Loading ...    
  Loading ...    

Kjøpe Aciban (Protonix) Uten Resept

Kjøpe AcibanKjøpe Aciban På nett uten resept

ACIBAN (PROTONIX) INDIKASJONER


Aciban blokkerer produksjonen av magesyre. Det er foreskrevet for å helbrede en tilstand som kalles erosiv øsofagitt (en alvorlig betennelse i passasjen til magesekken) forårsaket av en vedvarende tilbakestrømning av magesyre (gastroøsofageal reflukssykdom). Senere kan det være foreskrevet for å opprettholde helbredelse og forhindre tilbakefall. Det er også brukt ved behandling av tilstander som er merket med konstant overproduksjon av magesyre, slik som Zollinger-Ellison-syndrom. Aciban er medlem av "protonpumpehemmer" klasse av syreblokkere.

ACIBAN (PROTONIX) INSTRUKSJONER


Bruk Aciban som anvist av legen din.

Aciban kan tas med eller uten mat. Ikke tygg, knuse eller dele tablettene. Hvis du tar antacids du kan fortsette å gjøre det.

Hvis du glemmer en dose av Aciban, bruke det så snart som mulig. Hvis det er nesten tid for neste dose, hopp over den glemte dosen og gå tilbake til din vanlige doseringsplan. Ikke bruk to doser på en gang.

Spør helsepersonell eventuelle spørsmål du måtte ha om hvordan du bruker Aciban.

ACIBAN (PROTONIX) LAGRING


Oppbevares Aciban på 77 grader F (25 grader C). Kort lagring ved temperaturer mellom 59 og 86 grader F (15 og 30 grader C) er tillatt. Oppbevares beskyttet mot varme, fuktighet og lys. Ikke oppbevar på badet. Hold Aciban utilgjengelig for barn og vekk fra kjæledyr.

ACIBAN (PROTONIX) MER INFO:


Aktiv ingrediens: pantoprazol natrium.

IKKE bruk Aciban hvis:

du er allergisk mot noen av innholdsstoffene i Aciban
du tar dasatinib eller en HIV-proteasehemmer (f.eks, atazanavir).

Kontakt legen din umiddelbart hvis noen av disse gjelder for deg.

Noen medisinske tilstander kan samhandle med Aciban. Rådfør deg med lege eller apotek dersom du har noen medisinske tilstander, spesielt hvis noe av det følgende gjelder for deg:

hvis du er gravid, planlegger å bli gravid, eller ammer
hvis du tar noen resept eller reseptfrie medisiner, urte forberedelse eller kosttilskudd
hvis du har allergi mot medisiner, mat eller andre stoffer
hvis du har leverproblemer eller magen eller tarmkreft
hvis du har lav blod sink nivåer.

Noen legemidler kan samhandle med Aciban. Fortell helsepersonell dersom du bruker andre legemidler, spesielt noe av det følgende:

Klaritromycin eller vorikonazol fordi de kan øke risikoen for Aciban er bivirkninger
Antikoagulantia (f.eks warfarin) eller digoksin fordi risikoen for deres bivirkninger kan være økt med Aciban
Ampicillins, azolfungicider (f.eks ketokonazol), klopidogrel, dasatinib, HIV-proteasehemmere (f.eks, atazanavir), eller jern fordi deres effektivitet kan bli redusert med Aciban

Dette kan ikke være en komplett liste over alle interaksjoner som kan oppstå. Spør helsepersonell hvis Aciban kan samhandle med andre medisiner du tar. Sjekk med helsepersonell før du starte, stoppe, eller endre dosen av noen form for medisin.
Viktig sikkerhetsinformasjon:

Aciban kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Disse effektene kan være verre hvis du tar det med alkohol eller visse medisiner. Bruk Aciban med forsiktighet. Ikke kjør bil eller utføre andre mulige usikre oppgaver før du vet hvordan du reagerer på det.
Kontakt legen din hvis du har noen symptomer på en blødning sår, for eksempel svart, tjæreaktig avføring eller oppkast som ser ut som kaffegrut, eller hvis du opplever halssmerter, brystsmerter, alvorlige magesmerter, eller problemer med å svelge.
Aciban kan påvirke visse laboratorieprøver. Vær sikker på at legen din og lab personell vet du tar Aciban.
Aciban bør brukes med forsiktighet hos asiatiske pasienter, risikoen for bivirkninger kan øke hos disse pasientene.
Aciban bør brukes med ekstrem forsiktighet hos barn yngre 18 år, sikkerhet og effektivitet i disse barna har ikke blitt bekreftet.
Graviditet og amming: Hvis du blir gravid, bør du kontakte legen din. Du må diskutere fordeler og risiko ved bruk Aciban mens du er gravid. Aciban er funnet i morsmelk. Du må ikke amme mens du tar Aciban.

Alle legemidler kan gi bivirkninger, men mange mennesker har ingen, eller mindre, bivirkninger.

Sjekk med legen din dersom noen av disse vanligste bivirkningene vedvarer eller blir plagsom:

Diaré, hodepine, kvalme, magesmerter, oppkast.

Oppsøk lege umiddelbart hvis noen av disse alvorlige bivirkninger forekommer:

Alvorlige allergiske reaksjoner (utslett, elveblest, kløe, pustevansker, tetthet i brystet, hevelse i munn, ansikt, lepper eller tunge, unormal heshet), brystsmerter, mørk urin, rask eller uregelmessig hjerterytme, feber, frysninger, eller sår hals, rød, hoven, blemmer, eller flassende hud, uvanlige blåmerker eller blødning, uvanlig tretthet, synsforstyrrelser, gulfarging av hud eller øyne.

Dette er ikke en komplett liste over alle bivirkninger som kan oppstå. Hvis du har spørsmål om bivirkninger, kontakt med helsepersonell.

Kjøpe Aciban