Loading ...    
  Loading ...    

Kjøpe Aclam (Augmentin) Uten Resept

Kjøpe AclamKjøpe Aclam På nett uten resept

ACLAM (AUGMENTIN) INDIKASJONER


Aclam brukes for behandling av infeksjoner forårsaket av visse bakterier. Aclam er en penicillin antibiotika. Det fungerer ved å drepe følsomme bakterier.

ACLAM (AUGMENTIN) INSTRUKSJONER


Bruk Aclam som anvist av legen din.

Ta Aclam gjennom munnen med eller uten mat. Hvis magesyke oppstår, ta med mat for å redusere mage irritasjon.
For å rydde opp infeksjonen helt, ta Aclam for hele behandlingsforløpet. Fortsett å ta det selv om du føler deg bedre om noen dager.
Hvis du glemmer en dose av Aclam, ta den så snart som mulig. Hvis det er nesten tid for neste dose, hopp over den glemte dosen og gå tilbake til din vanlige doseringsplan. Ikke ta to doser samtidig.

Spør helsepersonell eventuelle spørsmål du måtte ha om hvordan du bruker Aclam.

ACLAM (AUGMENTIN) LAGRING


Oppbevares Aclam på eller under 77 grader F (25 grader C). Oppbevares beskyttet mot varme, fuktighet og lys. Ikke oppbevar på badet. Hold Aclam utilgjengelig for barn og vekk fra kjæledyr.

ACLAM (AUGMENTIN) MER INFO:


Aktiv ingrediens: Amoxicillin / clavulanate kalium.

IKKE bruk Aclam hvis:

du er allergisk mot noen av innholdsstoffene i Aclam eller annen penicillin antibiotika (f.eks, ampicillin)
du har en historie med leverproblemer eller gulfarging av øyne eller hud forårsaket av Aclam
du har mononukleose (mono)
du tar en tetracyklin antibiotika (f.eks, doksycyklin)
du nylig har mottatt eller vil motta levende oral vaksine mot tyfoidfeber.

Ta kontakt med din lege eller helsepersonell umiddelbart hvis noen av disse gjelder for deg.

Noen medisinske tilstander kan samhandle med Aclam. Rådfør deg med lege eller apotek dersom du har noen medisinske tilstander, spesielt hvis noe av det følgende gjelder for deg:

hvis du er gravid, planlegger å bli gravid, eller ammer
hvis du tar noen resept eller reseptfrie medisiner, urte forberedelse eller kosttilskudd
hvis du har allergi mot medisiner, mat eller andre stoffer
hvis du har en historie med allergier, astma, høysnue eller elveblest
hvis du har hatt en alvorlig allergisk reaksjon (f.eks, alvorlig utslett, elveblest, pustevansker, svimmelhet) til en cephalosporin (f.eks cefaleksin) eller annen beta-laktam antibiotika (f.eks, imipenem)
hvis du har nyreproblemer eller gonoré
hvis du har en historie med leverproblemer eller gulfarging av øyne eller hud.

Noen legemidler kan samhandle med Aclam. Fortell helsepersonell dersom du bruker andre legemidler, spesielt noe av det følgende:

Antikoagulantia (f.eks warfarin) på grunn av risikoen for blødninger kan økes
Probenecid, fordi det kan øke mengden av Aclam i blodet ditt
Kloramfenikol, makrolidantibiotika (f.eks erytromycin), sulfonamider (f.eks sulfametoksazol), eller tetracyklin antibiotika (f.eks, doksycyklin) fordi de kan redusere Aclam effektivitet
Metotreksat fordi risikoen for bivirkninger kan økes med Aclam
Lev oral vaksine mot tyfoidfeber eller hormonell prevensjon (f.eks p-piller), fordi deres effektivitet kan bli redusert med Aclam.

