Loading ...    
  Loading ...    

Kjøpe Baypril (Vasotec) Uten Resept

Kjøpe BayprilKjøpe Baypril På nett uten resept

BAYPRIL (VASOTEC) INDIKASJONER


Baypril brukes for behandling av høyt blodtrykk, hjertesvikt og andre hjerteproblemer. Det kan anvendes alene eller sammen med andre legemidler. Baypril er en angiotensin-converting enzyme (ACE)-hemmer. Det fungerer ved å hjelpe blodårene. Dette bidrar til å senke blodtrykket.

BAYPRIL (VASOTEC) INSTRUKSJONER


Bruk Baypril som anvist av legen din.

Ta Baypril gjennom munnen med eller uten mat. Hvis magesyke oppstår, ta med mat for å redusere mage irritasjon.
Hvis du glemmer en dose av Baypril, ta den så snart som mulig. Hvis det er nesten tid for neste dose, hopp over den glemte dosen og gå tilbake til din vanlige doseringsplan. Ikke ta to doser samtidig.

Spør helsepersonell eventuelle spørsmål du måtte ha om hvordan du bruker Baypril.

BAYPRIL (VASOTEC) LAGRING


Oppbevares Baypril ved romtemperatur under 86 grader (30 grader C). Oppbevares beskyttet mot varme, fuktighet og lys. Ikke oppbevar på badet. Hold Baypril utilgjengelig for barn og vekk fra kjæledyr.

BAYPRIL (VASOTEC) MER INFO:


Aktiv ingrediens: Enalapril maleate.
IKKE bruk Baypril hvis:

du er allergisk mot noen av innholdsstoffene i Baypril eller lignende legemidler (f.eks, kaptopril, lisinopril)
du er gravid
du tar dextransulfat eller en kalium-sparsom vanndrivende (f.eks amilorid).

Ta kontakt med din lege eller helsepersonell umiddelbart hvis noen av disse gjelder for deg.

Noen medisinske tilstander kan samhandle med Baypril. Rådfør deg med lege eller apotek dersom du har noen medisinske tilstander, spesielt hvis noe av det følgende gjelder for deg:

hvis du er gravid, planlegger å bli gravid, eller ammer
hvis du tar noen resept eller reseptfrie medisiner, urte forberedelse eller kosttilskudd
hvis du har allergi mot medisiner, mat eller andre stoffer
hvis du har eller har hatt lever-eller nyreproblemer eller nyretransplantasjon
dersom du mottar dialyse
hvis du har benmargssuppresjon, lave blodverdier, lavt blod natrium, høyt kalium i blodet, blodsykdom porfyri, gigantiske elveblest, lupus, sklerodermi, eller en kollagen vaskulær sykdom
hvis du har innsnevring eller åreforkalkning i hjernen eller hjertet, brystsmerter eller ubehag kjent som angina.

Noen legemidler kan samhandle med Baypril. Fortell helsepersonell dersom du bruker andre legemidler, spesielt noe av det følgende:

Diuretika (f.eks, furosemid, hydroklortiazid) fordi overdreven reduksjon av blodtrykket kan forekomme, noe som kan føre til svimmelhet, spesielt på stående, eller besvimelse
Dextransulfat fordi det kan øke risikoen for allergiske reaksjoner (f.eks utslett, elveblest, kløe, pustevansker, tetthet i brystet, hevelse i munn, ansikt, lepper eller tunge) og svimmelhet når du står oppreist
Ikke-steroide antiinflammatoriske midler (NSAIDs) (f.eks acetylsalisylsyre, indometacin) fordi de kan redusere Baypril effektivitet og risiko for nyreskader kan økes
Oral diabetes medisin (f.eks glyburide) fordi bivirkninger, inkludert et lavt blodsukker (for eksempel svimmelhet, hodepine, sult, skjelving eller svakhet, svetting), kan økes med Baypril
Litium eller thiopurines (f.eks, azatioprin) fordi risikoen for alvorlige bivirkninger kan økes ved Baypril
Visse gullholdige legemidler (f.eks natrium Aurothiomalate) fordi rødme, kan kvalme, oppkast, og lavt blodtrykk forekomme
Kaliumsparende diuretika (f.eks amilorid) eller kaliumtilskudd kan føre til høyt kaliumnivå (f.eks unormale følelser i huden i armer og ben, forvirring, tyngde i bena, slapphet, langsom eller uregelmessig hjerterytme, stoppe av hjertet) når brukes med Baypril.

