Loading ...    
  Loading ...    

Kjøpe Alzim (Aricept) Uten Resept

Kjøpe AlzimKjøpe Alzim På nett uten resept

ALZIM (ARICEPT) INDIKASJONER


Alzim brukes for behandling av demens (f.eks svekket hukommelse, dømmekraft, og abstrakt tenkning, endringer i personlighet) hos pasienter med Alzheimers sykdom. Alzim er en kolinesterasehemmer. Det fungerer ved å øke mengden av et bestemt stoff (acetylcholin) i hjernen, noe som kan bidra til å redusere symptomene på demens hos pasienter med Alzheimers sykdom.

ALZIM (ARICEPT) INSTRUKSJONER


Bruk Alzim som anvist av legen din.

Ta Alzim gjennom munnen om kvelden rett før sengetid, med mindre legen din forteller deg noe annet. Ta Alzim med eller uten mat.
Ta Alzim regelmessig for å få mest mulig nytte av den.
Tar Alzim på samme tid hver dag vil hjelpe deg å huske å ta den.
Fortsett å ta Alzim selv om du føler deg vel. Ikke gå glipp av noen dose.
Hvis du glemmer en dose av Alzim, ta den så snart som mulig. Hvis det er nesten tid for neste dose, hopp over den glemte dosen og gå tilbake til din vanlige doseringsplan. Ikke ta to doser samtidig. Kontakt legen din hvis du går glipp av flere doser av Alzim. Du må kanskje starte din medisin ved en lavere dose for å unngå bivirkninger.

Spør helsepersonell eventuelle spørsmål du måtte ha om hvordan du bruker Alzim.

ALZIM (ARICEPT) LAGRING


Butikk Alzim ved romtemperatur, mellom 59 og 86 grader F (15 og 30 grader C). Oppbevares beskyttet mot varme, fuktighet og lys. Ikke oppbevar på badet. Hold Alzim utilgjengelig for barn og vekk fra kjæledyr.

ALZIM (ARICEPT) MER INFO:


Aktiv ingrediens: Donepezil.

IKKE bruk Alzim dersom:

du er allergisk mot noen av innholdsstoffene i Alzim.

Noen medisinske tilstander kan samhandle med Alzim. Rådfør deg med lege eller apotek dersom du har noen medisinske tilstander, spesielt hvis noe av det følgende gjelder for deg:

hvis du er gravid, planlegger å bli gravid, eller ammer
hvis du tar noen resept eller reseptfrie medisiner, urte forberedelse eller kosttilskudd
hvis du har allergi mot medisiner, mat eller andre stoffer
hvis du har en historie med visse hjerteproblemer (f.eks langsom eller uregelmessig hjerterytme, syk sinus syndrom), mage-eller tarmproblemer (f.eks sår, blokkering), lunge-eller pusteproblemer (f.eks, astma, kronisk obstruktiv lungesykdom [KOLS] ) eller urin blokkering
hvis du har hjerneskader eller svulster, økt trykk i hjernen, nylig hodeskade, eller en historie med anfall (f.eks epilepsi)
hvis du har Parkinsons sykdom eller stoffskifte problemer.

Noen legemidler kan samhandle med Alzim. Fortell helsepersonell dersom du bruker andre legemidler, spesielt noe av det følgende:

Ikke-steroide antiinflammatoriske midler (NSAIDs) (f.eks ibuprofen) fordi risikoen for mage eller tarm blødning kan økes
Kolinerge midler (f.eks, bethanechol), kolinesterasehemmere (f.eks galantamine), eller ketokonazol fordi de kan øke risikoen for Alzim er bivirkninger
Karbamazepin, deksametason, fenobarbital, fenytoin, eller rifampicin fordi de kan redusere Alzim effektivitet
Antikolinergika (f.eks skopolamin) fordi deres effektivitet kan bli redusert med Alzim.

Dette kan ikke være en komplett liste over alle interaksjoner som kan oppstå. Spør helsepersonell om Alzim kan samhandle med andre medisiner du tar. Sjekk med helsepersonell før du starte, stoppe, eller endre dosen av noen form for medisin.

Viktig sikkerhetsinformasjon:

Alzim kan forårsake døsighet, svimmelhet, eller besvimelse. Disse effektene kan være verre hvis du tar det med alkohol eller visse medisiner. Bruk Alzim med forsiktighet. Ikke kjør bil eller utføre andre mulige usikre oppgaver før du vet hvordan du reagerer på det.
Ikke ta mer enn anbefalt dose uten å sjekke med legen din.
Fortell legen din eller tannlegen at du tar Alzim før du får noen medisinsk eller tannlegebehandling, legevakt, eller kirurgi.
Alzim er ikke godkjent for bruk hos barn, sikkerhet og effekt hos barn har ikke blitt bekreftet.
Graviditet og amming: Hvis du blir gravid, bør du kontakte legen din. Du må diskutere fordeler og risiko ved bruk av Alzim mens du er gravid. Det er ikke kjent om Alzim er funnet i morsmelk. Alzim er ikke godkjent for bruk hos kvinner som kan være amming.

Alle legemidler kan gi bivirkninger, men mange mennesker har ingen, eller mindre, bivirkninger.

Sjekk med legen din dersom noen av disse vanligste bivirkningene vedvarer eller blir plagsom:

Unormale drømmer, diaré, svimmelhet, tap av appetitt, muskelkramper, kvalme, tretthet, søvnvansker, oppkast, vekttap.

Oppsøk lege umiddelbart hvis noen av disse alvorlige bivirkninger forekommer:

Alvorlige allergiske reaksjoner (utslett, elveblest, kløe, pustevansker, tetthet i brystet, hevelse i munn, ansikt, lepper eller tunge), blodig eller svart, tjæreaktig avføring, brystsmerter, redusert vannlating, depresjon, besvimelse, feber; anfall, kraftig svimmelhet eller hodepine, kortpustethet, langsom eller uregelmessig hjerterytme, hevelse i hender, ankler eller føtter; uvanlige blåmerker, tremor.

Dette er ikke en komplett liste over alle bivirkninger som kan oppstå. Hvis du har spørsmål om bivirkninger, kontakt med helsepersonell.

Kjøpe Alzim