Loading ...    
  Loading ...    

Kjøpe Bactipront (Bactrim) Uten Resept

Kjøpe BactiprontKjøpe Bactipront På nett uten resept

BACTIPRONT (BACTRIM) INDIKASJONER


Bactipront brukes for behandling av infeksjoner forårsaket av visse bakterier. Bactipront er et antibiotikum kombinasjon som inneholder en sulfonamid antibiotika. Det fungerer ved å drepe følsomme bakterier.

BACTIPRONT (BACTRIM) INSTRUKSJONER


Bruk Bactipront som anvist av legen din.

Ta Bactipront gjennom munnen med eller uten mat.
Bactipront fungerer best hvis det tas på samme tid hver dag.
Ta Bactipront med et fullt glass vann (8 oz/240 ml). Det anbefales å drikke ekstra væske mens du tar Bactipront. Sjekk med legen din for å få instruksjoner.
For å rydde opp infeksjonen helt, ta Bactipront for hele behandlingsforløpet. Fortsett å ta det selv om du føler deg bedre om noen dager.
Hvis du glemmer en dose Bactipront, ta den så snart som mulig. Hvis det er nesten tid for neste dose, hopp over den glemte dosen og gå tilbake til din vanlige doseringsplan. Ikke ta to doser samtidig.

Spør helsepersonell eventuelle spørsmål du måtte ha om hvordan du bruker Bactipront.

BACTIPRONT (BACTRIM) LAGRING


Lagres Bactipront ved romtemperatur mellom 59 og 77 grader F (15 og 25 grader C). Oppbevares beskyttet mot varme, fuktighet og lys. Hold i et stramt, lys-motstandsdyktig beholder. Ikke oppbevar på badet. Hold Bactipront utilgjengelig for barn og vekk fra kjæledyr.

BACTIPRONT (BACTRIM) MER INFO:


Aktive ingredienser: sulfametoksazol og trimetoprim.

IKKE bruk Bactipront hvis:

du er allergisk mot noen av innholdsstoffene i Bactipront eller lignende legemidler
du hadde en alvorlig allergisk reaksjon på noen andre sulfonamid (sulfa) medisin (f.eks, glipizid, hydroklortiazid)
du tar dofetilide
du har anemi forårsaket av lave nivåer av folat i blodet eller urin blokkering
du er i uke 38 av svangerskapet eller senere (full-term) eller du ammer
pasienten er et barn yngre enn 2 måneder gammel
vil du motta en levende oral vaksine mot tyfoidfeber.

Ta kontakt med din lege eller helsepersonell umiddelbart hvis noen av disse gjelder for deg.

Noen medisinske tilstander kan samhandle med Bactipront. Rådfør deg med lege eller apotek dersom du har noen medisinske tilstander, spesielt hvis noe av det følgende gjelder for deg:

hvis du er gravid, planlegger å bli gravid, eller ammer
hvis du tar noen resept (spesielt beslag medisiner) eller reseptfrie medisiner, urte forberedelse eller kosttilskudd
hvis du har allergi mot medisiner, mat eller andre stoffer
hvis du har lever-eller nyreproblemer, blod problemer (for eksempel anemi, porfyri), astma, eller HIV-infeksjon
hvis du har alvorlig allergi, glukose-6-fosfat dehydrogenase mangel, eller en enzym mangel
hvis du er i faresonen for lave nivåer av folat i blodet (f.eks, du har alkoholisme, er du eldre, trenger du ikke å absorbere næringsstoffer fra maten riktig, du er i en dårlig ernæringsstatus, du tar medisin for beslag).

Noen legemidler kan samhandle med Bactipront. Fortell helsepersonell dersom du bruker andre legemidler, spesielt noe av det følgende:

Folinsyre fordi det kan senke Bactipront effektivitet
Angiotensin-converting enzyme (ACE) hemmere (f.eks enalapril) eller diuretika (f.eks hydroklortiazid) fordi de kan øke risikoen for Bactipront er bivirkninger
Antikoagulantia (f.eks warfarin) på grunn av risikoen for blødninger kan økes
Dofetilide fordi risikoen for alvorlige hjerteproblemer kan økes
Digoksin, metotreksat, fenytoin, sulfonene (f.eks, dapson), eller sulfonylurea (f.eks, glipizid) fordi risikoen for deres bivirkninger kan økes med Bactipront
BCG-vaksine eller muntlig tyfus vaksine fordi deres effektivitet kan bli redusert med Bactipront
Cyclosporine, fordi dens effektivitet kan bli redusert, og risikoen for lever bivirkninger kan økes.

