Loading ...    
  Loading ...    

Kjøpe Basteen (Noroxin) Uten Resept

Kjøpe BasteenKjøpe Basteen På nett uten resept

BASTEEN (NOROXIN) INDIKASJONER


Basteen brukes for behandling av bakterielle infeksjoner. Basteen er en fluoroquinolone antibiotika. Det fungerer ved å drepe følsomme bakterier.

BASTEEN (NOROXIN) INSTRUKSJONER


Bruk Basteen som anvist av legen din.

Ta Basteen gjennom munnen på tom mage minst 1 time før eller 2 timer etter et måltid eller spise eller drikke melk eller andre meieriprodukter.
Ta Basteen med et fullt glass vann (8 oz/240 ml).
Det anbefales å drikke ekstra væske mens du tar Basteen. Sjekk med legen din for å få instruksjoner.
Ikke ta noen produkter som inneholder magnesium, aluminium, kalsium, jern, eller sink (f.eks antacids, Quinapril, vitaminer / mineraler), didanosin, sukralfat, eller vismut subsalicylate innen 2 timer før eller 2 timer etter inntak av Basteen.
For å rydde opp infeksjonen helt, ta Basteen for hele behandlingsforløpet. Fortsett å ta det selv om du føler deg bedre om noen dager.
Ikke gå glipp av noen dose. Hvis du glemmer en dose av Basteen, ta den så snart som mulig. Hvis det er nesten tid for neste dose, hopp over den glemte dosen og gå tilbake til din vanlige doseringsplan. Ikke ta to doser samtidig.

Spør helsepersonell eventuelle spørsmål du måtte ha om hvordan du bruker Basteen.

BASTEEN (NOROXIN) LAGRING


Oppbevar Basteen på 77 grader F (25 grader C). Kort lagring ved temperaturer mellom 59 og 86 grader F (15 og 30 grader C) er tillatt. Oppbevares beskyttet mot varme, fuktighet og lys. Ikke oppbevar på badet. Må ikke fryses. Hold Basteen utilgjengelig for barn og vekk fra kjæledyr.

BASTEEN (NOROXIN) MER INFO:


Aktiv ingrediens: Norfloksacin.

IKKE bruk Basteen hvis:

du er allergisk mot noen av innholdsstoffene i Basteen eller til en annen fluoroquinolone (f.eks Levofloxacin)
du har betennelse i en sene (senebetennelse) eller en historie med sprukket sene forårsaket av Basteen eller annen fluoroquinolone (f.eks Levofloxacin)
du tar visse antiarytmiske legemidler (f.eks, amiodaron, prokainamid, kinidin, sotalol) eller nitrofurantoin.

Ta kontakt med din lege eller helsepersonell umiddelbart hvis noen av disse gjelder for deg.

Noen medisinske tilstander kan samhandle med Basteen. Rådfør deg med lege eller apotek dersom du har noen medisinske tilstander, spesielt hvis noe av det følgende gjelder for deg:

hvis du er gravid, planlegger å bli gravid, eller ammer
hvis du tar noen resept eller reseptfrie medisiner, urte forberedelse eller kosttilskudd
hvis du har allergi mot medisiner, mat eller andre stoffer
hvis du har en mageinfeksjon, leverproblemer, hjernen eller nervesystemet problemer, muskelproblemer (f.eks myasthenia gravis), økt trykk i hjernen, Alzheimers sykdom, hjernen blodårer problemer, eller tidligere krampeanfall
hvis du har en historie med alvorlig eller vedvarende diaré, hud følsomhet for solen, nylig hjerteinfarkt, blod problemer (for eksempel anemi, hemolyse), eller glukose-6-fosfat dehydrogenase (G6PD) problemer
hvis du har personlige eller familiehistorie med uregelmessig hjerterytme (f.eks, QT-forlengelse), hjerteproblemer (f.eks, langsom hjerterytme), eller lave kaliumnivået i blodet
hvis du har en historie med felles eller seneproblemer, revmatoid artritt, nyreproblemer eller nedsatt nyrefunksjon, eller hjerte, nyre, eller lungetransplantasjon
hvis du tar et kortikosteroid (f.eks, prednison) eller delta i anstrengende fysisk arbeid eller trening.

