Loading ...    
  Loading ...    

Kjøpe Acimox (Amoxil) Uten Resept

Kjøpe AcimoxKjøpe Acimox På nett uten resept

ACIMOX (AMOXIL) INDIKASJONER


Acimox brukes for behandling av infeksjoner forårsaket av visse bakterier. Det er også brukes sammen med andre legemidler til behandling av Helicobacter pylori-infeksjon og sår i tynntarmen. Acimox er en penicillin antibiotika. Det fungerer ved å drepe følsomme bakterier.

ACIMOX (AMOXIL) INSTRUKSJONER


Bruk Acimox som anvist av legen din.

Ta Acimox gjennom munnen med eller uten mat. Hvis magesyke oppstår, ta med mat for å redusere mage irritasjon.
For å rydde opp infeksjonen helt, ta Acimox for hele behandlingsforløpet. Fortsett å ta det selv om du føler deg bedre om noen dager.
Hvis du glemmer en dose av Acimox, ta den så snart som mulig. Hvis det er nesten tid for neste dose, hopp over den glemte dosen og gå tilbake til din vanlige doseringsplan. Ikke ta to doser samtidig.

Spør helsepersonell eventuelle spørsmål du måtte ha om hvordan du bruker Acimox.

ACIMOX (AMOXIL) LAGRING


Oppbevares Acimox på eller under 77 grader F (25 grader C). Oppbevares beskyttet mot varme, fuktighet og lys. Ikke oppbevar på badet. Hold Acimox utilgjengelig for barn og vekk fra kjæledyr.

ACIMOX (AMOXIL) MER INFO:


Aktiv ingrediens: Amoxicillin.

IKKE bruk Acimox hvis:

du er allergisk mot noen av innholdsstoffene i Acimox eller annen penicillin antibiotika (f.eks, ampicillin)
du nylig har mottatt eller vil motta levende oral vaksine mot tyfoidfeber
du har mononukleose (mono).

Ta kontakt med din lege eller helsepersonell umiddelbart hvis noen av disse gjelder for deg.

Noen medisinske tilstander kan samhandle med Acimox. Rådfør deg med lege eller apotek dersom du har noen medisinske tilstander, spesielt hvis noe av det følgende gjelder for deg:

hvis du er gravid, planlegger å bli gravid, eller ammer
hvis du tar noen resept eller reseptfrie medisiner, urte forberedelse eller kosttilskudd
hvis du har allergi mot medisiner, mat eller andre stoffer
hvis du har en historie med allergier, astma, høysnue eller elveblest
hvis du har hatt en alvorlig allergisk reaksjon (f.eks, alvorlig utslett, elveblest, pustevansker, svimmelhet) til en cephalosporin (f.eks cefaleksin) eller annen beta-laktam antibiotika (f.eks, imipenem)
hvis du har nyreproblemer eller gonoré.

Noen legemidler kan samhandle med Acimox. Fortell helsepersonell dersom du bruker andre legemidler, spesielt noe av det følgende:

Antikoagulantia (f.eks warfarin) på grunn av risikoen for blødninger kan økes
Probenecid, fordi det kan øke mengden av Acimox i blodet ditt
Kloramfenikol, makrolidantibiotika (f.eks erytromycin), sulfonamider (f.eks sulfametoksazol), eller tetracyklin antibiotika (f.eks, doksycyklin) fordi de kan redusere Acimox effektivitet
Metotreksat fordi risikoen for bivirkninger kan økes med Acimox
Lev oral vaksine mot tyfoidfeber eller hormonell prevensjon (f.eks p-piller), fordi deres effektivitet kan bli redusert med Acimox.

