Loading ...    
  Loading ...    

Kjøpe Bacsul (Bactrim) Uten Resept

Kjøpe BacsulKjøpe Bacsul På nett uten resept

BACSUL (BACTRIM) INDIKASJONER


Bacsul brukes for behandling av infeksjoner forårsaket av visse bakterier. Bacsul er et antibiotikum kombinasjon som inneholder en sulfonamid antibiotika. Det fungerer ved å drepe følsomme bakterier.

BACSUL (BACTRIM) INSTRUKSJONER


Bruk Bacsul som anvist av legen din.

Ta Bacsul gjennom munnen med eller uten mat.
Bacsul fungerer best hvis det tas på samme tid hver dag.
Ta Bacsul med et fullt glass vann (8 oz/240 ml). Det anbefales å drikke ekstra væske mens du tar Bacsul. Sjekk med legen din for å få instruksjoner.
For å rydde opp infeksjonen helt, ta Bacsul for hele behandlingsforløpet. Fortsett å ta det selv om du føler deg bedre om noen dager.
Hvis du glemmer en dose Bacsul, ta den så snart som mulig. Hvis det er nesten tid for neste dose, hopp over den glemte dosen og gå tilbake til din vanlige doseringsplan. Ikke ta to doser samtidig.

Spør helsepersonell eventuelle spørsmål du måtte ha om hvordan du bruker Bacsul.

BACSUL (BACTRIM) LAGRING


Lagres Bacsul ved romtemperatur mellom 59 og 77 grader F (15 og 25 grader C). Oppbevares beskyttet mot varme, fuktighet og lys. Hold i et stramt, lys-motstandsdyktig beholder. Ikke oppbevar på badet. Hold Bacsul utilgjengelig for barn og vekk fra kjæledyr.

BACSUL (BACTRIM) MER INFO:


Aktive ingredienser: sulfametoksazol og trimetoprim.

IKKE bruk Bacsul hvis:

du er allergisk mot noen av innholdsstoffene i Bacsul eller lignende legemidler
du hadde en alvorlig allergisk reaksjon på noen andre sulfonamid (sulfa) medisin (f.eks, glipizid, hydroklortiazid)
du tar dofetilide
du har anemi forårsaket av lave nivåer av folat i blodet eller urin blokkering
du er i uke 38 av svangerskapet eller senere (full-term) eller du ammer
pasienten er et barn yngre enn 2 måneder gammel
vil du motta en levende oral vaksine mot tyfoidfeber.

Ta kontakt med din lege eller helsepersonell umiddelbart hvis noen av disse gjelder for deg.

Noen medisinske tilstander kan samhandle med Bacsul. Rådfør deg med lege eller apotek dersom du har noen medisinske tilstander, spesielt hvis noe av det følgende gjelder for deg:

hvis du er gravid, planlegger å bli gravid, eller ammer
hvis du tar noen resept (spesielt beslag medisiner) eller reseptfrie medisiner, urte forberedelse eller kosttilskudd
hvis du har allergi mot medisiner, mat eller andre stoffer
hvis du har lever-eller nyreproblemer, blod problemer (for eksempel anemi, porfyri), astma, eller HIV-infeksjon
hvis du har alvorlig allergi, glukose-6-fosfat dehydrogenase mangel, eller en enzym mangel
hvis du er i faresonen for lave nivåer av folat i blodet (f.eks, du har alkoholisme, er du eldre, trenger du ikke å absorbere næringsstoffer fra maten riktig, du er i en dårlig ernæringsstatus, du tar medisin for beslag).

Noen legemidler kan samhandle med Bacsul. Fortell helsepersonell dersom du bruker andre legemidler, spesielt noe av det følgende:

Folinsyre fordi det kan senke Bacsul effektivitet
Angiotensin-converting enzyme (ACE) hemmere (f.eks enalapril) eller diuretika (f.eks hydroklortiazid) fordi de kan øke risikoen for Bacsul er bivirkninger
Antikoagulantia (f.eks warfarin) på grunn av risikoen for blødninger kan økes
Dofetilide fordi risikoen for alvorlige hjerteproblemer kan økes
Digoksin, metotreksat, fenytoin, sulfonene (f.eks, dapson), eller sulfonylurea (f.eks, glipizid) fordi risikoen for deres bivirkninger kan økes med Bacsul
BCG-vaksine eller muntlig tyfus vaksine fordi deres effektivitet kan bli redusert med Bacsul
Cyclosporine, fordi dens effektivitet kan bli redusert, og risikoen for lever bivirkninger kan økes.