Dette kan ikke være en komplett liste over alle interaksjoner som kan oppstå. Spør helsepersonell hvis Bactipront kan samhandle med andre medisiner du tar. Sjekk med helsepersonell før du starte, stoppe, eller endre dosen av noen form for medisin.
Viktig sikkerhetsinformasjon:

Bactipront kan føre til at du blir solbrent lettere. Unngå solen, sunlamps eller tanning boder før du vet hvordan du reagerer på Bactipront. Bruk en solkrem eller bruke verneutstyr hvis du må være ute i mer enn en kort tid.
Mild diaré er vanlig med bruk av antibiotika. Imidlertid kan en mer alvorlig form av diaré (pseudomembranøs kolitt) forekommer sjelden. Dette kan utvikle seg mens du bruker antibiotika eller innen flere måneder etter at du slutter å bruke det. Kontakt legen din umiddelbart hvis magesmerter eller kramper, alvorlig diaré, eller blodig avføring oppstår. Ikke behandle diaré uten først å sjekke med legen din.
Kontakt legen din umiddelbart hvis magesmerter eller kramper, alvorlig diaré, eller blodig avføring oppstår under behandlingen eller innen flere måneder etter behandling med Bactipront. Ikke behandle diaré uten først å sjekke med legen din.
Pass på å bruke Bactipront for hele behandlingsforløpet. Hvis du ikke gjør det, kan det hende at medisinen ikke rydde opp infeksjonen helt. Bakteriene kan også bli mindre følsom for dette eller andre legemidler. Dette kan gjøre infeksjonen vanskeligere å behandle i fremtiden.
Bactipront fungerer bare mot bakterier, det gjør ikke behandle virusinfeksjoner (f.eks forkjølelse).
Langvarig eller gjentatt bruk av Bactipront kan forårsake andre infeksjoner. Fortell legen din dersom tegn på en andre infeksjon. Din medisin må kanskje endres for å behandle dette.
Diabetes pasienter - Bactipront kan påvirke blodsukkeret ditt. Sjekk blodsukkernivået nøye. Spør legen din før du endrer dosen av din diabetes medisin.
Bactipront kan påvirke visse laboratorieprøver. Vær sikker på at legen din og lab personell vet du tar Bactipront.
Laboratorietester, inkludert totalt antall blodceller og nyrefunksjonen, kan utføres mens du bruker Bactipront. Disse testene kan anvendes til å overvåke tilstanden eller sjekk for bivirkninger. Sørg for å holde alle lege og lab avtaler.
Bruk Bactipront med forsiktighet hos eldre, de kan være mer følsomme for effektene, spesielt alvorlige hudreaksjoner, benmargssuppresjon, eller høyt kaliumnivået i blodet.
Bactipront skal ikke brukes hos barn under to måneder, sikkerhet og effektivitet i disse barna har ikke blitt bekreftet.
Graviditet og amming: Hvis du blir gravid, bør du kontakte legen din. Du må diskutere fordeler og risiko ved bruk av Bactipront mens du er gravid. Ikke bruk Bactipront hvis du er i uke 38 av svangerskapet eller senere (full-term). Bactipront er funnet i morsmelk. Du må ikke amme mens du tar Bactipront.

Alle legemidler kan gi bivirkninger, men mange mennesker har ingen, eller mindre, bivirkninger.

Sjekk med legen din dersom noen av disse vanligste bivirkningene vedvarer eller blir plagsom:

Appetite tap, diaré, kvalme, oppkast.

Oppsøk lege umiddelbart hvis noen av disse alvorlige bivirkninger forekommer:

Alvorlige allergiske reaksjoner (utslett, elveblest, kløe, pustevansker, tetthet i brystet, hevelse i munn, ansikt, lepper eller tunge, uvanlig heshet), blemmer, peeling, rød eller hoven hud, blodig eller svart, tjæreaktig avføring , brystsmerter, frysninger, feber, eller sår hals, forvirring, mørk urin, redusert vannlating, depresjon, hallusinasjoner, uregelmessig hjerterytme, ledd-eller muskelsmerter, psykiske eller humørsvingninger, smertefull eller stiv nakke, lilla flekker under huden, kramper; alvorlig diaré, alvorlig eller vedvarende hoste, alvorlig eller vedvarende hodepine, alvorlig eller vedvarende kvalme eller brekninger, kortpustethet, magekramper / smerter, uvanlige blåmerker eller blødning, uvanlig tretthet eller svakhet; uvanlig blek hud, vaginal irritasjon eller utflod, gulfarging av på huden eller øynene.

Dette er ikke en komplett liste over alle bivirkninger som kan oppstå. Hvis du har spørsmål om bivirkninger, kontakt med helsepersonell.

Kjøpe Bactipront