Loading ...    
  Loading ...    

Kjøpe Acti Doxy (Doxycycline) Uten Resept

Kjøpe Acti DoxyKjøpe Acti Doxy På nett uten resept

ACTI DOXY (DOXYCYCLINE) INDIKASJONER


Doksycyklin brukes for behandling av infeksjoner forårsaket av visse bakterier. Det kan anvendes i kombinasjon med andre legemidler for å behandle visse amoeba infeksjoner. Det kan også bli brukt til å forhindre eller bremse utviklingen av miltbrann etter eksponering. Doksycyklin er en tetracyklin antibiotika. Det fungerer ved å bremse veksten av bakterier. Bremse bakterienes vekst gjør at kroppens immunsystem til å ødelegge bakterier.

ACTI DOXY (DOXYCYCLINE) INSTRUKSJONER


Ta Acti Doxy nøyaktig slik det var foreskrevet for deg.

Ikke ta medisiner i større mengder, eller ta den lenger enn anbefalt av legen din. Følg instruksjonene på resept etiketten.
Ta Acti Doxy med et fullt glass vann (8 gram).
Ikke ta medisiner med melk eller andre meieriprodukter, med mindre legen din har fortalt deg. Meieriprodukter kan gjøre det vanskeligere for kroppen å absorbere medisinen.
Ikke knuse, brekke, eller åpne en kapsel. Svelge pillen hele. Den er spesielt laget for å frigi legemidlet langsomt i kroppen. Bremse-eller åpning av pillen ville føre til for mye av medikamentet som skal frigjøres på en gang.
Ta Acti Doxy for hele lengden av tiden foreskrevet av legen din. Symptomene dine kan bli bedre før infeksjonen er helt behandlet.
Doksycyklin vil ikke behandle en virusinfeksjon som forkjølelse eller influensa.
Ikke gi dette legemidlet til en annen person, selv om de har samme tilstand du har.
Hvis du trenger å ha noen form for kirurgi, forteller kirurgen på forhånd at du tar Acti Doxy. Du må kanskje slutte å bruke medisinen for en kort tid.
Ikke ta noen Acti Doxy etter utløpsdatoen som står på etiketten. Bruk av utløpt Acti Doxy kan forårsake skade på nyrene dine.
Ikke gi Acti Doxy til et barn yngre åtte år. Det kan føre til permanent gulfarging eller gråning av tennene, og det kan påvirke et barns vekst.
Hvis du glemmer en dose av Acti Doxy, bruke det så snart som mulig. Hvis det er nesten tid for neste dose, hopp over den glemte dosen og gå tilbake til din vanlige doseringsplan. Ikke bruk to doser på en gang.

Spør helsepersonell eventuelle spørsmål du måtte ha om hvordan du bruker Acti Doxy.

ACTI DOXY (DOXYCYCLINE) LAGRING


Butikk Acti Doxy ved romtemperatur mellom 68 og 77 grader F (20 og 25 grader C) i en tett lukket beholder. Korte perioder ved temperaturer på 59 til 86 grader F (15 til 30 grader C) er tillatt. Oppbevares beskyttet mot varme, fuktighet og lys. Ikke oppbevar på badet. Hold Acti Doxy utilgjengelig for barn og vekk fra kjæledyr.

IKKE bruk Acti Doxy hvis:

du er allergisk mot noen av innholdsstoffene i Acti Doxy, eller til lignende medisiner som demeclocycline (Declomycin), minocycline (Dynacin, Minocin, Solodyn, Vectrin), eller tetracyklin (Brodspec, Panmycin, Sumycin, Tetracap)
du tar acitretin, isotretinoin, eller en penicillin (for eksempel amoxicillin)
du nylig har mottatt eller vil motta en levende oral vaksine mot tyfoidfeber.

Ta kontakt med din lege eller helsepersonell umiddelbart hvis noen av disse gjelder for deg.

Noen medisinske tilstander kan samhandle med Acti Doxy. Rådfør deg med lege eller apotek dersom du har noen medisinske tilstander, spesielt hvis noe av det følgende gjelder for deg:

hvis du er gravid, planlegger å bli gravid, eller ammer
hvis du tar noen resept eller reseptfrie medisiner, urte forberedelse eller kosttilskudd
hvis du har allergi mot medisiner, mat eller andre stoffer
hvis du har diaré, en mage eller tarminfeksjon, en historie med lupus, eller blodsykdom porfyri

hvis du har lever-eller nyresykdom, trenger du kanskje en dose justering eller spesielle tester for å trygt ta Acti Doxy.

