Loading ...    
  Loading ...    

Kjøpe Acin (Ranitidine) Uten Resept

Kjøpe AcinKjøpe Acin På nett uten resept

ACIN (RANITIDINE) INDIKASJONER


Ranitidin brukes for behandling av visse forhold som fører kroppen din til å gjøre for mye magesyre (for eksempel, Zollinger-Ellison syndrom). Det er også brukt for å behandle sår på tynntarmen som ikke har respondert på annen behandling. Det kan brukes som et kortvarig alternativ til oral ranitidin, i pasienter som ikke er i stand til å ta medisin via munnen. Ranitidin er en H2-reseptor blocker. Det fungerer ved å blokkere virkningen av histamin i magen. Dette reduserer mengden av syre i magen gjør. Redusere magesyre bidrar til å redusere halsbrann, helbrede irritasjon i spiserøret, og helbrede sår i mage eller tarm.

ACIN (RANITIDINE) INSTRUKSJONER


Bruk Ranitidin som anvist av legen din.Ikke ta medisiner i større mengder, eller ta den lenger enn anbefalt av legen din. Følg instruksjonene på resept etiketten.
Du kan ta syrenøytraliserende mens du bruker Ranitidin hvis du blir bedt om å gjøre det av legen din.
Fortsett å bruke Ranitidin selv om du føler deg vel. Ikke gå glipp av noen dose.
Hvis du glemmer en dose av ranitidin, bruke det så snart som mulig. Hvis det er nesten tid for neste dose, hopp over den glemte dosen og gå tilbake til din vanlige doseringsplan. Ikke bruk to doser på en gang.

Spør helsepersonell eventuelle spørsmål du måtte ha om hvordan du bruker Ranitidin.

ACIN (RANITIDINE) LAGRING


Butikk Ranitidin mellom 68 og 77 grader F (20 og 25 grader C). Kort lagring ved temperaturer mellom 59 og 86 grader F (15 og 30 grader C) er tillatt. Oppbevares beskyttet mot varme, fuktighet og lys. Ikke oppbevar på badet. Hold Ranitidin utilgjengelig for barn og vekk fra kjæledyr.

IKKE bruk Ranitidin hvis:

du er allergisk mot noen av innholdsstoffene i ranitidin
du har en historie med blodsykdom porfyri
du tar dasatinib.

Ta kontakt med din lege eller helsepersonell umiddelbart hvis noen av disse gjelder for deg.

Noen medisinske tilstander kan samhandle med ranitidin. Rådfør deg med lege eller apotek dersom du har noen medisinske tilstander, spesielt hvis noe av det følgende gjelder for deg:

hvis du er gravid, planlegger å bli gravid, eller ammer
hvis du tar noen resept eller reseptfrie medisiner, urte forberedelse eller kosttilskudd
hvis du har allergi mot medisiner, mat eller andre stoffer
hvis du har en historie med nyre-eller leverproblemer
hvis du har unormale blodelektrolyttnivåer eller en historie med uregelmessig hjerterytme.

Noen legemidler kan samhandle med ranitidin. Fortell helsepersonell dersom du bruker andre legemidler, spesielt noe av det følgende:

Enkelte benzodiazepiner (for eksempel midazolam, triazolam), glipizid, prokainamid, eller warfarin fordi risikoen for deres bivirkninger kan økes med ranitidin
Dasatinib, delavirdine, gefitinib, enkelte HIV-proteasehemmere (f.eks, atazanavir), itrakonazol eller ketokonazol fordi deres effektivitet kan bli redusert med ranitidin.

Dette kan ikke være en komplett liste over alle interaksjoner som kan oppstå. Spør helsepersonell hvis ranitidin kan samhandle med andre medisiner du tar. Sjekk med helsepersonell før du starte, stoppe, eller endre dosen av noen form for medisin.

Viktig sikkerhetsinformasjon:

Ranitidin kan i sjeldne tilfeller forårsake døsighet, svimmelhet eller tåkesyn. Disse effektene kan være verre hvis du tar det med alkohol eller visse medisiner. Bruk Ranitidin med forsiktighet. Ikke kjør bil eller utføre andre mulige usikre oppgaver før du vet hvordan du reagerer på det.
Ranitidin kan påvirke visse laboratorieprøver, inkludert urin protein tester. Vær sikker på at legen din og lab personell vet du tar Ranitidin.
Laboratorietester, inkludert leverfunksjon, kan utføres mens du bruker Ranitidin. Disse testene kan anvendes til å overvåke tilstanden eller sjekk for bivirkninger. Sørg for å holde alle lege og lab avtaler.
Ranitidin bør brukes med ekstrem forsiktighet hos barn yngre enn en måned gammel, sikkerhet og effektivitet i disse barna har ikke blitt bekreftet.
Graviditet og amming: Hvis du blir gravid, bør du kontakte legen din. Du må diskutere fordeler og risiko ved bruk av ranitidin mens du er gravid. Ranitidin er funnet i morsmelk. Du må ikke amme mens du tar Ranitidin.

Alle legemidler kan gi bivirkninger, men mange mennesker har ingen, eller mindre, bivirkninger.

Sjekk med legen din dersom noen av disse vanligste bivirkningene vedvarer eller blir plagsom:

Forstoppelse, diaré, hodepine, kvalme, magesyke.

Oppsøk lege umiddelbart hvis noen av disse alvorlige bivirkninger forekommer:

Alvorlige allergiske reaksjoner (utslett, elveblest, kløe, pustevansker, tetthet i brystet, hevelse i munn, ansikt, lepper eller tunge, uvanlig heshet), endring i mengden av urin som produseres, forvirring, mørk urin, depresjon, raske , langsom eller uregelmessig hjerterytme, feber, frysninger, eller sår hals, hallusinasjoner, alvorlig eller vedvarende hodepine eller magesmerter, uvanlige blåmerker eller blødning, gulfarging av øyne eller hud.

Dette er ikke en komplett liste over alle bivirkninger som kan oppstå. Hvis du har spørsmål om bivirkninger, kontakt med helsepersonell.

Kjøpe Acin