Loading ...    
  Loading ...    

Kjøpe Acertil (Aceon) Uten Resept

Kjøpe AcertilKjøpe Acertil På nett uten resept

ACERTIL (ACEON) INDIKASJONER


Acertil brukes for behandling av høyt blodtrykk. Acertil er en angiotensin-converting enzyme (ACE)-hemmer. Det fungerer ved å blokkere ACE, et enzym som er involvert i å begrense blodårene og forårsaker natrium og væskeansamling i nyrene. Dette gjør at blodkarene til å slappe av, slik at blodet å strømme mer fritt, og ved et lavere trykk, og å øke hjertets evne til å pumpe blod i enkelte typer hjertesvikt.

ACERTIL (ACEON) INSTRUKSJONER


Bruk Acertil som anvist av legen din.

Du kan ta Acertil med eller uten mat.
Ta Acertil regelmessig for å få mest mulig nytte av den. Tar Acertil på samme tid hver dag vil hjelpe deg å huske å ta den. Fortsett å ta Acertil selv om du føler deg vel.
Hvis du glemmer en dose av Acertil, ta den så snart som mulig. Hvis det er nesten tid for neste dose, hopp over den glemte dosen og gå tilbake til din vanlige doseringsplan. Ikke ta to doser samtidig.

Spør helsepersonell eventuelle spørsmål du måtte ha om hvordan du bruker Acertil.

ACERTIL (ACEON) MER INFO:


Aktiv ingrediens: Perindopril erbumine.

ACERTIL (ACEON) LAGRING


Butikk Acertil ved romtemperatur, mellom 68 og 77 grader F (20 og 25 grader C). Oppbevares beskyttet mot varme, lys, og fuktighet. Hold Acertil utilgjengelig for barn og vekk fra kjæledyr.

IKKE bruk Acertil hvis:

du er allergisk mot noen av innholdsstoffene i Acertil
du er i andre eller tredje trimester av svangerskapet
du har en historie med gigantiske elveblest eller betennelse i huden forårsaket av ACE-hemmere
du tar eller har tatt dekstransulfat løpet av de siste tre dagene.

Ta kontakt med din lege eller helsepersonell umiddelbart hvis noen av disse gjelder for deg.

Noen medisinske tilstander kan samhandle med Acertil. Rådfør deg med lege eller apotek dersom du har noen medisinske tilstander, spesielt hvis noe av det følgende gjelder for deg:

hvis du er gravid, planlegger å bli gravid, eller ammer
hvis du tar noen resept eller reseptfrie medisiner, urte forberedelse eller kosttilskudd
hvis du har allergi mot medisiner, mat eller andre stoffer
hvis du har en historie med gigantiske elveblest eller betennelse i huden, eller herding av huden eller organer
hvis du har benmargsdepresjon, blodårer problemer i hjernen (inkludert slag), eller alvorlig immunsystem sykdom
hvis du er under dialyse
hvis du har høyt kalium i blodet, lavt blod natrium, eller er på en natriumfattig diett
hvis du har iskemisk hjertesykdom, lever-eller nyreproblemer (inkludert transplantasjon), eller lupus, eller du er dehydrert.

Noen legemidler kan samhandle med Acertil. Fortell helsepersonell dersom du bruker andre legemidler, spesielt noe av det følgende:

Indometacin, ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (NSAIDs) (f.eks ibuprofen), eller salisylater (for eksempel aspirin) fordi effektiviteten av Acertil kan bli redusert
Klozapin, ciklosporin, dextransulfat, HMG-CoA-reduktasehemmere (f.eks, simvastatin), indometacin, mannitol, NSAIDs (for eksempel ibuprofen), pergolide, fenotiaziner (f.eks, klorpromazin), kalium, kaliumsparende diuretika (f.eks, triamteren), tiaziddiuretika (f.eks hydroklortiazid) eller trimetoprim fordi de handlinger og bivirkninger av Acertil og disse legemidlene kan økes.
Jern, litium, sulfonylurea (f.eks, glibenklamid), eller thiopurines (f.eks, azatioprin) fordi de handlinger og bivirkninger av disse legemidlene kan økes.

Dette kan ikke være en komplett liste over alle interaksjoner som kan oppstå. Spør helsepersonell hvis Acertil kan samhandle med andre medisiner du tar. Sjekk med helsepersonell før du starte, stoppe, eller endre dosen av noen form for medisin.

