Loading ...    
  Loading ...    

Kjøpe Althromicin (Biaxin) Uten Resept

Kjøpe AlthromicinKjøpe Althromicin På nett uten resept

ALTHROMICIN (BIAXIN) INDIKASJONER


Althromicin brukes for behandling av infeksjoner forårsaket av visse bakterier. Althromicin er en makrolidantibiotikum. Det fungerer ved å stoppe veksten av eller drepe sensitive bakterier ved å redusere produksjonen av viktige proteiner som trengs av bakteriene å overleve.

ALTHROMICIN (BIAXIN) INSTRUKSJONER


Bruk Althromicin som anvist av legen din.

Ta Althromicin gjennom munnen med eller uten mat.
Althromicin fungerer best hvis det tas på samme tid hver dag.
Fortsett å ta Althromicin selv om du føler deg vel.
Ikke gå glipp av noen dose. Hvis du glemmer en dose av Althromicin, ta den så snart som mulig. Hvis det er nesten tid for neste dose, hopp over den glemte dosen og gå tilbake til din vanlige doseringsplan. Ikke ta to doser samtidig.

Spør helsepersonell eventuelle spørsmål du måtte ha om hvordan du bruker Althromicin.

ALTHROMICIN (BIAXIN) LAGRING


Oppbevares Althromicin ved romtemperatur, mellom 68 og 77 grader F (20 og 25 grader C), i en tett lukket beholder. Oppbevares beskyttet mot varme, fuktighet og lys. Ikke oppbevar på badet. Hold Althromicin utilgjengelig for barn og vekk fra kjæledyr.

ALTHROMICIN (BIAXIN) MER INFO:


Aktiv ingrediens: Klaritromycin.


IKKE bruk Althromicin hvis:

du er allergisk mot noen av innholdsstoffene i Althromicin eller noen andre makrolid (f.eks erytromycin)
du tar cisaprid, ciklosporin, dofetilide, eletriptan, en ergotalkaloidderivater (f.eks dihydroergotamin, ergotamin), en H1-antagonist (f.eks, astemizol, terfenadin), pimozid, en QT-forlengende middel (for eksempel kinidin, sotalol, tioridazin), en kinolon (f.eks, ciprofloksacin), eller sumatriptan.

Ta kontakt med din lege eller helsepersonell umiddelbart hvis noen av disse gjelder for deg.

Noen medisinske tilstander kan samhandle med Althromicin. Rådfør deg med lege eller apotek dersom du har noen medisinske tilstander, spesielt hvis noe av det følgende gjelder for deg:

hvis du er gravid, planlegger å bli gravid, eller ammer
hvis du tar noen resept eller reseptfrie medisiner, urte forberedelse eller kosttilskudd
hvis du har allergi mot medisiner, mat eller andre stoffer
hvis du har diaré, mageinfeksjon, en blodsykdom, alvorlige nyreproblemer, eller leverproblemer.

Noen legemidler kan samhandle med Althromicin. Fortell helsepersonell dersom du bruker andre legemidler, spesielt noe av det følgende:

Aldosteron blokkere (f.eks spironolakton), antikoagulantia (for eksempel warfarin), benzodiazepiner (for eksempel alprazolam), buspiron, karbamazepin, cilostazol, cisaprid, kolkisin, kortikosteroider (f.eks hydrokortison), ciklosporin, digoksin, disopyramid, eletriptan, ergotalkaloider ( f.eks, ergotamin, dihydroergotamin), H1-antagonister (f.eks, astemizol, terfenadin), HMG-CoA-reduktasehemmere (f.eks, simvastatin), imatinib, makrolid immunundertrykkere (f.eks, takrolimus), makrolider og ketolidene (f.eks, azitromycin, erytromycin), fosfodiesterase skriv 5-hemmere (f.eks sildenafil), rifampicin, sumatriptan, teofylliner eller verapamil fordi deres handlinger og risikoen for deres bivirkninger kan økes med Althromicin
Dofetilide, makrolider og ketolidene (f.eks, azitromycin, erytromycin), pimozid, QT-forlengende midler (for eksempel kinidin, sotalol, tioridazin), kinoloner (f.eks ciprofloxacin), eller streptograminer (f.eks mikamycin) fordi alvorlig, muligens livstruende bivirkninger på hjerte eller uregelmessig hjerterytme kan oppstå
Rifampicin fordi det kan senke Althromicin effektivitet.

