Loading ...    
  Loading ...    

Kjøpe Actalipid (Zocor) Uten Resept

Kjøpe ActalipidKjøpe Actalipid På nett uten resept

ACTALIPID (ZOCOR) INDIKASJONER


Actalipid brukes for å senke høye kolesterol og triglyserider hos visse pasienter. Det øker også high-density lipoprotein (HDL, "godt") kolesterol nivåer. Den brukes sammen med en passende diett. Den brukes i visse pasienter for å redusere risikoen for hjerteattakk, slag, og død på grunn av koronar hjertesykdom. Det er også brukt for å redusere behovet for medisinske prosedyrer for å åpne blokkerte blodårer. Det er også brukt i visse pasienter for å redusere risikoen for hjerteattakk, slag, blodåre blokkert, eller brystsmerter forårsaket av angina. Actalipid er en HMG-CoA reduktaseinhibitor, også kjent som en «statiner». Det fungerer ved å redusere produksjonen av visse fettstoffer i kroppen, inkludert kolesterol.

ACTALIPID (ZOCOR) INSTRUKSJONER


Bruk Actalipid som anvist av legen din.

Ta Actalipid gjennom munnen med eller uten mat.
Å spise grapefrukt eller drikke grapefruktjuice kan øke mengden av Actalipid i blodet, noe som kan øke risikoen for alvorlige bivirkninger. Risikoen kan være større med store mengder grapefrukt eller grapefruktjuice. Unngå store mengder grapefrukt eller grapefruktjuice (f.eks, mer enn én liter daglig). Snakk med din lege eller apotek dersom du har spørsmål om blant annet grapefrukt eller grapefruktjuice i kostholdet ditt mens du tar Actalipid.
Fortsett å ta Actalipid selv om du føler deg vel. Gå ikke glipp av doser.
Hvis du glemmer en dose Actalipid, ta den så snart som mulig. Hvis det er nesten tid for neste dose, hopp over den glemte dosen og gå tilbake til din vanlige doseringsplan. Ikke ta to doser samtidig.

Spør helsepersonell eventuelle spørsmål du måtte ha om hvordan du bruker Actalipid.

ACTALIPID (ZOCOR) LAGRING


Oppbevares Actalipid ved romtemperatur, mellom 68 og 77 grader F (20 og 25 grader C). Oppbevares beskyttet mot varme, fuktighet og lys. Ikke oppbevar på badet. Hold Actalipid utilgjengelig for barn og vekk fra kjæledyr.

ACTALIPID (ZOCOR) MER INFO:


Aktiv ingrediens: Simvastatin.

IKKE bruk Actalipid hvis:

du er allergisk mot noen av innholdsstoffene i Actalipid
du har leverproblemer eller uforklarlige unormale leverfunksjonstester
du er gravid eller ammer
du tar en makrolidantibiotikum (f.eks, klaritromycin, erytromycin), en HIV-proteasehemmer (f.eks, ritonavir), itrakonazol, ketokonazol, mibefradil, nefazodon, eller telitromycin.

Ta kontakt med din lege eller helsepersonell umiddelbart hvis noen av disse gjelder for deg.

Noen medisinske tilstander kan samhandle med Actalipid. Rådfør deg med lege eller apotek dersom du har noen medisinske tilstander, spesielt hvis noe av det følgende gjelder for deg:

hvis du planlegger å bli gravid
hvis du tar noen resept eller reseptfrie medisiner, urte forberedelse eller kosttilskudd
hvis du har allergi mot medisiner, mat eller andre stoffer
hvis du har lavt blodtrykk, nyreproblemer, diabetes, en alvorlig infeksjon, eller en historie med anfall
hvis du har metabolisme, hormonelle eller elektrolytt problemer
hvis du drikker alkohol eller har en historie med leverproblemer eller alkoholmisbruk
hvis du nylig har hatt en større operasjon eller en alvorlig skade.

