Hvor kjøpe Arzomicin (Zithromax) På nett uten resept
  Loading ...    
  Loading ...    

Kjøpe Arzomicin (Zithromax) Uten Resept

Kjøpe ArzomicinKjøpe Arzomicin På nett uten resept

ARZOMICIN (ZITHROMAX) INDIKASJONER


Arzomicin brukes for behandling av mild til moderat infeksjoner forårsaket av visse bakterier. Det kan også anvendes alene eller sammen med andre legemidler for å behandle eller hindre visse infeksjoner hos personer med fremskredet HIV-infeksjon. Arzomicin er en makrolidantibiotikum. Den forsinker veksten av, eller noen ganger dreper, bakterier følsomme ved å redusere produksjonen av viktige proteiner som trengs av bakterien å overleve.

ARZOMICIN (ZITHROMAX) INSTRUKSJONER


Bruk Arzomicin som anvist av legen din.

Ta Arzomicin gjennom munnen med eller uten mat. Hvis magesyke oppstår, ta med mat for å redusere mage irritasjon.
Ikke ta en syrenøytraliserende som har aluminium eller magnesium i den innen en time før eller to timer etter at du tar Arzomicin.
Arzomicin fungerer best hvis det tas på samme tid hver dag.
For å rydde opp infeksjonen helt, bruker Arzomicin for hele behandlingsforløpet. Fortsett å bruke det selv om du føler deg bedre om noen dager.
Hvis du glemmer en dose av Arzomicin, ta den så snart som mulig. Hvis det er nesten tid for neste dose, hopp over den glemte dosen og gå tilbake til din vanlige doseringsplan. Ikke ta to doser samtidig.

Spør helsepersonell eventuelle spørsmål du måtte ha om hvordan du bruker Arzomicin.

ARZOMICIN (ZITHROMAX) LAGRING


Oppbevares Arzomicin under 86 grader F (30 grader C). Oppbevares beskyttet mot varme, fuktighet og lys. Ikke oppbevar på badet. Hold Arzomicin utilgjengelig for barn og vekk fra kjæledyr.

ARZOMICIN (ZITHROMAX) MER INFO:


Aktiv ingrediens: Azithromycin.

IKKE bruk Arzomicin hvis:

du er allergisk mot noen av innholdsstoffene i Arzomicin, til andre makrolidantibiotika (f.eks erytromycin), eller å ketolide antibiotika (f.eks, telitromycin)
du tar dofetilide, nilotinib, pimozid, propafenon, eller tetrabenazine.

Ta kontakt med din lege eller helsepersonell umiddelbart hvis noen av disse gjelder for deg.

Noen medisinske tilstander kan samhandle med Arzomicin. Rådfør deg med lege eller apotek dersom du har noen medisinske tilstander, spesielt hvis noe av det følgende gjelder for deg:

hvis du er gravid, planlegger å bli gravid, eller ammer
hvis du tar noen resept eller reseptfrie medisiner, urte forberedelse eller kosttilskudd
hvis du har allergi mot medisiner, mat eller andre stoffer
hvis du har lever-eller nyreproblemer, myasthenia gravis, eller unormal hjerterytme.

Noen legemidler kan samhandle med Arzomicin. Fortell helsepersonell dersom du bruker andre legemidler, spesielt noe av det følgende:

Antiarytmika (f.eks, disopyramid, dofetilide), arsen, astemizol, cisaprid, domperidone, maprotilin, metadon, paliperidon, pimozid, propafenon, kinolonantibiotika (f.eks levofloksacin), terfenadin, eller tetrabenazine fordi risikoen for hjerteproblemer, inkludert uregelmessig hjerterytme, kan økes
Nelfinavir fordi det kan øke risikoen for Arzomicin er bivirkninger
Rifampicin fordi det kan senke Arzomicin effektivitet
Antikoagulantia (f.eks warfarin), karbamazepin, ciklosporin, digoksin, ergotderivater (f.eks, ergotamin), nilotinib, fenytoin, Rifampicin, teofyllin, triazolam, eller tyrosin kinase receptor hemmere (f.eks dasatinib) fordi risikoen for deres bivirkninger kan være økt med Arzomicin.

