Loading ...    
  Loading ...    

Kjøpe Acetamide (Diamox) Uten Resept

Kjøpe AcetamideKjøpe Acetamide På nett uten resept

ACETAMIDE (DIAMOX) INDIKASJONER


Acetamide brukes til behandling av glaukom og for å behandle og forebygge akutt høydesyke (høydesyke). Det er også brukt som en del av noen behandling planer for hjertesvikt og beslag lidelser. Acetamide er et karboanhydrasehemmer. Karboanhydrase er et protein i kroppen din. Acetamide reduserer aktiviteten til dette protein.

ACETAMIDE (DIAMOX) INSTRUKSJONER


Bruk Acetamide som anvist av legen din.

Ta Acetamide gjennom munnen med eller uten mat. Hvis magesyke oppstår, ta med mat for å redusere mage irritasjon.
Det anbefales å drikke ekstra væske mens du tar Acetamide.
Svelg Acetamide helhet. Ikke knus, knuse eller tygge før du svelger.
Acetamide kan øke mengden av urin eller få deg til å tisse oftere når du først begynner å bruke den. For å holde dette fra å forstyrre søvnen din, kan du prøve å ta dosen din før 18:00.
Hvis du glemmer en dose av Acetamide, ta den så snart som mulig. Hvis det er nesten tid for neste dose, hopp over den glemte dosen og gå tilbake til din vanlige doseringsplan. Ikke ta to doser samtidig.

Spør helsepersonell eventuelle spørsmål du måtte ha om hvordan du skal bruke Acetamide.

ACETAMIDE (DIAMOX) LAGRING


Oppbevares Acetamide ved romtemperatur, mellom 59 og 86 grader F (15 og 30 grader C). Lagres i tett lukket beholder. Oppbevares beskyttet mot varme, fuktighet og lys. Ikke oppbevar på badet. Hold Acetamide utilgjengelig for barn og vekk fra kjæledyr.

ACETAMIDE (DIAMOX) MER INFO:


Aktiv ingrediens: Acetazolamide.

IKKE bruk Acetamide hvis:

du er allergisk mot noen av innholdsstoffene i Acetamide
du har binyrene problemer, lave nivåer av kalium eller natrium, nyreproblemer, leverproblemer (f.eks, skrumplever), høye nivåer av klorid blod, eller andre elektrolytt problemer blod.

Ta kontakt med din lege eller helsepersonell umiddelbart hvis noen av disse gjelder for deg.

Noen medisinske tilstander kan samhandle med Acetamide. Rådfør deg med lege eller apotek dersom du har noen medisinske tilstander, spesielt hvis noe av det følgende gjelder for deg:

hvis du er gravid, planlegger å bli gravid, eller ammer
hvis du tar noen resept eller reseptfrie medisiner, urte forberedelse eller kosttilskudd
hvis du har allergi mot medisiner, mat eller andre stoffer
hvis du har nyrestein, en lungesykdom, glaukom (f.eks, kronisk ikke-kongestiv trangvinkelglaukom), diabetes eller problemer med å puste
hvis du har hatt en alvorlig allergisk reaksjon (for eksempel en alvorlig utslett, elveblest, pustevansker, eller svimmelhet) til andre sulfonamid medisin som acetazolamid, celecoxib, visse diuretika (f.eks, hydroklortiazid), glibenklamid, probenecid, sulfametoksazol, valdekoksib, eller zonisamid.

Noen legemidler kan samhandle med Acetamide. Fortell helsepersonell hvis du tar noen av følgende legemidler:

Salisylater (for eksempel aspirin) fordi de kan øke risikoen for Acetamide er bivirkninger
Andre karboanhydrasehemmere (f.eks methazolamide), ciklosporin, kinidin, fenytoin, amfetamin, eller natriumbikarbonat fordi risikoen for deres bivirkninger kan økes med Acetamide
Primidon, salisylater (for eksempel aspirin), litium, eller methenamine fordi deres effektivitet kan bli redusert med Acetamide.

Dette kan ikke være en komplett liste over alle interaksjoner som kan oppstå. Spør helsepersonell om Acetamide kan samhandle med andre medisiner du tar. Sjekk med helsepersonell før du starte, stoppe, eller endre dosen av noen form for medisin.
Viktig sikkerhetsinformasjon:

Acetamide kan forårsake døsighet eller midlertidige visjon endringer. Disse effektene kan være verre hvis du tar det med alkohol eller visse medisiner. Bruk Acetamide med forsiktighet. Ikke kjør bil eller utføre andre mulige usikre oppgaver før du vet hvordan du reagerer på det.
Acetamide kan føre til at du blir solbrent lettere. Unngå solen, sunlamps eller tanning boder før du vet hvordan du reagerer på Acetamide. Bruk en solkrem eller bruke verneutstyr hvis du må være ute i mer enn en kort tid.
Fortell legen din eller tannlegen at du tar Acetamide før du får noen medisinsk eller tannlegebehandling, legevakt, eller kirurgi.
Diabetes pasienter - Acetamide kan påvirke blodsukkeret ditt. Sjekk blodsukkernivået nøye. Spør legen din før du endrer dosen av din diabetes medisin.
Acetamide kan påvirke visse laboratorieprøver. Vær sikker på at legen din og lab personell vet du tar Acetamide.
Laboratorietester, inkludert blod elektrolyttnivåer, komplett blodlegemer eller blodplatenivå, kan utføres mens du bruker Acetamide. Disse testene kan anvendes til å overvåke tilstanden eller sjekk for bivirkninger. Sørg for å holde alle lege og lab avtaler.
Bruk Acetamide med forsiktighet hos eldre, de kan være mer følsomme for effektene.
Acetamide bør brukes med ekstrem forsiktighet hos barn yngre 12 år, sikkerhet og effektivitet i disse barna har ikke blitt bekreftet.
Graviditet og amming: Hvis du blir gravid, bør du kontakte legen din. Du må diskutere fordeler og risiko ved bruk av Acetamide mens du er gravid. Acetamide er funnet i morsmelk. Du må ikke amme mens du tar Acetamide.

Alle legemidler kan gi bivirkninger, men mange mennesker har ingen, eller mindre, bivirkninger.

Sjekk med legen din dersom noen av disse vanligste bivirkningene vedvarer eller blir plagsom:

Uklart syn, endringer i smak, forstoppelse, diaré, tretthet, hyppig vannlating, tap av matlyst, kvalme, oppkast.

Oppsøk lege umiddelbart hvis noen av disse alvorlige bivirkninger forekommer:

Alvorlige allergiske reaksjoner (utslett, elveblest, kløe, pustevansker, tetthet i brystet, hevelse i munn, ansikt, lepper eller tunge), blod i urinen, endringer i hørsel, kramper, mørk, blodig avføring, mørk urin, rask pust, feber, mangel på energi, smerter i korsryggen, rød, hoven, eller blemmer hud, øresus, sår hals, kribling i armer eller ben, uvanlige blødninger eller blåmerker, synsforstyrrelser, gulfarging av hud eller øyne.

Dette er ikke en komplett liste over alle bivirkninger som kan oppstå. Hvis du har spørsmål om bivirkninger, kontakt med helsepersonell.

Kjøpe Acetamide