Loading ...    
  Loading ...    

Kjøpe Acifur (Zovirax) Uten Resept

Kjøpe AcifurKjøpe Acifur På nett uten resept

ACIFUR (ZOVIRAX) INDIKASJONER


Acifur brukes for behandling av vannkopper (varicella) eller helvetesild (Herpes zoster), og å behandle eller undertrykke genital herpes infeksjoner. Acifur er en antiviral. Det fungerer ved å stoppe virusreplikasjon. Imidlertid ikke Acifur ikke fjerne viruset, er ikke en kur, og hindrer ikke overføring til andre.

ACIFUR (ZOVIRAX) INSTRUKSJONER


Bruk Acifur som anvist av legen din!

Ta Acifur gjennom munnen med eller uten mat.
Det anbefales å drikke ekstra væske mens du tar Acifur. Sjekk med legen din for å få instruksjoner.
Starte behandling med Acifur tidligst tegn eller symptom på helvetesild eller genital herpes (smerter, svie, blemmer).
Dersom behandling av en akutt utbrudd, fortsette å bruke Acifur for hele behandlingsforløpet, selv om du føler deg bedre om noen dager.
For undertrykkende terapi, fungerer Acifur best hvis det er tatt til samme tid hver dag.
Hvis du glemmer en dose av Acifur, ta den så snart som mulig. Hvis det er nesten tid for neste dose, hopp over den glemte dosen og gå tilbake til din vanlige doseringsplan. Ikke ta to doser samtidig.

Spør helsepersonell eventuelle spørsmål du måtte ha om hvordan du bruker Acifur.

ACIFUR (ZOVIRAX) LAGRING


Lagres Acifur ved romtemperatur mellom 68 og 77 grader F (20 og 25 grader C). Oppbevares beskyttet mot varme, fuktighet og lys. Ikke oppbevar på badet. Hold Acifur utilgjengelig for barn og vekk fra kjæledyr.

ACIFUR (ZOVIRAX) MER INFO:


Aktiv ingrediens: Acyclovir
IKKE bruk Acifur hvis:

du er allergisk mot noen av innholdsstoffene i Acifur eller til valacyclovir

Ta kontakt med din lege eller helsepersonell umiddelbart hvis noen av disse gjelder for deg.

Noen medisinske tilstander kan samhandle med Acifur. Rådfør deg med lege eller apotek dersom du har noen medisinske tilstander, spesielt hvis noe av det følgende gjelder for deg:

hvis du er gravid, planlegger å bli gravid, eller ammer
hvis du tar noen resept eller reseptfrie medisiner, urte forberedelse eller kosttilskudd
hvis du har allergi mot medisiner, mat eller andre stoffer
hvis du har nyreproblemer eller et svekket immunsystem.

Noen legemidler kan samhandle med Acifur. Fortell helsepersonell dersom du bruker andre legemidler, spesielt noe av det følgende:

Legemidler som kan skade nyrene (f.eks aminoglykosidantibiotika [f.eks, gentamicin], amfotericin B, ciklosporin, ikke-steroide anti-inflammatoriske legemidler [NSAIDs] [f.eks, ibuprofen], takrolimus, vancomycin) fordi risikoen for nyre bivirkninger kan være økt . Spør legen din hvis du er usikker på om noen av dine medisiner kan skade nyrene.

Dette kan ikke være en komplett liste over alle interaksjoner som kan oppstå. Spør helsepersonell hvis Acifur kan samhandle med andre medisiner du tar. Sjekk med helsepersonell før du starte, stoppe, eller endre dosen av noen form for medisin.
Viktig sikkerhetsinformasjon:

Acifur kan forårsake døsighet, svimmelhet, synsforstyrrelser, eller svimmelhet. Disse effektene kan være verre hvis du tar det med alkohol eller visse medisiner. Bruk Acifur med forsiktighet. Ikke kjør bil eller utføre andre mulige usikre oppgaver før du vet hvordan du reagerer på det.
Acifur kan føre til svimmelhet, eller besvimelse, alkohol, kan varmt vær, mosjon, eller feber øke disse effektene. For å hindre dem, sitte opp eller stå sakte, spesielt om morgenen. Sitte eller ligge på det første tegn til noen av disse effektene.
Acifur kan føre til at du blir solbrent lettere. Unngå solen, sunlamps eller tanning boder før du vet hvordan du reagerer på Acifur. Bruk en solkrem eller bruke verneutstyr hvis du må være ute i mer enn en kort tid.
Acifur er ikke en kur for genital herpes, og vil ikke hindre at viruset sprer seg. Unngå samleie når sår er til stede for å hindre smitte partneren din. Du kan også være smittsom og spre herpes viruset, men ikke har noen tegn eller symptomer i det hele tatt. Dette kalles asymptomatisk virusutskillelse.
Laboratorietester, inkludert nyrefunksjonen og serum urea nitrogen (BUN), kan utføres mens du bruker Acifur. Disse testene kan anvendes til å overvåke tilstanden eller sjekk for bivirkninger. Sørg for å holde alle lege og lab avtaler.
Bruk Acifur med forsiktighet hos eldre, de kan være mer følsomme for effektene, særlig forvirring, døsighet, eller hallusinasjoner.
Acifur er ikke anbefalt til bruk hos barn yngre to år, sikkerhet og effektivitet i disse barna har ikke blitt bekreftet.
Graviditet og amming: Hvis du blir gravid, bør du kontakte legen din. Du må diskutere fordeler og risiko ved bruk av Acifur mens du er gravid. Acifur er funnet i morsmelk. Hvis du er eller vil bli amming mens du bruker Acifur, sjekk med legen din. Diskuter eventuelle risikoer til babyen din.

Alle legemidler kan gi bivirkninger, men mange mennesker har ingen, eller mindre, bivirkninger.

Sjekk med legen din dersom noen av disse vanligste bivirkningene vedvarer eller blir plagsom:

Diaré, generell kropps ubehag, hodepine, kvalme / oppkast.

Oppsøk lege umiddelbart hvis noen av disse alvorlige bivirkninger forekommer:

Alvorlige allergiske reaksjoner (utslett, elveblest, kløe, pustevansker, tetthet i brystet, hevelse i munn, ansikt, lepper eller tunge), aggressiv atferd, blod i urinen, forvirring, nedsatt bevissthet, nedsatt vannlating, hallusinasjoner; lavere ryggsmerter, mentale eller humørsvingninger, rød, hoven, blemmer, eller flassende hud, beslag, uvanlige blåmerker eller blødning.

Dette er ikke en komplett liste over alle bivirkninger som kan oppstå. Hvis du har spørsmål om bivirkninger, kontakt med helsepersonell.

Kjøpe Acifur