Dette kan ikke være en komplett liste over alle interaksjoner som kan oppstå. Spør helsepersonell hvis Arzomicin kan samhandle med andre medisiner du tar. Sjekk med helsepersonell før du starte, stoppe, eller endre dosen av noen form for medisin.
Viktig sikkerhetsinformasjon:

Arzomicin kan forårsake døsighet, svimmelhet, tåkesyn, eller svimmelhet. Disse effektene kan være verre hvis du tar det med alkohol eller visse medisiner. Bruk Arzomicin med forsiktighet. Ikke kjør bil eller utføre andre mulige usikre oppgaver før du vet hvordan du reagerer på det.
Arzomicin kan føre til at du blir solbrent lettere. Unngå solen, sunlamps eller tanning boder før du vet hvordan du reagerer på Arzomicin. Bruk en solkrem eller bruke verneutstyr hvis du må være ute i mer enn en kort tid.
Mild diaré er vanlig med bruk av antibiotika. Imidlertid kan en mer alvorlig form av diaré (pseudomembranøs kolitt) forekommer sjelden. Dette kan utvikle seg mens du bruker antibiotika eller innen flere måneder etter at du slutter å bruke det. Kontakt legen din umiddelbart hvis magesmerter eller kramper, alvorlig diaré, eller blodig avføring oppstår. Ikke behandle diaré uten først å sjekke med legen din.
Fortell legen din eller tannlegen at du tar Arzomicin før du får noen medisinsk eller tannlegebehandling, legevakt, eller kirurgi.
Langvarig eller gjentatt bruk av Arzomicin kan forårsake andre infeksjoner. Fortell legen din dersom tegn på en andre infeksjon. Din medisin må kanskje endres for å behandle dette.
Pass på å bruke Arzomicin for hele behandlingsforløpet. Hvis du ikke gjør det, kan det hende at medisinen ikke rydde opp infeksjonen helt. Bakteriene kan også bli mindre følsom for dette eller andre legemidler. Dette kan gjøre infeksjonen vanskeligere å behandle i fremtiden.
Arzomicin fungerer bare mot bakterier, det gjør ikke behandle virusinfeksjoner (f.eks forkjølelse).
Arzomicin bør ikke brukes til barn, sikkerhet og effekt hos barn har ikke blitt bekreftet.
Graviditet og amming: Hvis du blir gravid, bør du kontakte legen din. Du må diskutere fordeler og risiko ved bruk av Arzomicin mens du er gravid. Det er ikke kjent om Arzomicin er funnet i morsmelk. Hvis du er eller vil bli amming mens du bruker Arzomicin, sjekk med legen din. Diskuter eventuelle risikoer til babyen din.

Alle legemidler kan gi bivirkninger, men mange mennesker har ingen, eller mindre, bivirkninger.

Sjekk med legen din dersom noen av disse vanligste bivirkningene vedvarer eller blir plagsom:

Diaré, hodepine, løs avføring, kvalme, magesmerter, urolig mage, oppkast.

Oppsøk lege umiddelbart hvis noen av disse alvorlige bivirkninger forekommer:

Alvorlige allergiske reaksjoner (utslett, elveblest, kløe, pustevansker, tetthet i brystet, hevelse i munn, ansikt, lepper eller tunge, uvanlig heshet), blodig avføring, endringer i hørsel eller hørselstap, brystsmerter, øyet eller visjon problemer, uregelmessig hjerterytme, muskelsvakhet, hamrende i brystet, rød, hoven, blemmer, eller flassende hud, øresus, beslag, alvorlig diaré, magekramper / smerter, problemer med å snakke eller svelge, gulfarging av hud eller øyne.

Dette er ikke en komplett liste over alle bivirkninger som kan oppstå. Hvis du har spørsmål om bivirkninger, kontakt med helsepersonell.

Kjøpe Arzomicin