Noen legemidler kan samhandle med Actalipid. Fortell helsepersonell dersom du bruker andre legemidler, spesielt noe av det følgende:

Amiodaron, visse azolfungicider (f.eks itrakonazol, ketokonazol), danazol, diltiazem, fibrater (for eksempel gemfibrozil, clofibrate), flukonazol, HIV-proteasehemmere (f.eks, ritonavir), imatinib, immundempende (f.eks ciklosporin), makrolidantibiotika (f. eks , klaritromycin, erytromycin), mibefradil, nefazodon, niacin, ikke-nukleosid reverstranskriptasehemmere (f.eks delavirdine), risperidon, streptograminer (f.eks dalfopristin), telitromycin, vasopressin reseptorantagonister (f.eks conivaptan), verapamil, eller vorikonazol fordi de kan øke risikoen for muskel-eller nyreproblemer
Bosentan, karbamazepin, rifampicin, eller johannesurt fordi de kan redusere Actalipid effektivitet
Antikoagulantia (f.eks warfarin), digoksin, makrolid immunundertrykkere (f.eks tacrolimus), eller spironolakton fordi risikoen for deres bivirkninger kan være økt med Actalipid.

Dette kan ikke være en komplett liste over alle interaksjoner som kan oppstå. Spør helsepersonell hvis Actalipid kan samhandle med andre medisiner du tar. Sjekk med helsepersonell før du starte, stoppe, eller endre dosen av noen form for medisin.
Viktig sikkerhetsinformasjon:

Å drikke alkohol daglig eller i store mengder kan øke risikoen for leverproblemer med Actalipid. Sjekk med legen din før du drikker alkohol mens du tar Actalipid.
Følg kosthold og treningsprogram gitt til deg av helsepersonell.
Fortell legen din eller tannlegen at du tar Actalipid før du får noen medisinsk eller tannlegebehandling, legevakt, eller kirurgi.
Kvinner som kan bli gravide bør bruke effektiv prevensjon mens du tar Actalipid. Sjekk med legen din dersom du har spørsmål om bruk av prevensjon.
Ikke ta mer enn anbefalt dose uten å sjekke med legen din.
Melde fra om uforklarlige muskelsmerter, ømhet eller svakhet med legen din med en gang, spesielt hvis du også har en feber eller generell kroppen ubehag.
I sjeldne tilfeller kan endringer i hud, hår og negler (for eksempel misfarging, tørrhet, håravfall) forekomme. Sjekk med legen din dersom bivirkningene blir plagsomme eller føre til at du bekymring.
Laboratorietester, inkludert blodkolesterolet, leverfunksjonstester, og kreatinfosfokinase (CK) i blodet, kan utføres mens du bruker Actalipid. Disse testene kan anvendes til å overvåke tilstanden eller sjekk for bivirkninger. Sørg for å holde alle lege og lab avtaler.
Actalipid bør brukes med ekstrem forsiktighet hos barn yngre 10 år og i de som ikke har nådd puberteten, sikkerhet og effektivitet i disse barna har ikke blitt bekreftet.
Graviditet og amming: Ikke bruk Actalipid hvis du er gravid. Det kan føre til skade på fosteret. Unngå å bli gravid mens du tar det. Hvis du tror du kan være gravid, bør du kontakte legen din med en gang. Det er ikke kjent om Actalipid er funnet i morsmelk. Du må ikke amme mens du tar Actalipid.

Alle legemidler kan gi bivirkninger, men mange mennesker har ingen, eller mindre, bivirkninger.

Sjekk med legen din dersom noen av disse vanligste bivirkningene vedvarer eller blir plagsom:

Forstoppelse.

Oppsøk lege umiddelbart hvis noen av disse alvorlige bivirkninger forekommer:

Alvorlige allergiske reaksjoner (utslett, elveblest, kløe, pustevansker, tetthet i brystet, hevelse i munn, ansikt, lepper eller tunge), brystsmerter, mørk urin, muskelsmerter, ømhet eller svakhet (med eller uten feber og fatigue), blek avføring, rød, hoven, blemmer, eller flassende hud, alvorlig eller vedvarende magesmerter, gulfarging av hud eller øyne.

Dette er ikke en komplett liste over alle bivirkninger som kan oppstå. Hvis du har spørsmål om bivirkninger, kontakt med helsepersonell.

Kjøpe Actalipid