Loading ...    
  Loading ...    

Kjøpe Apsomol (Proventil) Uten Resept

Kjøpe ApsomolKjøpe Apsomol På nett uten resept

APSOMOL (PROVENTIL) INDIKASJONER


Apsomol brukes for behandling av pusteproblemer hos pasienter som har astma eller visse andre luftveissykdommer. Apsomol er en sympatomimetika (beta-agonist) bronkodilatator. Det fungerer ved å avslappende på glatt muskulatur i luftveiene, noe som gjør det mulig for luft å strømme inn og ut av lungene lettere.

APSOMOL (PROVENTIL) INSTRUKSJONER


Bruk Apsomol som anvist av legen din.

Apsomol er for inhalasjon. Ikke få det i øynene. Hvis du får Apsomol i øynene, skyll straks med kaldt vann fra springen.
Ta en ampulle fra folieposen. Plasser den resterende ampuller tilbake inn i posen for lagring.
Ikke bruk Apsomol dersom den inneholder partikler, er uklar eller misfarget, eller hvis hetteglasset er sprukket eller skadet.
For å bruke Apsomol, vri åpne toppen av hetteglasset og hell hele innholdet inn i forstøveren reservoaret.
Koble forstøveren reservoaret til munnstykket eller ansiktsmasken. Koble forstøveren til kompressoren.
Sitt i en behagelig, oppreist stilling. Plasser munnstykket i munnen din (eller sette på ansiktsmaske) og slå på forstøveren.
Puste så rolig, dypt og jevnt som mulig til det ikke mer tåke dannes i forstøverkammeret (omtrent 5 til 15 minutter).
Rengjør forstøveren i henhold til instruksjonene. Unnlatelse av å rengjøre skikkelig forstøver kan føre til bakterier inn i medisin. Dette kan føre til en infeksjon. For å unngå bakterie inn i medisin, bruker hele innholdet rett etter åpning av ampullen for første gang.
Ikke slutte å bruke Apsomol uten å sjekke med legen din.
Ikke bland Apsomol med andre legemidler i forstøveren med mindre noe annet av legen din.
Hvis du glemmer en dose av Apsomol og du bruker den regelmessig, bruke det så snart som mulig. Hvis flere timer har gått eller hvis det nærmer seg tid for neste dose, ikke dobbel dose for å fange opp, med mindre rådet av helsepersonell. Ikke bruk to doser på en gang.

Spør helsepersonell eventuelle spørsmål du måtte ha om hvordan du bruker Apsomol.

APSOMOL (PROVENTIL) LAGRING


Butikk Apsomol mellom 36 og 77 grader F (2 og 25 grader C). Oppbevar i folieposen til alle tider. Oppbevares beskyttet mot varme, fuktighet og lys. Ikke oppbevar på badet. Må ikke brukes etter utløpsdatoen på emballasjen eller esken. Hold Apsomol utilgjengelig for barn og vekk fra kjæledyr.

APSOMOL (PROVENTIL) MER INFO:


Aktiv ingrediens: Albuterol sulfat.

IKKE bruk Apsomol hvis:

du er allergisk mot noen av innholdsstoffene i Apsomol
du bruker en annen korttidsvirkende sympatomimetika bronkodilator (f.eks metaproterenol) eller adrenalin.

Kontakt legen din umiddelbart hvis noen av disse gjelder for deg.

Noen medisinske tilstander kan samhandle med Apsomol. Rådfør deg med lege eller apotek dersom du har noen medisinske tilstander, spesielt hvis noe av det følgende gjelder for deg:

hvis du er gravid, planlegger å bli gravid, eller ammer
hvis du tar noen resept eller reseptfrie medisiner, urte forberedelse eller kosttilskudd
hvis du har allergi mot medisiner, mat eller andre stoffer
hvis du har en historie med hjerteproblemer, (f.eks rask eller uregelmessig hjerterytme, hjertesvikt), blodårer problemer, høyt blodtrykk, eller lave kaliumnivået i blodet
hvis du har en historie med anfall, diabetes, en overaktiv skjoldbruskkjertel, nyreproblemer, eller en binyre svulst (feokromocytom)
hvis du noen gang har hatt en uvanlig reaksjon på en annen sympatomimetika medisin (f.eks, pseudoefedrin)
hvis du tar en MAO-hemmere (MAO-hemmere) (f.eks phenelzine), eller trisykliske antidepressiva (for eksempel amitriptylin), eller hvis du har tatt noen av disse legemidlene i løpet av de siste 14 dagene.

