Loading ...    
  Loading ...    

Kjøpe Bacnil (Levaquin) Uten Resept

Kjøpe BacnilKjøpe Bacnil På nett uten resept

BACNIL (LEVAQUIN) INDIKASJONER


Bacnil brukes for behandling av infeksjoner forårsaket av visse bakterier. Det kan også bli brukt til å forhindre eller bremse anthrax etter eksponering. Bacnil er en kinolon antibiotika. Det fungerer ved å drepe følsomme bakterier.

BACNIL (LEVAQUIN) INSTRUKSJONER


Bruk Bacnil som anvist av legen din.

Ikke ta medisiner i større mengder, eller ta den lenger enn anbefalt av legen din. Følg instruksjonene på resept etiketten.
Ta Bacnil med et fullt glass vann (8 gram). Drikk flere ekstra glass væske hver dag, mens du tar Bacnil.
Du kan ta Bacnil tabletter med eller uten mat.
Ta denne medisinen i så mange dager som det har blitt skrevet ut til deg selv om du begynner å føle deg bedre. Dine symptomer kan forbedre før infeksjonen er helt ryddet. Bacnil vil ikke behandle en virusinfeksjon som forkjølelse eller influensa.
Denne medisinen kan føre til at du har uvanlig resultater med visse medisinske tester. Fortell noen lege som behandler deg at du bruker Bacnil.
Bacnil fungerer best hvis den blir brukt på samme tid hver dag.
Ikke gå glipp av noen dose av Bacnil. Hvis du glemmer en dose av Bacnil, bruke det så snart du husker. Hvis det er nesten tid for neste dose, hopp over den glemte dosen og gå tilbake til din vanlige doseringsplan. Ikke bruk to doser på en gang.

Spør helsepersonell eventuelle spørsmål du måtte ha om hvordan du bruker Bacnil.

BACNIL (LEVAQUIN) LAGRING


Butikk Bacnil ved romtemperatur, mellom 68 og 77 grader F (20 og 25 grader C). Oppbevares beskyttet mot varme, fuktighet og lys. Ikke oppbevar på badet. Hold Bacnil utilgjengelig for barn og vekk fra kjæledyr.

BACNIL (LEVAQUIN) MER INFO:


Aktiv ingrediens: Levofloxacin.

IKKE bruk Bacnil hvis:

du er allergisk mot noen av innholdsstoffene i Bacnil eller annen quinolone antibiotika (f.eks, ciprofloksacin)
du har en viss type uregelmessig hjerterytme (QT-forlengelse, lang QT syndrom) eller lave kaliumnivået i blodet
du tar cisaprid eller visse antiarytmika (f.eks, amiodaron, prokainamid, kinidin, sotalol).

Ta kontakt med din lege eller helsepersonell umiddelbart hvis noen av disse gjelder for deg.

Noen medisinske tilstander kan samhandle med Bacnil. Fortell helsepersonell hvis du har noen medisinske tilstander, spesielt hvis noe av det følgende gjelder for deg:

hvis du er gravid, planlegger å bli gravid, eller ammer
hvis du tar noen resept eller reseptfrie medisiner, urte forberedelse eller kosttilskudd
hvis du har allergi mot medisiner, mat eller andre stoffer
hvis du har en historie med alvorlig eller vedvarende diaré, hud følsomhet for solen, diabetes, lavt kaliumnivå, brystsmerter, angina, hjerteproblemer (f.eks, forstørret hjerte, hjertesvikt), hjerteinfarkt, uregelmessig hjerterytme (f.eks QT forlengelse), eller hvis du har et familiemedlem med en historie med rask, treg eller uregelmessig hjerterytme (f.eks, QT-forlengelse)
hvis du har en mageinfeksjon, leverproblemer, hjernen eller nervesystemet problemer, muskelproblemer (f.eks myasthenia gravis), økt trykk i hjernen, Alzheimers sykdom, hjernen blodårer problemer, eller tidligere krampeanfall
hvis du har en historie med bein, ledd-eller seneproblemer, revmatoid artritt, leverproblemer, nyreproblemer eller nedsatt nyrefunksjon, eller hjerte, nyre, eller lungetransplantasjon
hvis du tar kortikosteroider (for eksempel Prednisolon) eller delta i anstrengende fysisk arbeid eller trening.