Dette kan ikke være en komplett liste over alle interaksjoner som kan oppstå. Spør helsepersonell hvis Bacsul kan samhandle med andre medisiner du tar. Sjekk med helsepersonell før du starte, stoppe, eller endre dosen av noen form for medisin.
Viktig sikkerhetsinformasjon:

Bacsul kan føre til at du blir solbrent lettere. Unngå solen, sunlamps eller tanning boder før du vet hvordan du reagerer på Bacsul. Bruk en solkrem eller bruke verneutstyr hvis du må være ute i mer enn en kort tid.
Mild diaré er vanlig med bruk av antibiotika. Imidlertid kan en mer alvorlig form av diaré (pseudomembranøs kolitt) forekommer sjelden. Dette kan utvikle seg mens du bruker antibiotika eller innen flere måneder etter at du slutter å bruke det. Kontakt legen din umiddelbart hvis magesmerter eller kramper, alvorlig diaré, eller blodig avføring oppstår. Ikke behandle diaré uten først å sjekke med legen din.
Kontakt legen din umiddelbart hvis magesmerter eller kramper, alvorlig diaré, eller blodig avføring oppstår under behandlingen eller innen flere måneder etter behandling med Bacsul. Ikke behandle diaré uten først å sjekke med legen din.
Pass på å bruke Bacsul for hele behandlingsforløpet. Hvis du ikke gjør det, kan det hende at medisinen ikke rydde opp infeksjonen helt. Bakteriene kan også bli mindre følsom for dette eller andre legemidler. Dette kan gjøre infeksjonen vanskeligere å behandle i fremtiden.
Bacsul fungerer bare mot bakterier, det gjør ikke behandle virusinfeksjoner (f.eks forkjølelse).
Langvarig eller gjentatt bruk av Bacsul kan forårsake andre infeksjoner. Fortell legen din dersom tegn på en andre infeksjon. Din medisin må kanskje endres for å behandle dette.
Diabetes pasienter - Bacsul kan påvirke blodsukkeret ditt. Sjekk blodsukkernivået nøye. Spør legen din før du endrer dosen av din diabetes medisin.
Bacsul kan påvirke visse laboratorieprøver. Vær sikker på at legen din og lab personell vet du tar Bacsul.
Laboratorietester, inkludert totalt antall blodceller og nyrefunksjonen, kan utføres mens du bruker Bacsul. Disse testene kan anvendes til å overvåke tilstanden eller sjekk for bivirkninger. Sørg for å holde alle lege og lab avtaler.
Bruk Bacsul med forsiktighet hos eldre, de kan være mer følsomme for effektene, spesielt alvorlige hudreaksjoner, benmargssuppresjon, eller høyt kaliumnivået i blodet.
Bacsul skal ikke brukes hos barn under to måneder, sikkerhet og effektivitet i disse barna har ikke blitt bekreftet.
Graviditet og amming: Hvis du blir gravid, bør du kontakte legen din. Du må diskutere fordeler og risiko ved bruk av Bacsul mens du er gravid. Ikke bruk Bacsul hvis du er i uke 38 av svangerskapet eller senere (full-term). Bacsul er funnet i morsmelk. Du må ikke amme mens du tar Bacsul.

Alle legemidler kan gi bivirkninger, men mange mennesker har ingen, eller mindre, bivirkninger.

Sjekk med legen din dersom noen av disse vanligste bivirkningene vedvarer eller blir plagsom:

Appetite tap, diaré, kvalme, oppkast.

Oppsøk lege umiddelbart hvis noen av disse alvorlige bivirkninger forekommer:

Alvorlige allergiske reaksjoner (utslett, elveblest, kløe, pustevansker, tetthet i brystet, hevelse i munn, ansikt, lepper eller tunge, uvanlig heshet), blemmer, peeling, rød eller hoven hud, blodig eller svart, tjæreaktig avføring , brystsmerter, frysninger, feber, eller sår hals, forvirring, mørk urin, redusert vannlating, depresjon, hallusinasjoner, uregelmessig hjerterytme, ledd-eller muskelsmerter, psykiske eller humørsvingninger, smertefull eller stiv nakke, lilla flekker under huden, kramper; alvorlig diaré, alvorlig eller vedvarende hoste, alvorlig eller vedvarende hodepine, alvorlig eller vedvarende kvalme eller brekninger, kortpustethet, magekramper / smerter, uvanlige blåmerker eller blødning, uvanlig tretthet eller svakhet; uvanlig blek hud, vaginal irritasjon eller utflod, gulfarging av på huden eller øynene.

Dette er ikke en komplett liste over alle bivirkninger som kan oppstå. Hvis du har spørsmål om bivirkninger, kontakt med helsepersonell.

Kjøpe Bacsul