Hvor kjøpe Avert (Antivert) På nett uten resept
  Loading ...    
  Loading ...    

Kjøpe Avert (Antivert) Uten Resept

Kjøpe AvertKjøpe Avert På nett uten resept

AVERT (ANTIVERT) INDIKASJONER


Avert anvendes for forebygging og behandling av kvalme, oppkast og svimmelhet forbundet med bilsyke. Det er også brukt for vertigo (eller svimmelhet) forårsaket av visse indre øre problemer. Avert er en antikolinerge. Det fungerer ved å blokkere en kjemisk budbringer i hjernen, noe som bidrar til å redusere eller forebygge oppkast.

AVERT (ANTIVERT) INSTRUKSJONER


AVERT (ANTIVERT) INDIKASJONER


Avert anvendes for forebygging og behandling av kvalme, oppkast og svimmelhet forbundet med bilsyke. Det er også brukt for vertigo (eller svimmelhet) forårsaket av visse indre øre problemer. Avert er en antikolinerge. Det fungerer ved å blokkere en kjemisk budbringer i hjernen, noe som bidrar til å redusere eller forebygge oppkast.

AVERT (ANTIVERT) INSTRUKSJONER


Bruk Avert som anvist av legen din.

Ta Avert gjennom munnen med eller uten mat.
For forebygging av reisesyke, ta Avert minst en time før aktivitet eller reise.
Bruk Avert nøyaktig som anvist på pakken, med mindre instruert ulikt av legen din. Hvis du tar Avert uten resept, følge alle advarsler og forsiktighetsregler på etiketten.
Hvis du glemmer en dose av Avert og bruker den regelmessig, ta den så snart som mulig. Hvis det er nesten tid for neste dose, hopp over den glemte dosen og gå tilbake til din vanlige doseringsplan. Ikke ta to doser samtidig.

Spør helsepersonell eventuelle spørsmål du måtte ha om hvordan du bruker Avert.

AVERT (ANTIVERT) LAGRING


Oppbevares Avert ved romtemperatur, mellom 59 og 86 grader F (15 og 30 grader C). Oppbevares beskyttet mot varme, fuktighet og lys. Ikke oppbevar på badet. Hold Avert utilgjengelig for barn og vekk fra kjæledyr.

AVERT (ANTIVERT) MER INFO:


Aktiv ingrediens: Meclizine.

IKKE bruk Avert hvis:

du er allergisk mot noen av innholdsstoffene i Avert
du tar natriumoksybat (GHB).

Ta kontakt med din lege eller helsepersonell umiddelbart hvis noen av disse gjelder for deg.

Noen medisinske tilstander kan samhandle med Avert. Rådfør deg med lege eller apotek dersom du har noen medisinske tilstander, spesielt hvis noe av det følgende gjelder for deg:

hvis du er gravid, planlegger å bli gravid, eller ammer
hvis du tar noen resept eller reseptfrie medisiner, urte forberedelse eller kosttilskudd
hvis du har allergi mot medisiner, mat eller andre stoffer
du har astma, kronisk obstruktiv lungesykdom (COPD), kronisk bronkitt og lungeemfysem; blokkering av magen, tarmene, eller urinveiene, forstørrelse av prostata, eller glaukom.

Noen legemidler kan samhandle med Avert. Fortell helsepersonell dersom du bruker andre legemidler, spesielt noe av det følgende:

Natriumoksybat (GHB) fordi en økning i søvnlengde og en nedgang i evnen til å puste er sannsynlig å skje.

Dette kan ikke være en komplett liste over alle interaksjoner som kan oppstå. Spør helsepersonell hvis Avert kan samhandle med andre medisiner du tar. Sjekk med helsepersonell før du starte, stoppe, eller endre dosen av noen form for medisin.

Viktig sikkerhetsinformasjon:

Avert kan forårsake døsighet eller tåkesyn. Denne effekten kan være verre hvis du tar det med alkohol eller visse medisiner. Bruk Avert med forsiktighet. Ikke kjør bil eller utføre andre mulige usikre oppgaver før du vet hvordan du reagerer på det.
Ikke drikk alkohol eller bruker medisiner som kan forårsake døsighet (f.eks søvn hjelpemidler, muskel relaxers) mens du bruker Avert, det kan legge til sine effekter. Spør på apoteket dersom du har spørsmål om hvilke medisiner kan forårsake døsighet.
Avert bør ikke brukes til barn som er yngre enn 12 år gammel, sikkerhet og effektivitet i disse barna har ikke blitt bekreftet.
Graviditet og amming: Hvis du blir gravid, bør du kontakte legen din. Du må diskutere fordeler og risiko ved bruk av Avert mens du er gravid. Det er ikke kjent om Avert er funnet i morsmelk. Hvis du er eller vil bli amming mens du bruker Avert, sjekk med legen din. Diskuter eventuelle risikoer til babyen din.

Alle legemidler kan gi bivirkninger, men mange mennesker har ingen, eller mindre, bivirkninger.

Sjekk med legen din dersom noen av disse vanligste bivirkningene vedvarer eller blir plagsom:

Døsighet, tørr munn.

Oppsøk lege umiddelbart hvis noen av disse alvorlige bivirkninger forekommer:

Alvorlige allergiske reaksjoner (utslett, elveblest, kløe, pustevansker, tetthet i brystet, hevelse i munn, ansikt, lepper eller tunge).

Dette er ikke en komplett liste over alle bivirkninger som kan oppstå. Hvis du har spørsmål om bivirkninger, kontakt med helsepersonell.

Kjøpe Avert