Dette kan ikke være en komplett liste over alle interaksjoner som kan oppstå. Spør helsepersonell hvis Acimox kan samhandle med andre medisiner du tar. Sjekk med helsepersonell før du starte, stoppe, eller endre dosen av noen form for medisin.
Viktig sikkerhetsinformasjon:

Acimox kan forårsake svimmelhet. Denne effekten kan være verre hvis du tar det med alkohol eller visse medisiner. Bruk Acimox med forsiktighet. Ikke kjør bil eller utføre andre mulige usikre oppgaver før du vet hvordan du reagerer på det.
Acimox fungerer bare mot bakterier, det gjør ikke behandle virusinfeksjoner (f.eks forkjølelse).
Pass på å bruke Acimox for hele behandlingsforløpet. Hvis du ikke gjør det, kan det hende at medisinen ikke rydde opp infeksjonen helt. Bakteriene kan også bli mindre følsom for dette eller andre legemidler. Dette kan gjøre infeksjonen vanskeligere å behandle i fremtiden.
Langvarig eller gjentatt bruk av Acimox kan forårsake andre infeksjoner. Fortell legen din dersom tegn på en andre infeksjon. Din medisin må kanskje endres for å behandle dette.
Mild diaré er vanlig med bruk av antibiotika. Imidlertid kan en mer alvorlig form av diaré (pseudomembranøs kolitt) forekommer sjelden. Dette kan utvikle seg mens du bruker antibiotika eller innen flere måneder etter at du slutter å bruke det. Kontakt legen din umiddelbart hvis magesmerter eller kramper, alvorlig diaré, eller blodig avføring oppstår. Ikke behandle diaré uten først å sjekke med legen din.
Hormonell prevensjon (f.eks p-piller) kanskje ikke fungerer så godt mens du bruker Acimox. For å forhindre graviditet, bruk en ekstra form for prevensjon (f.eks kondom).
Brown, har gul eller grå tann misfarging sjelden oppstått hos noen pasienter som tar Acimox. Det skjedde oftest hos barn. Misfarging ble redusert eller fjernet ved børsting eller tannrengjøring i de fleste tilfeller. Kontakt legen din hvis du opplever denne effekten.
Diabetes pasienter - Acimox kan føre til at resultatene av noen tester for urin glukose å være feil. Spør legen din før du endrer din diett eller dosen av din diabetes medisin.
Laboratorietester, inkludert leverfunksjon, nyrefunksjon, og totalt antall blodceller, kan utføres dersom du bruker Acimox for en lang periode. Disse testene kan anvendes til å overvåke tilstanden eller sjekk for bivirkninger. Sørg for å holde alle lege og lab avtaler.
Bruk Acimox med forsiktighet hos eldre, de kan være mer følsomme for effektene, spesielt pasienter med nyreproblemer.
Bruk Acimox med ekstrem forsiktighet hos barn yngre enn 10 år som har diaré eller en infeksjon i magesekken eller tarmen.
Det bør utvises forsiktighet ved bruk av Acimox hos barn yngre enn 3 måneder gamle, de kan være mer følsomme for effektene.
Graviditet og amming: Hvis du blir gravid, bør du kontakte legen din. Du må diskutere fordeler og risiko ved bruk av Acimox mens du er gravid. Acimox er funnet i morsmelk. Hvis du er eller vil bli amming mens du bruker Acimox, sjekk med legen din. Diskuter eventuelle risikoer til babyen din.

Alle legemidler kan gi bivirkninger, men mange mennesker har ingen, eller mindre, bivirkninger.

Sjekk med legen din dersom noen av disse vanligste bivirkningene vedvarer eller blir plagsom:

Diaré, kvalme, oppkast.

Oppsøk lege umiddelbart hvis noen av disse alvorlige bivirkninger forekommer:

Alvorlige allergiske reaksjoner (utslett, elveblest, kløe, pustevansker, tetthet i brystet, hevelse i munn, ansikt, lepper eller tunge), blodig avføring, forvirring, mørk urin, feber, frysninger, eller vedvarende sår hals, røde, hovne, blemmer, eller peeling huden, kramper, alvorlig diaré, magesmerter eller kramper, uvanlige blåmerker eller blødninger, utflod eller irritasjon, gulfarging av hud eller øyne.

Dette er ikke en komplett liste over alle bivirkninger som kan oppstå. Hvis du har spørsmål om bivirkninger, kontakt med helsepersonell.

Kjøpe Acimox