Viktig sikkerhetsinformasjon:

Acertil kan forårsake svimmelhet eller ørhet. Ikke kjøre bil, bruke maskiner, eller gjøre noe annet som kan være farlig før du vet hvordan du reagerer på Acertil. Bruke Acertil alene, sammen med andre legemidler, eller sammen med alkohol kan redusere din evne til å kjøre bil eller utføre andre potensielt farlige oppgaver.
Svimmelhet eller ørhet kan oppstå hvis du står opp for fort fra en liggende eller sittende posisjon. Unngå plutselige endringer i holdning.
Drikk rikelig med væske mens du tar Acertil og unngå å delta i aktiviteter som forårsaker overdreven svetting. Dehydrering, kan overdreven svetting, oppkast, eller diaré føre til et fall i blodtrykket. Ta kontakt med helsepersonell på en gang hvis noen av disse oppstår.
En vedvarende, uproduktiv hoste kan forekomme. Fortell legen din dersom dette skjer. Recovery er rask når medisinen er stoppet.
Pasienter som behandles for høyt blodtrykk ofte føler deg sliten eller kjøre ned for noen få uker etter behandlingsstart. Fortsett å ta vår medisin, selv om du kanskje ikke føler deg helt "normal." Kontakt legen din eller apoteket om eventuelle nye symptomer.
Svarte pasienter har høyere risiko for visse bivirkninger, og kan ikke svare så godt til Acertil som pasienter av andre raser.
Før du har noen medisinske eller dental behandlinger, legevakt, eller kirurgi, forteller legen eller tannlegen at du tar Acertil.
Acertil kan redusere motstandskraft mot infeksjoner. Hindre smitte ved å unngå kontakt med mennesker med forkjølelse eller andre infeksjoner. Ikke rør deg øyne eller innsiden av nesen din med mindre du har grundig vasket hendene først.
Ikke bruk salterstatninger som inneholder kalium, uten først å snakke med helsepersonell.
Det kan ta flere uker for Acertil å jobbe. Ikke slutt å ta Acertil uten å sjekke med helsepersonell.
Laboratorietester, inkludert leverfunksjon, nyrefunksjon, blodtrykk, blodverdier, og blodelektrolytter, kan utføres for å overvåke utviklingen eller for å sjekke for bivirkninger. Sørg for å holde alle lege og lab avtaler.
Det bør utvises forsiktighet ved bruk Acertil hos eldre, fordi de kan være mer følsomme for effektene, særlig svimmelhet og utslett.
Barn bør bruke Acertil med ekstrem forsiktighet. Sikkerhet og effektivitet er ikke blitt bekreftet.
Graviditet og amming: Acertil har vist seg å forårsake skade på fosteret. Hvis du blir gravid, diskutere med legen din om fordeler og risiko ved bruk Acertil under svangerskapet. Det er ukjent om Acertil utskilles i morsmelk. Gjør ikke amme mens du tar Acertil.

Alle legemidler kan gi bivirkninger, men mange mennesker har ingen, eller mindre, bivirkninger.

Sjekk med legen din dersom noen av disse vanligste bivirkningene vedvarer eller blir plagsom:

Unormal følelse i huden, armer eller ben, ryggsmerter, hoste, depresjon, diaré, svimmelhet, tretthet, hodepine, svimmelhet, kvalme, rennende nese; svakhet.

Oppsøk lege umiddelbart hvis noen av disse alvorlige bivirkninger forekommer:

Alvorlige allergiske reaksjoner (utslett, elveblest, pustevansker, tetthet i brystet, hevelse i munn, ansikt, lepper eller tunge), endring i mengden av urin, brystsmerter, mørkere urin, svelgeproblemer, besvimelse, rask eller uregelmessig hjerterytme, feber, heshet, pounding i brystet, langvarig kvalme, oppkast eller diaré, alvorlig svimmelhet eller besvimelse, sår hals, hovne hender, ben, ansikt, lepper, øyne, hals, tunge, eller bagasjerommet; uvanlig felles smerte; uvanlig muskelsmerter, kramper, eller svakhet; uvanlig magesmerter, gulfarging av hud eller øyne.

Dette er ikke en komplett liste over alle bivirkninger som kan oppstå. Hvis du har spørsmål om bivirkninger, kontakt med helsepersonell.

Kjøpe Acertil