Loading ...    
  Loading ...    

Kjøpe Bedoral (Toradol) Uten Resept

Kjøpe BedoralKjøpe Bedoral På nett uten resept

BEDORAL (TORADOL) INDIKASJONER


Bedoral er indisert for korttids (mindre enn 5 dager) forvaltning av moderat alvorlig akutt smerte som krever analgesi ved opioid-nivå, vanligvis i en postoperativ innstilling. Det er brukt alene eller i kombinasjon med andre legemidler. Denne medisinen er ikke for behandling av mindre smerter og plager.

Bedoral er i en gruppe legemidler som kalles ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (NSAIDs). Det fungerer ved å redusere hormoner som forårsaker betennelse og smerter i kroppen.

BEDORAL (TORADOL) INSTRUKSJONER


Ta Bedoral nøyaktig slik det var foreskrevet for deg.

Ikke ta medisiner i større mengder, eller ta den lenger enn anbefalt av legen din.
Tabletten skal tas med et fullt glass vann.
Bedoral er normalt gitt til 5 dager eller mindre.
Langvarig bruk av Bedoral kan skade nyrene eller forårsake blødninger.
Hvis du trenger å ha noen form for kirurgi, forteller kirurgen på forhånd hvis du nylig har brukt denne medisinen.
Hvis du glemmer en dose av Bedoral og du bruker den regelmessig, bruke det så snart som mulig. Hvis det er nesten tid for neste dose, hopp over den glemte dosen og gå tilbake til din vanlige doseringsplan. Ikke bruk to doser på en gang.

Spør helsepersonell eventuelle spørsmål du måtte ha om hvordan du bruker Bedoral.

BEDORAL (TORADOL) LAGRING


Oppbevar Bedoral ved romtemperatur unna fuktighet og varme. Hold Bedoral utilgjengelig for barn.

BEDORAL (TORADOL) MER INFO:


Aktiv ingrediens: Ketorolac tromethamine.

IKKE bruk Bedoral hvis:

du er allergisk mot noen av innholdsstoffene i Bedoral
du har hatt en alvorlig allergisk reaksjon (f.eks, alvorlig utslett, elveblest, pustevansker, svimmelhet) til aspirin eller et NSAID (for eksempel ibuprofen, naproxen, celecoxib)
du tar pentoxifylline, probenecid, aspirin, eller et annet NSAID (for eksempel Ibuprofen, celecoxib)
du er i de siste tre månedene av svangerskapet, ammer, eller er i arbeid
du nylig har hatt eller skal ha CABG eller du har et magesår eller en historie med magesår eller alvorlige mageproblemer (f.eks, blødning, perforasjon)
du har alvorlige nyreproblemer eller er i fare for nyresvikt (f.eks lavt blodvolum, dehydrert)
du har blødning i hjernen (for eksempel hjerneslag, aneurisme) eller blødning problemer (f.eks, blodplatesykdom, hemofili), eller du er i fare for blødninger
må du unngå smerte før en større operasjon.

Ta kontakt med din lege eller helsepersonell umiddelbart hvis noen av disse gjelder for deg.

Noen medisinske tilstander kan samhandle med Bedoral. Rådfør deg med lege eller apotek dersom du har noen medisinske tilstander, spesielt hvis noe av det følgende gjelder for deg:

hvis du er gravid, planlegger å bli gravid, eller ammer
hvis du tar noen resept eller reseptfrie medisiner, urte forberedelse eller kosttilskudd
hvis du har allergi mot medisiner, mat eller andre stoffer
hvis du har en historie med nyre-eller leverproblemer, diabetes eller mage eller tarmproblemer (f.eks blødning, perforasjon, magesår, Crohns sykdom)
hvis du har en historie med hevelse eller væske buildup, astma, vekster i nesen (nesepolypper) eller betennelse i munnen
hvis du har høyt blodtrykk, blodsykdommer (f.eks porfyri), blødning eller clotting problemer, hjerteproblemer (f.eks, hjertesvikt), eller blodkar sykdom, eller du står i fare for noen av disse sykdommene
hvis du har dårlig helse, dehydrering eller lavt væskevolum, eller lavt blod natrium nivåer, du røyker, drikker alkohol, eller har en historie med alkoholmisbruk.

Noen legemidler kan samhandle med Bedoral. Fortell helsepersonell dersom du bruker andre legemidler, spesielt noe av det følgende:

Antikoagulantia (f.eks warfarin), acetylsalisylsyre, klopidogrel, kortikosteroider (f.eks, prednison), heparin og andre blodfortynnende (f.eks dalteparin), pentoxifylline, eller selektive serotonin reopptakshemmere (SSRI) (f.eks, fluoksetin) fordi risikoen for blødninger kan økes
Probenecid, fordi det kan øke risikoen for Bedoral er bivirkninger
Ciklosporin, litium, metformin, metotreksat, muntlige NSAIDs (for eksempel ibuprofen), eller kinoloner (f.eks ciprofloxacin) fordi risikoen for deres bivirkninger kan økes med Bedoral
Angiotensin-converting enzyme (ACE) hemmere (f.eks, enalapril) eller diuretika (f.eks, furosemid, hydroklortiazid) fordi deres effektivitet kan bli redusert med Bedoral.

