Loading ...    
  Loading ...    

Kjøpe Bagotam (Nolvadex) Uten Resept

Kjøpe BagotamKjøpe Bagotam På nett uten resept

BAGOTAM (NOLVADEX) INDIKASJONER


Bagotam brukes for behandling av brystkreft som har spredd seg til andre steder i kroppen. Det er også brukes sammen med andre legemidler til behandling av andre typer brystkreft. Den brukes hos kvinner som har høy risiko for brystkreft og hos kvinner med DCIS (etter kirurgi og stråling) for å redusere risikoen for å utvikle brystkreft. Bagotam er en antiestrogen. Det fungerer ved å blokkere virkningen av østrogen i visse svulster. Dette kan hindre veksten av svulster som aktiveres av østrogen.

BAGOTAM (NOLVADEX) INSTRUKSJONER


Bruk Bagotam som anvist av legen din.

Bagotam kan tas gjennom munnen med eller uten mat.
Ta Bagotam med vann eller annen alkoholisk væske.
Svelg denne medisinen helhet. Ikke knus, knuse eller tygge før du svelger.
Fortsett å ta Bagotam selv om du føler deg vel. Ikke gå glipp av noen dose. Tar Bagotam på samme tid hver dag vil hjelpe deg å huske å ta den.
Hvis du glemmer en dose av Bagotam, ta den så snart som mulig. Hvis det er nesten tid for neste dose, hopp over den glemte dosen og gå tilbake til din vanlige doseringsplan. Ikke ta to doser samtidig.

Spør helsepersonell eventuelle spørsmål du måtte ha om hvordan du bruker Bagotam.

BAGOTAM (NOLVADEX) LAGRING


Butikk Bagotam mellom 68 og 77 grader F (20 og 25 grader C) i en tett lukket, lys-motstandsdyktig beholder. Lagres borte fra fuktighet, varme og lys. Ikke oppbevar på badet. Ikke ta tabletter etter utløpsdatoen som står på etiketten. Hold Bagotam utilgjengelig for barn og vekk fra kjæledyr.

BAGOTAM (NOLVADEX) MER INFO:


Aktiv ingrediens: Tamoxifen.

IKKE bruk Bagotam hvis:

du er allergisk mot noen av innholdsstoffene i Bagotam
du bruker Bagotam å redusere risikoen for brystkreft, og du har en historie med blodpropp i lungen eller ben
du bruker Bagotam å redusere risikoen for brystkreft, og du også ta visse antikoagulantia (f.eks warfarin)
du tar anastrozol.

Ta kontakt med din lege eller helsepersonell umiddelbart hvis noen av disse gjelder for deg.

Noen medisinske tilstander kan samhandle med Bagotam. Rådfør deg med lege eller apotek dersom du har noen medisinske tilstander, spesielt hvis noe av det følgende gjelder for deg:

hvis du er gravid, planlegger å bli gravid, eller ammer
hvis du tar noen resept eller reseptfrie medisiner, urte forberedelse eller kosttilskudd
hvis du har allergi mot medisiner, mat eller andre stoffer
hvis du har en historie med blodpropp i bena eller lungene
hvis du har høye nivåer av kalsium i blodet, et svekket immunforsvar, eller lave nivåer av hvite blodceller eller blodplater i blodet
hvis du har høyt kolesterol eller lipid nivåer
hvis du har grå stær eller andre synsproblemer
hvis du bruker cytotoksiske kreftmedisin
hvis du er begrenset til en seng eller stol.

Noen legemidler kan samhandle med Bagotam. Fortell helsepersonell dersom du bruker andre legemidler, spesielt noe av det følgende:

Antikoagulantia (f.eks warfarin) på grunn av risikoen for blødninger kan økes
Cytotoksiske kreft medisiner (f.eks cisplatin) fordi risikoen for å utvikle blodpropp kan økes
Rifampicin fordi det kan senke Bagotam effektivitet
Fluorouracil eller mitomycin C fordi de kan øke risikoen for Bagotam er bivirkninger
Aromatasehemmere (f.eks, anastrozol, letrozol) fordi deres effektivitet kan bli redusert med Bagotam.

Dette kan ikke være en komplett liste over alle interaksjoner som kan oppstå. Spør helsepersonell hvis Bagotam kan samhandle med andre medisiner du tar. Sjekk med helsepersonell før du starte, stoppe, eller endre dosen av noen form for medisin.