Dette kan ikke være en komplett liste over alle interaksjoner som kan oppstå. Spør helsepersonell hvis Althromicin kan samhandle med andre medisiner du tar. Sjekk med helsepersonell før du starte, stoppe, eller endre dosen av noen form for medisin.
Viktig sikkerhetsinformasjon:

Althromicin virker bare mot bakterier, det gjør ikke behandle virusinfeksjoner (f.eks forkjølelse).
Langvarig eller gjentatt bruk av Althromicin kan forårsake andre infeksjoner. Fortell legen din dersom tegn på en andre infeksjon. Din medisin må kanskje endres for å behandle dette.
Pass på å bruke Althromicin for hele behandlingsforløpet. Hvis du ikke gjør det, kan det hende at medisinen ikke rydde opp infeksjonen helt. Bakteriene kan også bli mindre følsom for dette eller andre legemidler. Dette kan gjøre infeksjonen vanskeligere å behandle i fremtiden.
Mild diaré er vanlig med bruk av antibiotika. Imidlertid kan en mer alvorlig form av diaré (pseudomembranøs kolitt) forekommer sjelden. Dette kan utvikle seg mens du bruker antibiotika eller innen flere måneder etter at du slutter å bruke det. Kontakt legen din umiddelbart hvis magesmerter eller kramper, alvorlig diaré, eller blodig avføring oppstår. Ikke behandle diaré uten først å sjekke med legen din.
Laboratorietester, inkludert totalt antall blodceller, kan utføres mens du bruker Althromicin. Disse testene kan anvendes til å overvåke tilstanden eller sjekk for bivirkninger. Sørg for å holde alle lege og lab avtaler.
Althromicin bør ikke brukes til barn yngre seks måneder, sikkerhet og effektivitet i disse barna har ikke blitt bekreftet.
Graviditet og amming: Althromicin har vist seg å forårsake skade på fosteret. Althromicin er ikke anbefalt til bruk under graviditet, unntatt når ingen andre antibiotika kan brukes. Hvis du tror du kan være gravid, bør du kontakte legen din. Du må diskutere fordeler og risiko ved bruk av Althromicin mens du er gravid. Det er ikke kjent om Althromicin er funnet i morsmelk. Hvis du er eller vil bli amming mens du bruker Althromicin, sjekk med legen din. Diskuter eventuelle risikoer til babyen din.

Alle legemidler kan gi bivirkninger, men mange mennesker har ingen, eller mindre, bivirkninger.

Sjekk med legen din dersom noen av disse vanligste bivirkningene vedvarer eller blir plagsom:

Unormal smak, diaré, hodepine, dårlig fordøyelse, kvalme, ubehag i magen, oppkast.

Oppsøk lege umiddelbart hvis noen av disse alvorlige bivirkninger forekommer:

Alvorlige allergiske reaksjoner (utslett, elveblest, kløe, pustevansker, tetthet i brystet, hevelse i munn, ansikt, lepper eller tunge), blodig avføring, forvirring, redusert vannlating, depresjon, følelsesmessige eller humørsvingninger, hallusinasjoner, mareritt; alvorlig diaré, alvorlige magesmerter / kramper, problemer med å sove.

Dette er ikke en komplett liste over alle bivirkninger som kan oppstå. Hvis du har spørsmål om bivirkninger, kontakt med helsepersonell.

Kjøpe Althromicin