Dette kan ikke være en komplett liste over alle interaksjoner som kan oppstå. Spør helsepersonell hvis Baypril kan samhandle med andre medisiner du tar. Sjekk med helsepersonell før du starte, stoppe, eller endre dosen av noen form for medisin.
Viktig sikkerhetsinformasjon:

Baypril kan forårsake svimmelhet eller ørhet. Disse effektene kan være verre hvis du tar det med alkohol eller visse medisiner. Bruk Baypril med forsiktighet. Ikke kjør bil eller utføre andre mulige usikre oppgaver før du vet hvordan du reagerer på det.
Sjekk med legen din før du bruker en salt erstatning eller et produkt som har kalium i det.
Hvis oppkast eller diaré inntreffer, må du passe på ikke å bli dehydrert. Kontakt legen din for instruksjoner.
Pasienter som tar medisin mot høyt blodtrykk ofte føler deg sliten eller kjøre ned for noen få uker etter behandlingsstart. Pass på å ta medisinen selv om du kanskje ikke føler deg "normal." Fortell legen din hvis du utvikler nye symptomer.
Baypril kanskje ikke fungerer så bra i svarte pasienter. De kan også ha større risiko for bivirkninger. Kontakt legen din dersom symptomene ikke bedres eller hvis de blir verre.
Baypril kan føre til at du blir solbrent lettere. Unngå solen, sunlamps eller tanning boder før du vet hvordan du reagerer på Baypril. Bruk en solkrem eller bruke verneutstyr hvis du må være ute i mer enn en kort tid.
Fortell legen din eller tannlegen at du tar Baypril før du får noen medisinsk eller tannlegebehandling, legevakt, eller kirurgi.
Laboratorietester, inkludert leverfunksjon, nyrefunksjon, og totalt antall blodceller, kan utføres mens du bruker Baypril. Disse testene kan anvendes til å overvåke tilstanden eller sjekk for bivirkninger. Sørg for å holde alle lege og lab avtaler.
Baypril bør ikke brukes hos nyfødte, sikkerhet og effektivitet i disse barna har ikke blitt bekreftet.
Graviditet og amming: Baypril kan medføre fosterskader eller fosterdød hvis du tar det mens du er gravid. Hvis du tror du kan være gravid, bør du kontakte legen din med en gang. Baypril er funnet i morsmelk. Hvis du er eller vil bli amming mens du bruker Baypril, sjekk med legen din. Diskuter eventuelle risikoer til babyen din.

Alle legemidler kan gi bivirkninger, men mange mennesker har ingen, eller mindre, bivirkninger.

Sjekk med legen din dersom noen av disse vanligste bivirkningene vedvarer eller blir plagsom:

Diaré, svimmelhet eller ørhet når du sitter eller står, hodepine, kvalme, vedvarende, tørr hoste, trøtthet, oppkast.

Oppsøk lege umiddelbart hvis noen av disse alvorlige bivirkninger forekommer:

Alvorlige allergiske reaksjoner (utslett, elveblest, kløe, pustevansker, tetthet i brystet, hevelse i munn, ansikt, lepper eller tunge), brystsmerter, heshet, infeksjon (f.eks, feber, sår hals), uregelmessig eller langsom hjerterytme ; uvanlig magesmerter, gulfarging av hud eller øyne.

Dette er ikke en komplett liste over alle bivirkninger som kan oppstå. Hvis du har spørsmål om bivirkninger, kontakt med helsepersonell.

Kjøpe Baypril