Noen legemidler kan samhandle med Apsomol. Fortell helsepersonell dersom du bruker andre legemidler, spesielt noe av det følgende:

Diuretika (f.eks, furosemid, hydroklortiazid) fordi risikoen for lave kaliumnivået i blodet kan økes
Catechol-O-metyltransferase (COMT)-hemmere (f.eks entakapon), adrenalin, MAO-hemmere (f.eks phenelzine), korttidsvirkende adrenerge bronkodilatorer (f.eks, metaproterenol), sentralstimulerende midler (for eksempel amfetamin), sympatomimetika (f.eks, pseudoefedrin), eller trisykliske antidepressiva (for eksempel amitriptylin) fordi de kan øke risikoen for Apsomol er bivirkninger
Betablokkere (f.eks, propranolol) fordi de kan redusere Apsomol effektivitet
Digoksin fordi dens effektivitet kan bli redusert med Apsomol.

Dette kan ikke være en komplett liste over alle interaksjoner som kan oppstå. Spør helsepersonell hvis Apsomol kan samhandle med andre medisiner du tar. Sjekk med helsepersonell før du starte, stoppe, eller endre dosen av noen form for medisin.
Viktig sikkerhetsinformasjon:

Apsomol kan forårsake svimmelhet. Disse effektene kan være verre hvis du tar det med alkohol eller visse medisiner. Bruk Apsomol med forsiktighet. Ikke kjør bil eller utføre andre mulige usikre oppgaver før du vet hvordan du reagerer på det.
Apsomol kan noen ganger føre til alvorlige pusteproblemer rett etter at du bruker en dose. Hvis dette skjer, søke medisinsk hjelp på en gang.
Hvis din vanlige dose ikke fungerer godt, symptomene blir verre, eller du trenger å bruke det oftere enn normalt, bør du kontakte legen din med en gang. Dette kan være et tegn på alvorlig forverring av astma. Legen din kan være nødvendig å endre dose eller medisin.
Apsomol bør arbeide for opptil seks timer. Ikke bruk mer enn anbefalt dose eller bruke oftere enn foreskrevet uten å sjekke med legen din. Risikoen for alvorlige hjerteproblemer og noen ganger død kan økes med overforbruk av Apsomol.
Apsomol kan forårsake tørr munn eller en ubehagelig smak i munnen. Skylle munnen med vann etter hver dose kan bidra til å avlaste disse effektene.
Fortell legen din eller tannlegen at du tar Apsomol før du får noen medisinsk eller tannlegebehandling, legevakt, eller kirurgi.
Sjekk med legen din før du bruker noen andre inhalerte medisiner mens du bruker Apsomol.
Diabetes pasienter - Apsomol kan påvirke blodsukkeret ditt. Sjekk blodsukkernivået nøye. Spør legen din før du endrer dosen av din diabetes medisin.
Når medisinen forsyningen begynner å bli lite, ring din lege eller apotek så snart som mulig for en refill.
Bruk Apsomol med forsiktighet hos eldre, de kan være mer følsomme for effektene.
Apsomol bør brukes med ekstrem forsiktighet hos barn yngre enn to år gammel, sikkerhet og effektivitet i disse barna har ikke blitt bekreftet.
Det bør utvises forsiktighet ved bruk Apsomol i barn, de kan være mer følsomme for effektene.
Graviditet og amming: Hvis du blir gravid, bør du kontakte legen din. Du må diskutere fordeler og risiko ved bruk av Apsomol mens du er gravid. Det er ikke kjent om Apsomol er funnet i morsmelk. Hvis du er eller vil bli amming mens du bruker Apsomol, sjekk med legen din. Diskuter eventuelle risikoer til babyen din.

Alle legemidler kan gi bivirkninger, men mange mennesker har ingen, eller mindre, bivirkninger.

Sjekk med legen din dersom noen av disse vanligste bivirkningene vedvarer eller blir plagsom:

Hoste, svimmelhet, hodepine, kvalme, nervøsitet, sinus betennelse, sår eller tørr hals, tremor, søvnvansker, uvanlig smak i munnen, brekninger.

Oppsøk lege umiddelbart hvis noen av disse alvorlige bivirkninger forekommer:

Alvorlige allergiske reaksjoner (utslett, elveblest, kløe, pustevansker, tetthet i brystet, hevelse i munn, ansikt, lepper eller tunge), brystsmerter, øresmerter, rask eller uregelmessig hjerterytme, nye eller forverret pustevansker; pounding i brystet, kraftig hodepine eller svimmelhet, uvanlig heshet, tungpustethet.

Dette er ikke en komplett liste over alle bivirkninger som kan oppstå. Hvis du har spørsmål om bivirkninger, kontakt med helsepersonell.

Kjøpe Apsomol