Loading ...    
  Loading ...    

Kjøpe Baclofen Uten Resept

Kjøpe BaclofenKjøpe Baclofen På nett uten resept

BACLOFEN INDIKASJONER


Baklofen brukes for behandling av spasmer av skjelettmuskulaturen som forårsaker muskel clonus, stivhet og smerter på grunn av multippel sklerose. Baklofen slapper skjelettmusklene, musklene som beveger skjelettet (også kalt tverrstripet muskulatur). Kjemisk er baklofen relatert til gamma-aminosmørsyre (GABA), en naturlig forekommende neurotransmitter i hjernen. Nevrotransmittere er kjemikalier som nerver bruker til å kommunisere med hverandre. GABA utgitt av noen nerver fører til at aktiviteten av andre nerver å redusere. Det antas at baklofen, opptrer som GABA, blokkerer aktiviteten av nerver i den delen av hjernen som kontrollerer sammentrekning og avslapning av skjelettmuskulatur. Baklofen ble godkjent av FDA i november, 1977.

BACLOFEN INSTRUKSJONER


Den vanlige startdose av Baklofen for voksne er 5 mg tre ganger daglig. Basert på responsen, kan dosen økes gradvis hver tredje dag til maksimalt 80 mg / dag i flere doser.

BACLOFEN LAGRING


Baklofen skal lagres mellom 15 ° C (59 ° F) og 30 ° C (86 ° F). Hold Baclofen utilgjengelig for barn.

Bruk av baklofen med andre stoffer som også demper funksjon av nerver kan føre til ytterligere reduksjon av hjernefunksjon.

I tillegg til risikoen for deprimerende hjernens funksjon, bruk av Baklofen og trisykliske antidepressiva (f.eks Elavil, Sinequan) sammen kan føre til muskelsvakhet.

Bruk av Baklofen og monoaminoksidasehemmere (f.eks Nardil, Parnate) kan resultere i større depresjon av hjernens funksjon samt lavt blodtrykk.

Som Baklofen kan øke blodsukkeret, kan doser av antidiabetika må justeres når Baklofen er tatt.

Bruk av Baclofen av gravide kvinner har ikke blitt evaluert.

Baklofen kan påvises i morsmelk hos mødre som tar oral Baclofen. Ingen informasjon er tilgjengelig på tilstedeværelsen av Baklofen i morsmelk fra mødre som fikk Baklofen intratekalt.

Baklofen kan forårsake døsighet, svakhet, svimmelhet, hodepine, kramper, kvalme, oppkast, lavt blodtrykk, forstoppelse, forvirring, respirasjonsdepresjon, manglende evne til å sove, og økt hyppig vannlating eller urinretensjon.

Brå seponering av oral Baklofen kan forårsake kramper og hallusinasjoner. Brå seponering av intratekal Baklofen kan føre til høy feber, rebound spastisitet, muskelstivhet, og rabdomyolyse (muskelnedbrytning).

Kjøpe Baclofen