Loading ...    
  Loading ...    

Kjøpe Acimax (Prilosec) Uten Resept

Kjøpe AcimaxKjøpe Acimax På nett uten resept

ACIMAX (PRILOSEC) INDIKASJONER


Acimax brukes for behandling av halsbrann eller irritasjon i spiserøret som er forårsaket av gastroøsofageal reflukssykdom (GERD). Den kan også brukes for kortvarig behandling av sår i magen eller tynntarmen. Det kan også brukes sammen med visse antibiotika til behandling av sår på tynntarmen, og for å hindre dem fra å komme tilbake. Det kan også anvendes for å behandle tilstander som fører til at kroppen for å gjøre for mye magesyre (f.eks, Zollinger-Ellison-syndrom). Acimax er en protonpumpehemmer (PPI). Det fungerer ved å redusere mengden av syre som produseres i magen.

ACIMAX (PRILOSEC) INSTRUKSJONER


Bruk prilosec som anvist av legen din.

Ta prilosec gjennom munnen på tom mage før du spiser.
Svelg prilosec helhet. Ikke knus, knuse, tygge, eller åpne prilosec før du svelger.
Hvis du har problemer med å svelge kapselen, tilsett en spiseskje med eplemos til en tom bolle. Åpne kapselen og tøm pellets på eplemos. Bland pellets med eplemos og svelge blandingen på en gang, fulgt av et glass med kaldt vann. Den eplemos brukes bør ikke være varm og bør være myk nok til å svelges med ut å tygge. Ikke tygg eller knus pellets. Ikke oppbevar blandingen for videre bruk.
Du kan ta syrenøytraliserende mens du bruker prilosec hvis du blir bedt om å gjøre det av legen din.
Hvis du også ta en imidazol soppdrepende (f.eks ketokonazol), tar det minst to timer før du tar prilosec.
Hvis du også ta sucralfate, ta prilosec minst 30 minutter før du tar sucralfate.
Fortsett å ta prilosec selv om du føler deg vel. Gå ikke glipp av doser.
Hvis du glemmer en dose av prilosec, ta den så snart som mulig. Hvis det er nesten tid for neste dose, hopp over den glemte dosen og gå tilbake til din vanlige doseringsplan. Ikke ta to doser samtidig.

Spør helsepersonell eventuelle spørsmål du måtte ha om hvordan du bruker prilosec.

ACIMAX (PRILOSEC) MER INFO:


Aktiv ingrediens: Omeprazol.

ACIMAX (PRILOSEC) LAGRING


Oppbevares prilosec ved romtemperatur, mellom 59 og 86 grader F (15 og 30 grader C). Oppbevares beskyttet mot varme, fuktighet og lys. Ikke oppbevar på badet. Hold prilosec utilgjengelig for barn og vekk fra kjæledyr.

IKKE bruk prilosec hvis:

du er allergisk mot noen av innholdsstoffene i prilosec
du tar en HIV-proteasehemmer (f.eks, atazanavir).

Kontakt legen din umiddelbart hvis noen av disse gjelder for deg.

Noen medisinske tilstander kan samhandle med prilosec. Rådfør deg med lege eller apotek dersom du har noen medisinske tilstander, spesielt hvis noe av det følgende gjelder for deg:

hvis du er gravid, planlegger å bli gravid, eller ammer
hvis du tar noen resept eller reseptfrie medisiner, urte forberedelse eller kosttilskudd
hvis du har allergi mot medisiner, mat eller andre stoffer
hvis du har leverproblemer eller magen eller tarmkreft.

Noen legemidler kan samhandle med prilosec. Fortell helsepersonell dersom du bruker andre legemidler, spesielt noe av det følgende:

Klaritromycin eller vorikonazol fordi de kan øke risikoen for prilosec er bivirkninger
Antikoagulantia (f.eks warfarin), benzodiazepiner (for eksempel diazepam), cilostazol, ciklosporin, digoksin, disulfiram, fenytoin, eller takrolimus fordi risikoen for deres bivirkninger kan økes med prilosec
Ampicillins, azolfungicider (f.eks ketokonazol), klopidogrel, ginkgo biloba, HIV-proteasehemmere (f.eks, atazanavir), eller jern fordi deres effektivitet kan bli redusert med prilosec.

Dette kan ikke være en komplett liste over alle interaksjoner som kan oppstå. Spør helsepersonell hvis prilosec kan samhandle med andre medisiner du tar. Sjekk med helsepersonell før du starte, stoppe, eller endre dosen av noen form for medisin.
Viktig sikkerhetsinformasjon:

Acimax kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Disse effektene kan være verre hvis du tar det med alkohol eller visse medisiner. Bruk prilosec med forsiktighet. Ikke kjør bil eller utføre andre mulige usikre oppgaver før du vet hvordan du reagerer på det.
Kontakt legen din hvis du har noen symptomer på en blødning sår, for eksempel svart, tjæreaktig avføring eller oppkast som ser ut som kaffegrut, eller hvis du opplever halssmerter, brystsmerter, alvorlige magesmerter, eller problemer med å svelge.
Acimax kan påvirke visse laboratorieprøver. Vær sikker på at legen din og lab personell vet du tar prilosec.
Acimax bør brukes med forsiktighet hos asiatiske pasienter, risikoen for bivirkninger kan øke hos disse pasientene.
Acimax bør brukes med ekstrem forsiktighet hos barn yngre enn to år gammel, sikkerhet og effektivitet i disse barna har ikke blitt bekreftet.
Graviditet og amming: Hvis du blir gravid, bør du kontakte legen din. Du må diskutere fordeler og risiko ved bruk av prilosec mens du er gravid. Acimax er funnet i morsmelk. Du må ikke amme mens du tar prilosec.

Alle legemidler kan gi bivirkninger, men mange mennesker har ingen, eller mindre, bivirkninger.

Sjekk med legen din dersom noen av disse vanligste bivirkningene vedvarer eller blir plagsom:

Diaré, hodepine.

Oppsøk lege umiddelbart hvis noen av disse alvorlige bivirkninger forekommer:

Alvorlige allergiske reaksjoner (utslett, elveblest, kløe, pustevansker, tetthet i brystet, hevelse i munn, ansikt, lepper eller tunge, unormal heshet), brystsmerter, mørk urin, rask eller uregelmessig hjerterytme, feber, frysninger, eller sår hals, rød, hoven, blemmer, eller flassende hud, hevelse i hender, ankler eller føtter; uvanlige blåmerker eller blødning, uvanlig tretthet, synsforstyrrelser, gulfarging av øyne eller hud.

Dette er ikke en komplett liste over alle bivirkninger som kan oppstå. Hvis du har spørsmål om bivirkninger, kontakt med helsepersonell.

Kjøpe Acimax