benmargssuppresjon, lave blodverdier, lavt blod natrium, høyt kalium i blodet, blodsykdom porfyri, gigantiske elveblest, lupus, sklerodermi, eller en kollagen vaskulær sykdom
hvis du har innsnevring eller åreforkalkning i hjernen eller hjertet, brystsmerter eller ubehag kjent som angina.

Noen legemidler kan samhandle med Acepril. Fortell helsepersonell dersom du bruker andre legemidler, spesielt noe av det følgende:

Diuretika (f.eks, furosemid, hydroklortiazid) fordi overdreven reduksjon av blodtrykket kan forekomme, noe som kan føre til svimmelhet, spesielt på stående, eller besvimelse
Dextransulfat fordi det kan øke risikoen for allergiske reaksjoner (f.eks utslett, elveblest, kløe, pustevansker, tetthet i brystet, hevelse i munn, ansikt, lepper eller tunge) og svimmelhet når du står oppreist
Ikke-steroide antiinflammatoriske midler (NSAIDs) (f.eks acetylsalisylsyre, indometacin) fordi de kan redusere Acepril effektivitet og risiko for nyreskader kan økes
Oral diabetes medisin (f.eks glyburide) fordi bivirkninger, inkludert et lavt blodsukker (for eksempel svimmelhet, hodepine, sult, skjelving eller svakhet, svetting), kan økes med Acepril
Litium eller thiopurines (f.eks, azatioprin) fordi risikoen for alvorlige bivirkninger kan økes ved Acepril
Visse gullholdige legemidler (f.eks natrium Aurothiomalate) fordi rødme, kan kvalme, oppkast, og lavt blodtrykk forekomme
Kaliumsparende diuretika (f.eks amilorid) eller kaliumtilskudd kan føre til høyt kaliumnivå (f.eks unormale følelser i huden i armer og ben, forvirring, tyngde i bena, slapphet, langsom eller uregelmessig hjerterytme, stoppe av hjertet) når brukes med Acepril.

Dette kan ikke være en komplett liste over alle interaksjoner som kan oppstå. Spør helsepersonell hvis Acepril kan samhandle med andre medisiner du tar. Sjekk med helsepersonell før du starte, stoppe, eller endre dosen av noen form for medisin.
Viktig sikkerhetsinformasjon:

Acepril kan forårsake svimmelhet eller ørhet. Disse effektene kan være verre hvis du tar det med alkohol eller visse medisiner. Bruk Acepril med forsiktighet. Ikke kjør bil eller utføre andre mulige usikre oppgaver før du vet hvordan du reagerer på det.
Sjekk med legen din før du bruker en salt erstatning eller et produkt som har kalium i det.
Hvis oppkast eller diaré inntreffer, må du passe på ikke å bli dehydrert. Kontakt legen din for instruksjoner.
Pasienter som tar medisin mot høyt blodtrykk ofte føler deg sliten eller kjøre ned for noen få uker etter behandlingsstart. Pass på å ta medisinen selv om du kanskje ikke føler deg "normal." Fortell legen din hvis du utvikler nye symptomer.
Acepril kanskje ikke fungerer så bra i svarte pasienter. De kan også ha større risiko for bivirkninger. Kontakt legen din dersom symptomene ikke bedres eller hvis de blir verre.
Acepril kan føre til at du blir solbrent lettere. Unngå solen, sunlamps eller tanning boder før du vet hvordan du reagerer på Acepril. Bruk en solkrem eller bruke verneutstyr hvis du må være ute i mer enn en kort tid.
Fortell legen din eller tannlegen at du tar Acepril før du får noen medisinsk eller tannlegebehandling, legevakt, eller kirurgi.
Laboratorietester, inkludert leverfunksjon, nyrefunksjon, og totalt antall blodceller, kan utføres mens du bruker Acepril. Disse testene kan anvendes til å overvåke tilstanden eller sjekk for bivirkninger. Sørg for å holde alle lege og lab avtaler.
Acepril bør ikke brukes hos nyfødte, sikkerhet og effektivitet i disse barna har ikke blitt bekreftet.
Graviditet og amming: Acepril kan medføre fosterskader eller fosterdød hvis du tar det mens du er gravid. Hvis du tror du kan være gravid, bør du kontakte legen din med en gang. Acepril er funnet i morsmelk. Hvis du er eller vil bli amming mens du bruker Acepril, sjekk med legen din. Diskuter eventuelle risikoer til babyen din.

Alle legemidler kan gi bivirkninger, men mange mennesker har ingen, eller mindre, bivirkninger.

Sjekk med legen din dersom noen av disse vanligste bivirkningene vedvarer eller blir plagsom:

Diaré, svimmelhet eller ørhet når du sitter eller står, hodepine, kvalme, vedvarende, tørr hoste, trøtthet, oppkast.

Oppsøk lege umiddelbart hvis noen av disse alvorlige bivirkninger forekommer:

Alvorlige allergiske reaksjoner (utslett, elveblest, kløe, pustevansker, tetthet i brystet, hevelse i munn, ansikt, lepper eller tunge), brystsmerter, heshet, infeksjon (f.eks, feber, sår hals), uregelmessig eller langsom hjerterytme ; uvanlig magesmerter, gulfarging av hud eller øyne.

Dette er ikke en komplett liste over alle bivirkninger som kan oppstå. Hvis du har spørsmål om bivirkninger, kontakt med helsepersonell.

Kjøpe Acepril