Noen legemidler kan samhandle med Acti Doxy. Fortell helsepersonell dersom du bruker andre legemidler, spesielt noe av det følgende:

Barbiturater (f.eks fenobarbital), karbamazepin, eller hydantoiner (f.eks, fenytoin) fordi de kan redusere Acti Doxy effektivitet
Acitretin eller isotretinoin fordi bivirkninger, som for eksempel økt trykk inne i skallen (som resulterer i alvorlige hodepine og synsproblemer) kan oppstå
Antikoagulantia (f.eks warfarin), digoksin, metotreksat eller methoxyflurane fordi risikoen for deres bivirkninger kan økes med Acti Doxy
Lev oral vaksine mot tyfoidfeber, hormonell prevensjon (f.eks p-piller), eller penicilliner (f.eks, amoxicillin) fordi deres effektivitet kan bli redusert med Acti Doxy.

Dette kan ikke være en komplett liste over alle interaksjoner som kan oppstå. Spør helsepersonell hvis Acti Doxy kan samhandle med andre medisiner du tar. Sjekk med helsepersonell før du starte, stoppe, eller endre dosen av noen form for medisin.

Viktig sikkerhetsinformasjon:

Pass på å bruke Acti Doxy for hele behandlingsforløpet. Hvis du ikke gjør det, kan det hende at medisinen ikke rydde opp infeksjonen helt. Bakteriene kan også bli mindre følsom for dette eller andre legemidler. Dette kan gjøre infeksjonen vanskeligere å behandle i fremtiden.
Langvarig eller gjentatt bruk av Acti Doxy kan forårsake andre infeksjoner. Fortell legen din dersom tegn på en andre infeksjon. Din medisin må kanskje endres for å behandle dette.
Mild diaré er vanlig med bruk av antibiotika. Imidlertid kan en mer alvorlig form av diaré (pseudomembranøs kolitt) forekommer sjelden. Dette kan utvikle seg mens du bruker antibiotika eller innen flere måneder etter at du slutter å bruke det. Kontakt legen din med en gang hvis det oppstår magesmerter eller kramper, alvorlig diaré, eller blod, avføring. Ikke behandle diaré uten først å sjekke med legen din.
Doksycyklin kan føre til at du blir solbrent lettere. Unngå solen, sunlamps eller tanning boder før du vet hvordan du reagerer på Acti Doxy. Bruk en solkrem eller bruke verneutstyr hvis du må være ute i mer enn en kort tid.
Fortell legen din eller tannlegen at du tar Acti Doxy før du får noen medisinsk eller tannlegebehandling, legevakt, eller kirurgi.
Hormonell prevensjon (f.eks p-piller) kanskje ikke fungerer så godt mens du bruker Acti Doxy. For å forhindre graviditet, bruk en ekstra form for prevensjon (f.eks kondom).
Doksycyklin kan påvirke visse laboratorieprøver. Vær sikker på at legen din og lab personell vet du bruker Acti Doxy.
Graviditet og amming: Acti Doxy har vist seg å forårsake skade på fosteret. Hvis du tror du kan være gravid, bør du kontakte legen din. Du må diskutere fordeler og risiko ved bruk av Acti Doxy mens du er gravid. Doksycyklin er funnet i morsmelk. Du må ikke amme mens du tar Acti Doxy.

Alle legemidler kan gi bivirkninger, men mange mennesker har ingen, eller mindre, bivirkninger.

Sjekk med legen din dersom noen av disse vanligste bivirkningene vedvarer eller blir plagsom:

Tap av appetitt, kvalme, følsomhet for sollys, oppkast.

Oppsøk lege umiddelbart hvis noen av disse alvorlige bivirkninger forekommer:

Alvorlige allergiske reaksjoner (utslett, elveblest, kløe, pustevansker, tetthet i brystet, hevelse i munn, ansikt, lepper eller tunge, uvanlig heshet), blodig avføring, brystsmerter, mørk urin, redusert vannlating, feber, frysninger, eller sår hals, moderat til alvorlig solbrenthet, alvorlig diaré, alvorlig eller vedvarende hodepine, magesmerter eller kramper, halsirritasjon, problemer med å svelge, uvanlige blåmerker eller blødning, uvanlig leddsmerter, uvanlig tretthet, vaginal irritasjon eller utflod, visjon endringer, gulfarging av på huden eller øynene.

Dette er ikke en komplett liste over alle bivirkninger som kan oppstå. Hvis du har spørsmål om bivirkninger, kontakt med helsepersonell.

Kjøpe Acti Doxy