Noen legemidler kan samhandle med Basteen. Fortell helsepersonell dersom du bruker andre legemidler, spesielt noe av det følgende:

Antiarytmika (f.eks, amiodaron, disopyramid, dofetilide, kinidin, sotalol), cisaprid, diuretika (for eksempel furosemid, hydroklortiazid), makrolid eller ketolide antibiotika (f.eks erytromycin, telitromycin), legemidler mot psykiske eller stemningslidelser, medisiner som kan påvirke din hjerterytme, fenotiaziner (f.eks, klorpromazin), eller trisykliske antidepressiva (for eksempel amitriptylin) fordi risikoen for alvorlige bivirkninger, inkludert uregelmessig hjerterytme og andre hjerteproblemer, kan økes. Sjekk med din lege eller apotek hvis du er usikker på om noen av dine medisiner kan påvirke hjerterytme
Ikke-steroide antiinflammatoriske midler (NSAIDs) (f.eks ibuprofen) fordi risikoen for bivirkninger, som anfall, kan økes
Kortikosteroider (f.eks, prednison) fordi risikoen for seneskade kan økes
Probenecid, fordi det kan øke risikoen for Basteen er bivirkninger
Nitrofurantoin fordi det kan senke Basteen effektivitet
Antikoagulantia (f.eks warfarin), koffein, klozapin, ciklosporin, metotreksat, ropinirol, serotonin noradrenalin reopptakshemmere (f.eks venlafaksin), sulfonylurea (f.eks, glibenklamid), tacrine, teofylliner, eller tizanidine fordi risikoen for deres bivirkninger kan være økt av Basteen
Levende vaksiner eller mykofenolat fordi deres effektivitet kan bli redusert med Basteen.

Dette kan ikke være en komplett liste over alle interaksjoner som kan oppstå. Spør helsepersonell hvis Basteen kan samhandle med andre medisiner du tar. Sjekk med helsepersonell før du starte, stoppe, eller endre dosen av noen form for medisin.


Viktig sikkerhetsinformasjon:

