Loading ...    
  Loading ...    

Kjøpe Antiflog (Feldene) Uten Resept

Kjøpe AntiflogKjøpe Antiflog På nett uten resept

ANTIFLOG (FELDENE) INDIKASJONER


Antiflog er indikert for lindring av tegn og symptomer på slitasjegikt og leddgikt. Antiflog er et NSAID. NSAIDs behandle symptomer på smerter og betennelser. De behandler ikke sykdommen som forårsaker disse symptomene.

ANTIFLOG (FELDENE) INSTRUKSJONER


Bruk Antiflog som anvist av legen din.

Ta Antiflog gjennom munnen. Det kan tas med mat hvis det inn magen. Dette kan ikke redusere risikoen for mage-eller tarmproblemer (f.eks blødninger, sår). Snakk med legen din dersom du har vedvarende magesyke.
Ta Antiflog med et fullt glass vann (8 oz/240 ml) som anvist av legen din.
Hvis du glemmer en dose av Antiflog og du tar den regelmessig, ta den så snart som mulig. Hvis det er nesten tid for neste dose, hopp over den glemte dosen. Gå tilbake til din vanlige doseringsplan. Ikke ta to doser samtidig.

Spør helsepersonell eventuelle spørsmål du måtte ha om hvordan du bruker Antiflog.

ANTIFLOG (FELDENE) LAGRING


Oppbevares Antiflog ved romtemperatur, mellom 59 og 86 grader F (15 og 30 grader C). Oppbevares beskyttet mot varme, fuktighet og lys. Ikke oppbevar på badet. Hold Antiflog utilgjengelig for barn og vekk fra kjæledyr.

ANTIFLOG (FELDENE) MER INFO:


Aktiv ingrediens: Piroxicam.
IKKE bruk Antiflog hvis:

du er allergisk mot noen av innholdsstoffene i Antiflog
du har hatt en alvorlig allergisk reaksjon (f.eks, alvorlig utslett, elveblest, problemer med å puste, vekster i nesen, svimmelhet) til aspirin eller et NSAID (for eksempel Ibuprofen, celecoxib)
du nylig har hatt eller skal ha bypass hjertekirurgi
du er i de siste tre månedene av svangerskapet

Ta kontakt med din lege eller helsepersonell umiddelbart hvis noen av disse gjelder for deg.

Noen medisinske tilstander kan samhandle med Antiflog. Rådfør deg med lege eller apotek dersom du har noen medisinske tilstander, spesielt hvis noe av det følgende gjelder for deg:

hvis du er gravid, planlegger å bli gravid, eller ammer
hvis du tar noen resept eller reseptfrie medisiner, urte forberedelse eller kosttilskudd
hvis du har allergi mot medisiner, mat eller andre stoffer
hvis du har en historie med nyre-eller leversykdom, diabetes, eller mage eller tarmproblemer (f.eks, blødning, perforasjon, sår)
hvis du har en historie med hevelse eller væske buildup, astma, vekster i nesen (nesepolypper) eller betennelse i munnen
hvis du har høyt blodtrykk, en blodsykdom, blødning eller clotting problemer, hjerteproblemer (f.eks, hjertesvikt), eller blodkar sykdom, eller hvis du er i fare for noen av disse sykdommene
hvis du har dårlig helse, dehydrering eller lavt væskevolum, eller lavt blod natrium nivåer, du drikker alkohol, eller du har en historie med alkoholmisbruk.

Noen legemidler kan samhandle med Antiflog. Fortell helsepersonell dersom du bruker andre legemidler, spesielt noe av det følgende:

Antikoagulantia (f.eks warfarin), acetylsalisylsyre, kortikosteroider (f.eks, prednison), heparin, eller selektive serotonin reopptakshemmere (SSRI) (f.eks, fluoksetin) fordi risikoen for mage blødning kan økes
Probenecid, fordi det kan øke risikoen for Antiflog er bivirkninger
Ciklosporin, hydantoins (f.eks, fenytoin), litium, metotreksat, kinoloner (f.eks, ciprofloxacin), sulfonamider (f.eks sulfametoksazol), eller sulfonylurea (f.eks, glipizid) fordi risikoen for deres bivirkninger kan økes med Antiflog
Angiotensin-converting enzyme (ACE) hemmere (f.eks, enalapril) eller diuretika (for eksempel furosemid, hydroklortiazid) fordi deres effektivitet kan bli redusert med Antiflog