Dette kan ikke være en komplett liste over alle interaksjoner som kan oppstå. Spør helsepersonell hvis Bedoral kan samhandle med andre medisiner du tar. Sjekk med helsepersonell før du starte, stoppe, eller endre dosen av noen form for medisin.
Viktig sikkerhetsinformasjon:

Bedoral kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Disse effektene kan være verre hvis du tar det med alkohol eller visse medisiner. Bruk Bedoral med forsiktighet. Ikke kjør bil eller utføre andre mulige usikre oppgaver før du vet hvordan du reagerer på det.
Seriøse magesår eller blødning kan oppstå ved bruk av Bedoral. Inntak av den i høye doser eller i for lang tid, øker røyking, eller drikke alkohol risikoen for disse bivirkninger. Tar Bedoral med mat vil ikke redusere risikoen for disse effektene. Ta kontakt med din lege eller legevakten med en gang hvis du utvikler alvorlig mage-eller ryggsmerter, svart, tjæreaktig avføring, oppkast som ser ut som blod eller kaffegrut, eller uvanlig vektøkning eller hevelse.
IKKE ta mer enn anbefalt dose eller bruk for lenger enn foreskrevet uten å sjekke med legen din.
Bedoral er et NSAID. Før du starter noen ny medisin, sjekk etiketten for å se om den har et NSAID (for eksempel ibuprofen) i det også. Hvis den gjør det, eller hvis du er usikker, sjekk med din lege eller apotek.
Ikke ta aspirin mens du bruker Bedoral mindre legen din sier at du skal.
Sjekk med din lege eller apotek før du tar paracetamol mens du tar Bedoral. Risikoen for leverproblemer kan økes.
Laboratorietester, inkludert nyrefunksjon, leverfunksjon, blodelektrolyttnivåer, totalt antall blodceller, og blodtrykket, kan utføres mens du bruker Bedoral. Disse testene kan anvendes til å overvåke tilstanden eller sjekk for bivirkninger. Sørg for å holde alle lege og lab avtaler.
Bruk Bedoral med forsiktighet hos eldre, de kan være mer følsomme for effektene, spesielt mage blødninger og nyreproblemer.
Bedoral bør ikke brukes til barn yngre 16 år, sikkerhet og effektivitet i disse barna har ikke blitt bekreftet.
Graviditet og amming: Bedoral kan forårsake skade på fosteret. Ikke bruk det i løpet av de siste tre månedene av svangerskapet. Hvis du tror du kan være gravid, bør du kontakte legen din. Du må diskutere fordeler og risiko ved bruk av Bedoral mens du er gravid. Bedoral er funnet i morsmelk. Du må ikke amme mens du tar Bedoral.

Alle legemidler kan gi bivirkninger, men mange mennesker har ingen, eller mindre, bivirkninger.

Sjekk med legen din dersom noen av disse vanligste bivirkningene vedvarer eller blir plagsom:

Forstoppelse, diaré, svimmelhet, tretthet, gass, hodepine, dårlig fordøyelse, mild magesmerter eller opprørt, kvalme, mage fylde, svette, oppkast.

Oppsøk lege umiddelbart hvis noen av disse alvorlige bivirkninger forekommer:

Alvorlige allergiske reaksjoner (utslett, elveblest, kløe, pustevansker, tetthet i brystet, hevelse i munn, ansikt, lepper eller tunge, uvanlig heshet), blodig eller svart, tjæreaktig avføring, blodig eller skyet urin, endring i mengden av urin som produseres eller problemer med vannlating, brystsmerter, forvirring, mørk urin, depresjon, besvimelse, rask eller uregelmessig hjerterytme, feber, frysninger, eller vedvarende sår hals, hallusinasjoner, psykiske eller humørsvingninger, munnsår, nummenhet i en arm eller ben; ensidig svakhet; vedvarende influensalignende symptomer, rød, hoven, blemmer, eller flassende hud, øresus, kramper, alvorlig hodepine eller svimmelhet, alvorlig eller vedvarende magesmerter eller kvalme, kraftig oppkast eller diaré, kortpustethet; plutselig eller uforklarlig vektøkning, hevelse i armer, hender, ben eller føtter, uvanlige blåmerker eller blødning, uvanlig ledd eller muskelsmerter, unormal tretthet eller svakhet, syn eller tale endringer, oppkast som ser ut som kaffegrut, gulfarging av hud eller øyne.

Dette er ikke en komplett liste over alle bivirkninger som kan oppstå. Hvis du har spørsmål om bivirkninger, kontakt med helsepersonell.

Kjøpe Bedoral