Noen legemidler kan samhandle med Bacnil. Fortell helsepersonell dersom du bruker andre legemidler, spesielt noe av det følgende:

Antiarytmika (f.eks, amiodaron, prokainamid, kinidin, sotalol), arsen, astemizol, cisaprid, dofetilide, droperidol, haloperidol, imidazoler (f.eks ketokonazol), makrolider (f.eks erytromycin), metadon, paliperidon, fenotiaziner (f.eks, klorpromazin), pimozid, ranolazine, serotonin reseptor antagonister (f.eks dolasetron), telitromycin, terfenadin, eller ziprasidon fordi risikoen for alvorlige hjerteproblemer, inkludert uregelmessig hjerterytme, kan økes
Insulin eller oral diabetes medisiner (f.eks, glibenklamid) fordi risikoen for høyt eller lavt blodsukker kan økes
Kortikosteroider (f.eks, prednison) fordi risikoen for sene problemer kan økes
Antikoagulantia (f.eks warfarin) på grunn av risikoen for blødninger kan økes
Ikke-steroide antiinflammatoriske midler (NSAIDs) (f.eks ibuprofen) eller teofyllin fordi risikoen for alvorlige bivirkninger, inkludert krampeanfall, kan økes
Serotonin noradrenalin reopptakshemmere (SNRI) (f.eks duloksetin) fordi risikoen for deres bivirkninger kan være økt med Bacnil.

Dette kan ikke være en komplett liste over alle interaksjoner som kan oppstå. Spør helsepersonell hvis Bacnil kan samhandle med andre medisiner du tar. Sjekk med helsepersonell før du starte, stoppe, eller endre dosen av noen form for medisin.
Viktig sikkerhetsinformasjon:

Bacnil kan forårsake svimmelhet eller ørhet. Disse effektene kan være verre hvis du tar det med alkohol eller visse medisiner. Bruk Bacnil med forsiktighet. Ikke kjør bil eller utføre andre mulige usikre oppgaver før du vet hvordan du reagerer på det.
Mild diaré er vanlig med bruk av antibiotika. Imidlertid kan en mer alvorlig form av diaré (pseudomembranøs kolitt) forekommer sjelden. Dette kan utvikle seg mens du bruker antibiotika eller innen flere måneder etter at du slutter å bruke det. Kontakt legen din umiddelbart hvis magesmerter eller kramper, alvorlig diaré, eller blodig avføring oppstår. Ikke behandle diaré uten først å sjekke med legen din.
Bacnil fungerer bare mot bakterier, det gjør ikke behandle virusinfeksjoner (f.eks forkjølelse).
Pass på å bruke Bacnil for hele behandlingsforløpet. Hvis du ikke gjør det, kan det hende at medisinen ikke rydde opp infeksjonen helt. Bakteriene kan også bli mindre følsom for dette eller andre legemidler. Dette kan gjøre infeksjonen vanskeligere å behandle i fremtiden.
Langvarig eller gjentatt bruk av Bacnil kan forårsake andre infeksjoner. Fortell legen din dersom tegn på en andre infeksjon. Din medisin må kanskje endres for å behandle dette.
Fortell legen din umiddelbart hvis du opplever smerte eller hevelse i en sene eller svakhet eller tap av bruk av et felles område. Hvil i området og unngå trening inntil videre instruksjoner fra legen din.
Bacnil kan føre til at du blir solbrent lettere. Unngå solen, sunlamps eller tanning boder før du vet hvordan du reagerer på Bacnil. Bruk en solkrem eller bruke verneutstyr hvis du må være ute i mer enn en kort tid.
Hvis du er planlagt å få en vaksine mot tyfoidfeber mens du bruker Bacnil, snakk med legen din. Bacnil kan redusere effekten av vaksinen.
Diabetes pasienter - Bacnil kan påvirke blodsukkeret ditt. Sjekk blodsukkernivået nøye. Spør legen din før du endrer dosen av din diabetes medisin.
Bacnil kan påvirke visse laboratorieprøver. Vær sikker på at legen din og lab personell vet du bruker Bacnil.
Laboratorietester, inkludert leverfunksjon, nyrefunksjon, og totalt antall blodceller, kan utføres mens du bruker Bacnil. Disse testene kan anvendes til å overvåke tilstanden eller sjekk for bivirkninger. Sørg for å holde alle lege og lab avtaler.
Bruk Bacnil med forsiktighet hos eldre, de kan være mer følsomme for effektene (f.eks sene problemer), spesielt hvis de tar kortikosteroider (f.eks, prednison). De kan også være mer følsom for andre effekter (f.eks uregelmessig hjerterytme, leverproblemer).
Bacnil bør brukes med ekstrem forsiktighet hos barn yngre 18 år, de kan være mer følsomme for effektene, spesielt ledd-og seneproblemer
Graviditet og amming: Hvis du blir gravid, bør du kontakte legen din. Du må diskutere fordeler og risiko ved bruk av Bacnil mens du er gravid. Bacnil er funnet i morsmelk. Gjør ikke amme mens du tar Bacnil.

