Loading ...    
  Loading ...    

Kjøpe Banophen (Sominex) Uten Resept

Kjøpe BanophenKjøpe Banophen På nett uten resept

BANOPHEN (SOMINEX) INDIKASJONER


Banophen brukes for å lindre kortsiktige søvnløshet på grunn av mindre smerter og plager. Banophen er et antihistamin og analgetikum kombinasjon. Difenhydramin forårsaker døsighet å hjelpe deg å sovne. Acetaminofen virker i visse områder av hjernen og nervesystemet for å redusere smerte.

BANOPHEN (SOMINEX) INSTRUKSJONER


Bruk Banophen som anvist av legen din.

Banophen kan tas med eller uten mat.
Hvis du glemmer en dose av Banophen, ta den så snart som mulig. Hvis det er nesten tid for neste dose, hopp over den glemte dosen og gå tilbake til din vanlige doseringsplan. Ikke ta to doser samtidig.

Spør helsepersonell eventuelle spørsmål du måtte ha om hvordan du bruker Banophen.

BANOPHEN (SOMINEX) LAGRING


Butikk Banophen ved romtemperatur, mellom 59 og 86 grader F (15 og 30 grader C). Oppbevares beskyttet mot varme, fuktighet og lys. Ikke oppbevar på badet. Hold Banophen utilgjengelig for barn og vekk fra kjæledyr.

BANOPHEN (SOMINEX) MER INFO:


Aktive ingredienser: difenhydramin, paracetamol.

IKKE bruk Banophen hvis:

du er allergisk mot noen av innholdsstoffene i Banophen
du tar natriumoksybat (GHB), eller hvis du har tatt furazolidon eller en monoamin oksidase (MAO)-hemmer (f.eks phenelzine) i løpet av de siste 14 dagene.

Ta kontakt med din lege eller helsepersonell umiddelbart hvis noen av disse gjelder for deg.

Noen medisinske tilstander kan samhandle med Banophen. Rådfør deg med lege eller apotek dersom du har noen medisinske tilstander, spesielt hvis noe av det følgende gjelder for deg:

hvis du er gravid, planlegger å bli gravid, eller ammer
hvis du tar noen resept eller reseptfrie medisiner, urte forberedelse eller kosttilskudd
hvis du har allergi mot medisiner, mat eller andre stoffer
hvis du har alkoholisme eller hvis du spiser tre eller flere alkoholholdige drikker hver dag
hvis du har en rask, treg eller uregelmessig hjerterytme, leverproblemer (f.eks hepatitt), eller nyreproblemer
hvis du har en historie med astma, lungeproblemer (for eksempel emfysem), hjerteproblemer, høyt blodtrykk, diabetes, hjerte blodårer problemer, hjerneslag, glaukom, en blokkering av magen, blære eller tarm, magesår, problemer med vannlating; en forstørret prostata, beslag, eller en overaktiv skjoldbruskkjertel.

Noen legemidler kan samhandle med Banophen. Fortell helsepersonell dersom du bruker andre legemidler, spesielt noe av det følgende:

Furazolidon, MAO-hemmere (f.eks phenelzine), natriumoksybat (GHB), eller trisykliske antidepressiva (for eksempel amitriptylin) fordi bivirkninger av Banophen kan økes
Antikoagulantia (f.eks warfarin) fordi risikoen for bivirkninger, som for eksempel blødninger, kan økes med Banophen
Hydantoins (f.eks, fenytoin) fordi bivirkningene kan økes med Banophen
Isoniazid fordi bivirkninger av Banophen kan økes

Dette kan ikke være en komplett liste over alle interaksjoner som kan oppstå. Spør helsepersonell hvis Banophen kan samhandle med andre medisiner du tar. Sjekk med helsepersonell før du starte, stoppe, eller endre dosen av noen form for medisin.

Viktig sikkerhetsinformasjon:

Banophen kan forårsake svimmelhet, døsighet, eller tåkesyn. Ikke kjøre bil, bruke maskiner, eller gjøre noe annet som kan være farlig før du vet hvordan du reagerer på Banophen. Bruke Banophen alene, med visse andre legemidler, eller sammen med alkohol kan redusere din evne til å kjøre bil eller utføre andre potensielt farlige oppgaver.
Ikke overskrid anbefalt dose eller ta Banophen lenger enn foreskrevet uten å sjekke med legen din.
Hvis symptomene ikke bedrer seg i løpet av 5 til 7 dager, eller hvis de blir verre, sjekk med legen din.
Banophen kan forårsake leverskader. Hvis du spiser tre eller flere alkoholholdige drikker hver dag, spør legen din om du bør ta Banophen eller andre smertestillende midler / feber reduksjonsgir. Alkoholbruk kombinert med Banophen kan øke risikoen for leverskade.
Banophen inneholder paracetamol. Før du begynner å ta noen ny resept eller reseptfrie medisiner, lese ingredienser for å se om det inneholder også paracetamol. Hvis den gjør det, eller hvis du er usikker, ta kontakt med lege eller apotek.
Banophen kan føre til økt følsomhet for solen. Unngå eksponering til solen, sunlamps eller tanning boder før du vet hvordan du reagerer på Banophen. Bruk en solkrem eller beskyttende klær dersom du må være ute i en lengre periode.
Hvis du er planlagt for allergi hud testing, ikke ta Banophen i flere dager før testen fordi det kan senke din reaksjon på huden tester.
Før du har noen medisinske eller dental behandlinger, legevakt, eller kirurgi, forteller legen eller tannlegen at du bruker Banophen.
Bruk Banophen med forsiktighet hos eldre, fordi de kan være mer følsomme for effektene.
Det bør utvises forsiktighet ved bruk av Banophen hos barn, fordi de kan være mer følsomme for effektene.
Graviditet og amming: Hvis du blir gravid mens du tar Banophen, diskutere med legen din om fordeler og risiko ved bruk Banophen under svangerskapet. Det er ukjent om Banophen utskilles i morsmelk. Du må ikke amme mens du tar Banophen.

Alle legemidler kan gi bivirkninger, men mange mennesker har ingen, eller mindre, bivirkninger.

Sjekk med legen din dersom noen av disse vanligste bivirkningene vedvarer eller blir plagsom:

Forstoppelse, diaré, svimmelhet, tretthet, tørr munn, nese eller hals, oppstemthet, hodepine, tap av matlyst, kvalme, nervøsitet eller angst, søvnvansker, urolig mage, oppkast, svakhet.

Oppsøk lege umiddelbart hvis noen av disse alvorlige bivirkninger forekommer:

Alvorlige allergiske reaksjoner (utslett, elveblest, pustevansker, tetthet i brystet, hevelse i munn, ansikt, lepper eller tunge), mørk urin eller blek avføring, problemer med vannlating eller manglende evne til å urinere, rask eller uregelmessig hjerterytme, hallusinasjoner, beslag , alvorlig svimmelhet, eller hodepine, magesmerter, tremor, søvnvansker, unormal tretthet, synsforstyrrelser, gulfarging av hud eller øyne.

Dette er ikke en komplett liste over alle bivirkninger som kan oppstå. Hvis du har spørsmål om bivirkninger, kontakt med helsepersonell.

Kjøpe Banophen