Viktig sikkerhetsinformasjon:

Bagotam kan forårsake svimmelhet. Disse effektene kan være verre hvis du tar det med alkohol eller visse medisiner. Bruk Bagotam med forsiktighet. Ikke kjør bil eller utføre andre mulige usikre oppgaver før du vet hvordan du reagerer på det.
Bagotam kan redusere antall blodpropp dannende celler (blodplater) i blodet ditt. Unngå aktiviteter som kan føre til blåmerker eller skade. Fortell legen din hvis du har uvanlige blåmerker eller blødning. Fortell legen din hvis du har mørke, tjæreaktig, eller blodig avføring.
Bagotam kan senke evnen til kroppen din til å bekjempe infeksjoner. Unngå kontakt med folk som har forkjølelse eller infeksjoner. Fortell legen din dersom du merker tegn på infeksjon som feber, sår hals, utslett, eller frysninger.
Nye svulster har skjedd i kroppen enn livmoren hos pasienter som tar Bagotam nettsteder. Det er ukjent om Bagotam kan være årsaken. Diskutere eventuelle spørsmål eller bekymringer med legen din.
Kvinner som tar Bagotam å redusere risikoen for brystkreft bør ha et bryst eksamen, mammografi, og gynekologisk eksamen før start og under behandling med Bagotam.
Kvinner som kan bli gravide bør begynne å ta Bagotam under en menstruasjon. Kvinner som har uregelmessig menstruasjon bør ta en graviditetstest umiddelbart før du starter Bagotam. Snakk med legen din dersom du har noen spørsmål om hvordan du skal begynne å ta Bagotam.
Kvinner som kan bli gravide må bruke effektiv nonhormonal prevensjon (for eksempel kondom, pessar) under samleie mens de tar Bagotam og for to måneder etter at de slutter å ta det. Ikke bruk hormonell prevensjon (f.eks p-piller), det kan ikke fungere så godt mens du tar Bagotam. Diskutere eventuelle spørsmål om effektiv nonhormonal prevensjon med legen din.
Bagotam vil ikke hindre deg fra å bli gravid.
Laboratorietester, inkludert bryst eksamener, mammografi, gynekologiske eksamener, komplett blodverdier, og leverfunksjonsprøver, kan utføres mens du bruker Bagotam. Disse testene kan anvendes til å overvåke tilstanden eller sjekk for bivirkninger. Sørg for å holde alle lege og lab avtaler.
Bagotam bør brukes med ekstrem forsiktighet hos barn, sikkerhet og effekt hos barn har ikke blitt bekreftet.
Graviditet og amming: Bagotam kan forårsake skade på fosteret. Ikke bli gravid mens du bruker den, og for to måneder etter at du slutter å bruke det. Hvis du tror du kan være gravid, bør du kontakte legen din. Du må diskutere fordeler og risiko ved bruk av Bagotam mens du er gravid. Det er ikke kjent om Bagotam er funnet i morsmelk. Du må ikke amme mens du tar Bagotam.

Alle legemidler kan gi bivirkninger, men mange mennesker har ingen, eller mindre, bivirkninger.

Sjekk med legen din dersom noen av disse vanligste bivirkningene vedvarer eller blir plagsom:

Skjelettsmerter, forstoppelse, hoste, hetetokter, muskelsmerter, kvalme, trøtthet, utflod, vekttap.

Oppsøk lege umiddelbart hvis noen av disse alvorlige bivirkninger forekommer:

Alvorlige allergiske reaksjoner (utslett, elveblest, kløe, pustevansker, tetthet i brystet, hevelse i munn, ansikt, lepper eller tunge, uforklarlig heshet), unormal menstruasjon, unormal vaginal blødning eller blodig utflod, brystsmerter, hoste opp blod, mørk urin, nedsatt seksuell lyst eller evne, depresjon, feber, frysninger, eller vedvarende sår hals, lyske eller bekkensmerter eller press, tap av appetitt, tap av balanse eller koordinasjon, savnet menstruasjon; ny eller økt bryst svulst eller smerte ; nye eller uvanlige klumper, ensidig svakhet, smerte eller hevelse i ett eller begge ben, rød, hoven, blemmer, eller flassende hud, alvorlig eller vedvarende tretthet eller svakhet, kortpustethet, hudforandringer, magesmerter, plutselig alvorlig hodepine , hevelse i armer eller ben, uvanlige blødninger eller blåmerker, syn eller talevansker, gulfarging av øyne eller hud.

Dette er ikke en komplett liste over alle bivirkninger som kan oppstå. Hvis du har spørsmål om bivirkninger, kontakt med helsepersonell.

Kjøpe Bagotam