Alle legemidler kan gi bivirkninger, men mange mennesker har ingen, eller mindre, bivirkninger.

Sjekk med legen din dersom noen av disse vanligste bivirkningene vedvarer eller blir plagsom:

Forstoppelse, diaré, svimmelhet, gass, hodepine, svimmelhet, kvalme, magesmerter.

Oppsøk lege umiddelbart hvis noen av disse alvorlige bivirkninger forekommer:

Alvorlige allergiske reaksjoner (utslett, elveblest, kløe, pustevansker, tetthet i brystet, hevelse i munn, ansikt, lepper eller tunge, unormal heshet), blodig eller tjæreaktig avføring, brystsmerter, nedsatt eller smertefull vannlating, besvimelse, rask eller uregelmessig hjerterytme, feber, frysninger, sår hals, eller uvanlig hoste, hallusinasjoner, manglende evne til å bevege seg eller bære vekten på et ledd eller sene området, moderat eller alvorlig solbrenthet, humør eller mentale forandringer (f.eks ny eller forverret angst, nervøsitet, uro , forvirring, depresjon, rastløshet, søvnløshet), muskelsmerter eller svakhet, nye eller forverrede mareritt, smerte, ømhet, rødhet, hevelse, svakhet, eller blåmerker i en sene eller felles område, rød, hoven, blemmer, eller flassende hud; beslag , alvorlig eller vedvarende diaré, alvorlig eller vedvarende svimmelhet, tretthet eller svakhet, alvorlige eller vedvarende magesmerter / kramper, pustebesvær, selvmordstanker eller handlinger, symptomer på høyt eller lavt blodsukker (for eksempel svimmelhet, besvimelse, rask puste, rødme, økt tørst, sult, eller vannlating, økt svetting, synsforstyrrelser), symptomer på leverproblemer (f.eks, mørk urin, tap av matlyst, blek avføring, gulfarging av hud eller øyne), symptomer på nerveproblemer (f.eks , endringer i oppfatningen av varme eller kulde, redusert følelse av berøring; uvanlig brenning, nummenhet, prikking, smerte, eller svakhet i armer, hender, ben eller føtter), skjelvinger, uvanlige blåmerker eller blødninger, utflod, irritasjon, eller lukt, synsforstyrrelser, tungpustethet.

Dette er ikke en komplett liste over alle bivirkninger som kan oppstå. Hvis du har spørsmål om bivirkninger, kontakt med helsepersonell.

Kjøpe Bacnil