Dette kan ikke være en komplett liste over alle interaksjoner som kan oppstå. Spør helsepersonell hvis Aclam kan samhandle med andre medisiner du tar. Sjekk med helsepersonell før du starte, stoppe, eller endre dosen av noen form for medisin.
Viktig sikkerhetsinformasjon:

Aclam kan forårsake svimmelhet. Denne effekten kan være verre hvis du tar det med alkohol eller visse medisiner. Bruk Aclam med forsiktighet. Ikke kjør bil eller utføre andre mulige usikre oppgaver før du vet hvordan du reagerer på det.
Aclam fungerer bare mot bakterier, det gjør ikke behandle virusinfeksjoner (f.eks forkjølelse).
Pass på å bruke Aclam for hele behandlingsforløpet. Hvis du ikke gjør det, kan det hende at medisinen ikke rydde opp infeksjonen helt. Bakteriene kan også bli mindre følsom for dette eller andre legemidler. Dette kan gjøre infeksjonen vanskeligere å behandle i fremtiden.
Langvarig eller gjentatt bruk av Aclam kan forårsake andre infeksjoner. Fortell legen din dersom tegn på en andre infeksjon. Din medisin må kanskje endres for å behandle dette.
Mild diaré er vanlig med bruk av antibiotika. Imidlertid kan en mer alvorlig form av diaré (pseudomembranøs kolitt) forekommer sjelden. Dette kan utvikle seg mens du bruker antibiotika eller innen flere måneder etter at du slutter å bruke det. Kontakt legen din umiddelbart hvis magesmerter eller kramper, alvorlig diaré, eller blodig avføring oppstår. Ikke behandle diaré uten først å sjekke med legen din.
Hormonell prevensjon (f.eks p-piller) kanskje ikke fungerer så godt mens du bruker Aclam. For å forhindre graviditet, bruk en ekstra form for prevensjon (f.eks kondom).
Brown, har gul eller grå tann misfarging sjelden oppstått hos noen pasienter som tar Aclam. Det skjedde oftest hos barn. Misfarging ble redusert eller fjernet ved børsting eller tannrengjøring i de fleste tilfeller. Kontakt legen din hvis du opplever denne effekten.
Diabetes pasienter - Aclam kan føre til at resultatene av noen tester for urin glukose å være feil. Spør legen din før du endrer din diett eller dosen av din diabetes medisin.
Laboratorietester, inkludert leverfunksjon, nyrefunksjon, og totalt antall blodceller, kan utføres dersom du bruker Aclam for en lang periode. Disse testene kan anvendes til å overvåke tilstanden eller sjekk for bivirkninger. Sørg for å holde alle lege og lab avtaler.
Bruk Aclam med forsiktighet hos eldre, de kan være mer følsomme for effektene, spesielt pasienter med nyreproblemer.
Bruk Aclam med ekstrem forsiktighet hos barn yngre enn 10 år som har diaré eller en infeksjon i magesekken eller tarmen.
Aclam bør ikke brukes hos barn som veier mindre enn £ 88 (40 kg), sikkerhet og effektivitet i disse barna har ikke blitt bekreftet.
Graviditet og amming: Hvis du blir gravid, bør du kontakte legen din. Du må diskutere fordeler og risiko ved bruk av Aclam mens du er gravid. Aclam er funnet i morsmelk. Hvis du er eller vil bli amming mens du bruker Aclam, sjekk med legen din. Diskuter eventuelle risikoer til babyen din.

Alle legemidler kan gi bivirkninger, men mange mennesker har ingen, eller mindre, bivirkninger.

Sjekk med legen din dersom noen av disse vanligste bivirkningene vedvarer eller blir plagsom:

Diaré, kvalme, oppkast.

Oppsøk lege umiddelbart hvis noen av disse alvorlige bivirkninger forekommer:

Alvorlige allergiske reaksjoner (utslett, elveblest, kløe, pustevansker, tetthet i brystet, hevelse i munn, ansikt, lepper eller tunge), blodig avføring, forvirring, mørk urin, feber, frysninger, eller vedvarende sår hals, røde, hovne, blemmer, eller peeling huden, kramper, alvorlig diaré, magesmerter eller kramper, uvanlige blåmerker eller blødninger, utflod eller irritasjon, gulfarging av hud eller øyne.

Dette er ikke en komplett liste over alle bivirkninger som kan oppstå. Hvis du har spørsmål om bivirkninger, kontakt med helsepersonell.

Kjøpe Aclam