Dette kan ikke være en komplett liste over alle interaksjoner som kan oppstå. Spør helsepersonell hvis Antiflog kan samhandle med andre medisiner du tar. Sjekk med helsepersonell før du starte, stoppe, eller endre dosen av noen form for medisin.
Viktig sikkerhetsinformasjon:

Antiflog kan forårsake svimmelhet eller døsighet. Disse effektene kan være verre hvis du tar det med alkohol eller visse medisiner. Bruk Antiflog med forsiktighet. Ikke kjør bil eller utføre andre mulige usikre oppgaver før du vet hvordan du reagerer på det.
Seriøse magesår eller blødning kan oppstå ved bruk av Antiflog. Inntak av den i høye doser eller i for lang tid, øker røyking, eller drikke alkohol risikoen for disse bivirkninger. Tar Antiflog med mat vil ikke redusere risikoen for disse effektene. Ta kontakt med din lege eller legevakten med en gang hvis du utvikler alvorlig mage-eller ryggsmerter, svart, tjæreaktig avføring, oppkast som ser ut som blod eller kaffegrut, eller uvanlig vektøkning eller hevelse.
Ikke ta mer enn anbefalt dose eller bruk for lenger enn foreskrevet uten å sjekke med legen din.
Antiflog er et NSAID. Før du begynner å ta noen nye medisin, lese ingredienser. Hvis den har også et NSAID (for eksempel ibuprofen) i det, sjekk med legen din. Hvis du er usikker, sjekk med din lege eller apotek.
Ikke ta aspirin mens du bruker Antiflog mindre legen din sier at du skal.
Laboratorietester, inkludert nyrefunksjonen, totalt antall blodceller, og blodtrykket, kan gjøres for å overvåke utviklingen eller for å sjekke for bivirkninger. Sørg for å holde alle lege og lab avtaler.
Bruk Antiflog med forsiktighet hos eldre, de kan være mer følsomme for effektene, inkludert magen blødninger og nyreproblemer.
Antiflog bør brukes med ekstrem forsiktighet hos barn, sikkerhet og effekt hos barn har ikke blitt bekreftet.
Graviditet og amming: Antiflog kan skade fosteret. Ikke bruk det i løpet av de siste tre månedene av svangerskapet. Hvis du tror du kan være gravid, bør du kontakte legen din. Du må diskutere fordeler og risiko ved bruk av Antiflog mens du er gravid. Antiflog er funnet i morsmelk. Du må ikke amme mens du tar Antiflog.

Alle legemidler kan gi bivirkninger, men mange mennesker har ingen, eller mindre, bivirkninger.

Sjekk med legen din dersom noen av disse vanligste bivirkningene vedvarer eller blir plagsom:

Forstoppelse, diaré, svimmelhet, gass, hodepine, halsbrann, kvalme, magesyke.

Oppsøk lege umiddelbart hvis noen av disse alvorlige bivirkninger forekommer:

Alvorlige allergiske reaksjoner (utslett, elveblest, kløe, problemer med å puste, tetthet i brystet, hevelse i munn, ansikt, lepper eller tunge), blodig eller svart, tjæreaktig avføring, endring i mengden av urin som produseres, brystsmerter, forvirring , mørk urin, depresjon, besvimelse, rask eller uregelmessig hjerterytme, feber, frysninger, eller vedvarende sår hals, mentale eller humørsvingninger, nummenhet i en arm eller et ben, ensidig svakhet, rød, hoven, blemmer, eller flassende hud, ringing i ørene, anfall, kraftig hodepine eller svimmelhet, alvorlig eller vedvarende magesmerter eller kvalme, kraftig oppkast, kortpustethet, plutselig eller uforklarlig vektøkning, hevelse i hender, bein eller føtter, uvanlige blåmerker eller blødning, uvanlig felles eller muskel smerte, uvanlig tretthet eller svakhet, syn eller tale endringer, oppkast som ser ut som kaffegrut, gulfarging av hud eller øyne.

Dette er ikke en komplett liste over alle bivirkninger som kan oppstå. Hvis du har spørsmål om bivirkninger, kontakt med helsepersonell.

Kjøpe Antiflog