Loading ...    
  Loading ...    

Kjøpe Bazetham (Flomax) Uten Resept

Kjøpe BazethamKjøpe Bazetham På nett uten resept

BAZETHAM (FLOMAX) INDIKASJONER


Bazetham brukes for behandling av forstørret prostata (godartet prostatahyperplasi [BPH]). Bazetham er en alpha-blocker. Det fungerer ved å slappe av musklene i prostata og blære, noe som bidrar til å forbedre urinstrømmen og redusere symptomer på BPH.

BAZETHAM (FLOMAX) INSTRUKSJONER


Bruk Bazetham som anvist av legen din.

Ta Bazetham gjennom munnen 30 minutter etter å ha spist det samme måltidet hver dag.
Svelg Bazetham helhet. Ikke knus, knuse, tygge, eller åpne kapsler før du svelger.
Hvis du glemmer en dose av Bazetham, ta den så snart som mulig. Hvis det er nesten tid for neste dose, hopp over den glemte dosen og gå tilbake til din vanlige doseringsplan. Ikke ta to doser samtidig. Hvis du går glipp av mer enn to dose Bazetham, ta kontakt med legen din for å få instruksjoner.

Spør helsepersonell eventuelle spørsmål du måtte ha om hvordan du bruker Bazetham.

BAZETHAM (FLOMAX) LAGRING


Oppbevares Bazetham på 77 grader F (25 grader C). Kort lagring ved temperaturer mellom 59 og 86 grader F (15 og 30 grader C) er tillatt. Oppbevares beskyttet mot varme, fuktighet og lys. Ikke oppbevar på badet. Hold Bazetham utilgjengelig for barn og vekk fra kjæledyr.

BAZETHAM (FLOMAX) MER INFO:


Aktiv ingrediens: Tamsulosin.

IKKE bruk Bazetham hvis:

du er allergisk mot noen av innholdsstoffene i Bazetham
pasienten er en kvinne eller et barn
du tar en annen alfablokkere (f.eks prazosin).

Ta kontakt med din lege eller helsepersonell umiddelbart hvis noen av disse gjelder for deg.

Noen medisinske tilstander kan samhandle med Bazetham. Rådfør deg med lege eller apotek dersom du har noen medisinske tilstander, spesielt hvis noe av det følgende gjelder for deg:

hvis du tar noen resept eller reseptfrie medisiner, urte forberedelse eller kosttilskudd
hvis du har allergi mot legemidler eller andre stoffer
hvis du har hatt en alvorlig allergisk reaksjon (f.eks, alvorlig utslett, elveblest, pustevansker, svimmelhet) til enhver sulfonamid (sulfa) medisin, for eksempel acetazolamid, celecoxib, visse diuretika (f.eks, hydroklortiazid), sulfonylurea (f.eks glyburide), probenecid, sulfametoksazol, valdekoksib, eller zonisamid.
hvis du har en historie med lever-eller nyreproblemer, eller høyt eller lavt blodtrykk, eller prostatakreft
hvis du skal ha øye kirurgi.

Noen legemidler kan samhandle med Bazetham. Fortell helsepersonell dersom du bruker andre legemidler, spesielt noe av det følgende:

Alfablokkere (f.eks prazosin) eller fosfodiesterase hemmere (f.eks sildenafil) fordi symptomer på lavt blodtrykk (f.eks, alvorlig svimmelhet, besvimelse) kan forekomme
Azolfungicider (f.eks ketokonazol), cimetidin, eller serotonin spesifikk reopptakshemmere (f.eks, fluoksetin) fordi de kan øke risikoen for Bazetham er bivirkninger
Warfarin fordi risikoen for bivirkninger kan økes.

Dette kan ikke være en komplett liste over alle interaksjoner som kan oppstå. Spør helsepersonell hvis Bazetham kan samhandle med andre medisiner du tar. Sjekk med helsepersonell før du starte, stoppe, eller endre dosen av noen form for medisin.

Viktig sikkerhetsinformasjon:

Bazetham kan forårsake døsighet, svimmelhet, tåkesyn, svimmelhet, eller besvimelse. Disse effektene kan være verre hvis du tar det med alkohol eller visse medisiner. Bruk Bazetham med forsiktighet. Ikke kjør bil eller utføre andre mulige usikre oppgaver før du vet hvordan du reagerer på det.
Bazetham kan føre til svimmelhet, eller besvimelse, alkohol, kan varmt vær, mosjon, eller feber øke disse effektene. For å hindre dem, sitte opp eller stå sakte, spesielt om morgenen. Sitte eller ligge på det første tegn til noen av disse effektene.
Ikke kjør bil eller utføre andre potensielt farlige oppgaver for 12 timer etter at første dose av Bazetham eller etter doseøkning.
Fortell legen din eller tannlegen at du tar Bazetham før du får noen medisinsk eller tannlegebehandling, legevakt, eller kirurgi.
Bazetham sjeldne tilfeller kan forårsake en langvarig, smertefull ereksjon. Dette kan skje selv når du ikke har sex. Hvis dette ikke blir behandlet med en gang, kan det føre til permanente seksuelle problemer som impotens. Kontakt legen din umiddelbart dersom dette skjer.
Du må ha regelmessige kontroller med legen din mens du bruker Bazetham. Sørg for å holde alle lege og lab avtaler.
Bazetham er for bruk av menn bare, og bør ikke brukes av kvinner.

Alle legemidler kan gi bivirkninger, men mange mennesker har ingen, eller mindre, bivirkninger.

Sjekk med legen din dersom noen av disse vanligste bivirkningene vedvarer eller blir plagsom:

Ryggsmerter, tåkesyn, hoste, nedsatt seksuell evne, diaré, svimmelhet, tretthet, svimmelhet, rennende eller tett nese, sinus betennelse, søvnvansker, svakhet.

Oppsøk lege umiddelbart hvis noen av disse alvorlige bivirkninger forekommer:

Alvorlige allergiske reaksjoner (utslett, elveblest, kløe, pustevansker, tetthet i brystet, hevelse i munn, ansikt, lepper eller tunge), brystsmerter, besvimelse, feber, frysninger, eller vedvarende sår hals, uregelmessig hjerterytme, langvarig, smertefull ereksjon; alvorlig vedvarende svimmelhet.

Dette er ikke en komplett liste over alle bivirkninger som kan oppstå. Hvis du har spørsmål om bivirkninger, kontakt med helsepersonell.

Kjøpe Bazetham