Loading ...    
  Loading ...    

Kjøpe Alzed (Albendazole) Uten Resept

Kjøpe AlzedKjøpe Alzed På nett uten resept

ALZED (ALBENDAZOLE) INDIKASJONER


Albendazol brukes for behandling av visse infeksjoner bendelorm. Alzed er et anthelmintikum. Det fungerer ved å drepe følsomme parasitter.

ALZED (ALBENDAZOLE) INSTRUKSJONER


Bruk Alzed som anvist av legen din.

Ta Alzed gjennom munnen med mat.
Hvis du har problemer med å svelge tabletten hel, kan det knuses eller tygges med litt vann.
Hvis du glemmer en dose av Alzed, ta den så snart som mulig. Hvis det er nesten tid for neste dose, hopp over den glemte dosen og gå tilbake til din vanlige doseringsplan. Ikke ta to doser samtidig. Hvis mer enn én dose er savnet, kontakt lege eller apotek.

Spør helsepersonell eventuelle spørsmål du måtte ha om hvordan du bruker Alzed.

ALZED (ALBENDAZOLE) LAGRING


Oppbevares Alzed ved romtemperatur, mellom 68 og 77 grader F (20 og 25 grader C), i en tett lukket beholder. Oppbevares beskyttet mot varme, fuktighet og lys. Ikke oppbevar på badet. Hold Alzed utilgjengelig for barn og vekk fra kjæledyr.

IKKE bruk Alzed hvis:

du er allergisk mot noen av innholdsstoffene i Alzed eller til benzimidazolpreparater (f.eks rabeprazole).

Noen medisinske tilstander kan samhandle med Alzed. Rådfør deg med lege eller apotek dersom du har noen medisinske tilstander, spesielt hvis noe av det følgende gjelder for deg:

hvis du er gravid, planlegger å bli gravid, eller ammer
hvis du tar noen resept eller reseptfrie medisiner, urte forberedelse eller kosttilskudd
hvis du har allergi mot medisiner, mat eller andre stoffer
hvis du har leverproblemer, øyeproblemer (f.eks retinal lesjoner), benmarg problemer, lavt antall hvite blodlegemer, eller lavt antall blodplater.

Noen legemidler kan samhandle med Alzed. Fortell helsepersonell dersom du bruker andre legemidler, spesielt noe av det følgende:

Cimetidin, deksametason, eller praziquantel fordi de kan øke risikoen for Alzed er bivirkninger
Teofyllin fordi risikoen for bivirkninger kan økes med Alzed.

Dette kan ikke være en komplett liste over alle interaksjoner som kan oppstå. Spør helsepersonell hvis Alzed kan samhandle med andre medisiner du tar. Sjekk med helsepersonell før du starte, stoppe, eller endre dosen av noen form for medisin.
Viktig sikkerhetsinformasjon:

Alzed kan forårsake svimmelhet. Denne effekten kan være verre hvis du tar det med alkohol eller visse medisiner. Bruk Alzed med forsiktighet. Ikke kjør bil eller utføre andre potensielt farlige oppgaver før du vet hvordan du reagerer på det.
Alzed kan sjelden redusere muligheten for kroppen å bekjempe infeksjoner. Unngå kontakt med folk som har forkjølelse eller infeksjoner. Fortell legen din dersom du merker tegn på infeksjon som feber, sår hals, utslett, eller frysninger.
Hvis du er en kvinne som kan bli gravid, bør du ha en negativ graviditetstest før du begynner å ta Alzed. Du må bruke en effektiv form for prevensjon mens du tar Alzed og i minst en måned etter at du slutter å ta det.
Laboratorietester, inkludert totalt antall blodceller og leverfunksjon, kan utføres mens du bruker Alzed. Disse testene kan anvendes til å overvåke tilstanden eller sjekk for bivirkninger. Sørg for å holde alle lege og lab avtaler.
Alzed bør brukes med ekstrem forsiktighet hos barn yngre enn ett år gammel, sikkerhet og effektivitet i disse barna har ikke blitt bekreftet.
Graviditet og amming: Ikke bruk Alzed hvis du er gravid. Det kan føre til skade på fosteret. Unngå å bli gravid mens du tar den, og i minst en måned etter at du slutter å ta det. Hvis du tror du kan være gravid, bør du kontakte legen din med en gang. Det er ikke kjent om Alzed er funnet i morsmelk. Hvis du er eller vil bli amming mens du bruker Alzed, sjekk med legen din. Diskuter eventuelle risikoer til babyen din.

Alle legemidler kan gi bivirkninger, men mange mennesker har ingen, eller mindre, bivirkninger.

Sjekk med legen din dersom noen av disse vanligste bivirkningene vedvarer eller blir plagsom:

Hodepine, kvalme, magesmerter, oppkast.

Oppsøk lege umiddelbart hvis noen av disse alvorlige bivirkninger forekommer:

Alvorlige allergiske reaksjoner (utslett, elveblest, kløe, pustevansker, tetthet i brystet, hevelse i munn, ansikt, lepper eller tunge), mørk urin, redusert vannlating, feber, frysninger, eller sår hals, rød, hoven, peeling , eller blemmer hud, kramper, alvorlig eller vedvarende svimmelhet eller hodepine, uvanlige blåmerker eller blødninger, uvanlig tretthet eller svakhet, synsforstyrrelser, gulfarging av øyne eller hud.

Dette er ikke en komplett liste over alle bivirkninger som kan oppstå. Hvis du har spørsmål om bivirkninger, kontakt med helsepersonell.

Kjøpe Alzed