Loading ...    
  Loading ...    

Kjøpe Anerocid (Cleocin) Uten Resept

Kjøpe AnerocidKjøpe Anerocid På nett uten resept

ANEROCID (CLEOCIN) INDIKASJONER


Anerocid brukes for behandling av alvorlige infeksjoner forårsaket av visse bakterier. Anerocid er en linkomycin antibiotika. Anerocid dreper følsomme bakterier ved å stoppe produksjonen av essensielle proteiner som trengs av bakterier å overleve.

ANEROCID (CLEOCIN) INSTRUKSJONER


Bruk Anerocid som anvist av legen din.

Ta Anerocid gjennom munnen med eller uten mat.
Ta Anerocid med et fullt glass vann (8 oz/240 ml).
Anerocid fungerer best hvis det tas på samme tid hver dag.
For å rydde opp infeksjonen helt, ta Anerocid for hele behandlingsforløpet. Fortsett å ta det selv om du føler deg bedre om noen dager.
Hvis du glemmer en dose av Anerocid, ta den så snart som mulig. Hvis det er nesten tid for neste dose, hopp over den glemte dosen og gå tilbake til din vanlige doseringsplan. Ikke ta to doser samtidig.

Spør helsepersonell eventuelle spørsmål du måtte ha om hvordan du bruker Anerocid.

ANEROCID (CLEOCIN) LAGRING


Lagres Anerocid ved romtemperatur, mellom 68 til 77 grader F (20 til 25 ° C) i en tett lukket beholder. Oppbevares beskyttet mot varme, fuktighet og lys. Ikke oppbevar på badet. Hold Anerocid utilgjengelig for barn og vekk fra kjæledyr.

ANEROCID (CLEOCIN) MER INFO:


Aktiv ingrediens: Clindamycin hydroklorid.

IKKE bruk Anerocid hvis:

du er allergisk mot noen av innholdsstoffene i Anerocid eller linkomycin
du har visse tarm problemer (for eksempel antibiotika-assosiert kolitt, Crohns sykdom, ulcerøs kolitt) eller hjernehinnebetennelse.

Ta kontakt med din lege eller helsepersonell umiddelbart hvis noen av disse gjelder for deg.

Noen medisinske tilstander kan samhandle med Anerocid. Rådfør deg med lege eller apotek dersom du har noen medisinske tilstander, spesielt hvis noe av det følgende gjelder for deg:

hvis du er gravid, planlegger å bli gravid, eller ammer
hvis du tar noen resept eller reseptfrie medisiner, urte forberedelse eller kosttilskudd
hvis du har allergi mot medisiner, mat eller andre stoffer
hvis du har diaré, eller en historie med leverproblemer eller mage eller tarmproblemer (for eksempel kolitt)
hvis du er allergisk mot tartrazine.

Noen legemidler kan samhandle med Anerocid. Fortell helsepersonell dersom du bruker andre legemidler, spesielt noe av det følgende:

Depolariserende muskelavslappende (f.eks vekuronium) eller succinylcholine fordi risikoen for deres bivirkninger kan økes med Anerocid.
Erytromycin fordi det kan senke Anerocid effektivitet.

Dette kan ikke være en komplett liste over alle interaksjoner som kan oppstå. Spør helsepersonell hvis Anerocid kan samhandle med andre medisiner du tar. Sjekk med helsepersonell før du starte, stoppe, eller endre dosen av noen form for medisin.
Viktig sikkerhetsinformasjon:

Anerocid fungerer bare mot bakterier, det gjør ikke behandle virusinfeksjoner (f.eks forkjølelse).
Pass på å bruke Anerocid for hele behandlingsforløpet. Hvis du ikke gjør det, kan det hende at medisinen ikke rydde opp infeksjonen helt. Bakteriene kan også bli mindre følsom for dette eller andre legemidler. Dette kan gjøre infeksjonen vanskeligere å behandle i fremtiden.
Langvarig eller gjentatt bruk av Anerocid kan forårsake andre infeksjoner. Fortell legen din dersom tegn på en andre infeksjon. Din medisin må kanskje endres for å behandle dette.
Dette produktet kan inneholde tartrazine fargestoff. Dette kan forårsake en allergisk reaksjon hos noen pasienter. Hvis du noen gang har hatt en allergisk reaksjon på tartrazine, spør på apoteket dersom produktet har tartrazine i det.
Mild diaré er vanlig med bruk av antibiotika. Imidlertid kan en mer alvorlig form av diaré (pseudomembranøs kolitt) forekommer sjelden. Dette kan utvikle seg mens du bruker antibiotika eller innen flere måneder etter at du slutter å bruke det. Kontakt legen din umiddelbart hvis magesmerter eller kramper, alvorlig diaré, eller blodig avføring oppstår. Ikke behandle diaré uten først å sjekke med legen din.
Laboratorietester, inkludert leverfunksjon, nyrefunksjon, og totalt antall blodceller, kan utføres mens du bruker Anerocid. Disse testene kan anvendes til å overvåke tilstanden eller sjekk for bivirkninger. Sørg for å holde alle lege og lab avtaler.
Bruk Anerocid med forsiktighet hos eldre, de kan være mer følsomme for effektene, spesielt diaré.
Bruk Anerocid med ekstrem forsiktighet hos barn yngre 10 år som har diaré eller en infeksjon i magesekken eller tarmen.
Graviditet og amming: Hvis du blir gravid, bør du kontakte legen din. Du må diskutere fordeler og risiko ved bruk av Anerocid mens du er gravid. Anerocid er funnet i morsmelk. Hvis du er eller vil bli amming mens du bruker Anerocid, sjekk med legen din. Diskuter eventuelle risikoer til babyen din.

Alle legemidler kan gi bivirkninger, men mange mennesker har ingen, eller mindre, bivirkninger.

Sjekk med legen din dersom noen av disse vanligste bivirkningene vedvarer eller blir plagsom:

Mild diaré, kvalme, oppkast.

Oppsøk lege umiddelbart hvis noen av disse alvorlige bivirkninger forekommer:

Alvorlige allergiske reaksjoner (utslett, elveblest, kløe, pustevansker, tetthet i brystet, hevelse i munn, ansikt, lepper eller tunge), blodig eller tjæreaktig avføring, redusert vannlating, leddsmerter eller hevelse, rød, hoven, blemmer, eller flassende hud, alvorlig eller vedvarende diaré, alvorlige magekramper eller smerte; uvanlig utflod, kløe eller lukt, gulfarging av hud eller øyne.

Dette er ikke en komplett liste over alle bivirkninger som kan oppstå. Hvis du har spørsmål om bivirkninger, kontakt med helsepersonell.

Kjøpe Anerocid