Basteen kan forårsake døsighet, svimmelhet, eller svimmelhet. Disse effektene kan være verre hvis du tar det med alkohol eller visse medisiner. Bruk Basteen med forsiktighet. Ikke kjør bil eller utføre andre mulige usikre oppgaver før du vet hvordan du reagerer på det.
Fortell legen din eller tannlegen at du tar Basteen før du får noen medisinsk eller tannlegebehandling, legevakt, eller kirurgi.
Pass på å bruke Basteen for hele behandlingsforløpet. Hvis du ikke gjør det, kan det hende at medisinen ikke rydde opp infeksjonen helt. Bakteriene kan også bli mindre følsom for dette eller andre legemidler. Dette kan gjøre infeksjonen vanskeligere å behandle i fremtiden.
Langvarig eller gjentatt bruk av Basteen kan forårsake andre infeksjoner. Fortell legen din dersom tegn på en andre infeksjon. Din medisin må kanskje endres for å behandle dette.
Basteen fungerer bare mot bakterier, det gjør ikke behandle virusinfeksjoner (f.eks forkjølelse).
Unngå store mengder mat eller drikke som har koffein (f.eks sjokolade, kakao, kaffe, cola, te).
Hvis du opplever smerte eller hevelse i en sene eller svakhet eller tap av bruk av et felles område, varsle legen din med en gang. Hvil i området og unngå trening inntil instruksjon fra legen din.
Diabetes pasienter - Basteen kan påvirke blodsukkeret ditt. Sjekk blodsukkernivået nøye. Spør legen din før du endrer dosen av din diabetes medisin.
Basteen kan føre til at du blir solbrent lettere. Unngå solen, sunlamps eller tanning boder før du vet hvordan du reagerer på Basteen. Bruk en solkrem eller bruke verneutstyr hvis du må være ute i mer enn en kort tid.
Mild diaré er vanlig med bruk av antibiotika. Imidlertid kan en mer alvorlig form av diaré (pseudomembranøs kolitt) forekommer sjelden. Dette kan utvikle seg mens du bruker antibiotika eller innen flere måneder etter at du slutter å bruke det. kontakte legen din med en gang hvis magesmerter eller kramper, alvorlig diaré, eller blodig avføring oppstår. Ikke behandle diaré uten først å sjekke med legen din.
Basteen kan forårsake endringer i visse hjertetester (f.eks elektro [ECG]). Pass på å legen og lab personell vet du bruker Basteen.
Laboratorietester, inkludert komplett blodceller og lever-og nyrefunksjonstester, kan utføres mens du bruker Basteen. Disse testene kan anvendes til å overvåke tilstanden eller sjekk for bivirkninger. Sørg for å holde alle lege og lab avtaler.
Bruk Basteen med forsiktighet hos eldre, de kan være mer følsomme for effektene (f.eks sene problemer), spesielt hvis de tar kortikosteroider (f.eks, prednison). De kan også være mer følsom for andre effekter (f.eks, uregelmessig hjerterytme).
Basteen bør brukes med ekstrem forsiktighet hos barn yngre 18 år, sikkerhet og effektivitet i disse barna har ikke blitt bekreftet. Risikoen for ledd-og seneproblemer kan være økt hos barn.
Graviditet og amming: Hvis du blir gravid, bør du kontakte legen din. Du må diskutere fordeler og risiko ved bruk av Basteen mens du er gravid. Det er ikke kjent om Basteen er funnet i morsmelk. Du må ikke amme mens du tar Basteen.

Alle legemidler kan gi bivirkninger, men mange mennesker har ingen, eller mindre, bivirkninger.

Sjekk med legen din dersom noen av disse vanligste bivirkningene vedvarer eller blir plagsom:

Diaré, svimmelhet, hodepine, tap av matlyst, kvalme, magesyke eller kramper, oppkast.

Oppsøk lege umiddelbart hvis noen av disse alvorlige bivirkninger forekommer:

Alvorlige allergiske reaksjoner (utslett, elveblest, kløe, pustevansker, tetthet i brystet, hevelse i munn, ansikt, lepper eller tunge), blodig eller vente avføring, brenning, nummenhet, prikking, smerte, eller svakhet i armer, hender, bein eller føtter, endring i følelse av berøring eller temperatur, brystsmerter, mørk urin eller endring i mengden av urin, redusert mengde urin, besvimelse, feber, frysninger, eller uvanlig hoste, hallusinasjoner; høre endringer (f.eks ringing i ørene, hørselstap), manglende evne til å bevege seg eller bære vekten på et ledd eller sene området, uregelmessig hjerterytme, leddsmerter eller hevelse, moderat til alvorlig solbrenthet, humør eller mentale forandringer (f.eks, ny eller forverret angst, uro, forvirring, depresjon, rastløshet, søvnløshet), muskelsmerter eller svakhet, smerter, ømhet, rødhet, hevelse, svakhet, eller blåmerker i en sene eller felles område, blek avføring, vedvarende sår hals, rød, hoven, blemmer, eller flassende hud, kramper; alvorlig eller vedvarende svimmelhet, alvorlig eller vedvarende diaré, kraftige magesmerter eller kramper, selvmordstanker eller handlinger, skjelvinger, uvanlige blåmerker eller blødning, uvanlig trøtthet, vaginal gjær infeksjon, visjon endringer, gulfarging av hud eller øyne.

Dette er ikke en komplett liste over alle bivirkninger som kan oppstå. Hvis du har spørsmål om bivirkninger, kontakt med helsepersonell.

Kjøpe Basteen