Loading ...    
  Loading ...    

Kjøpe Bellisin (Lisinopril) Uten Resept

Kjøpe BellisinKjøpe Bellisin På nett uten resept

BELLISIN (LISINOPRIL) INDIKASJONER


Bellisin brukes for behandling av høyt blodtrykk, alene eller sammen med andre legemidler. Den brukes sammen med andre legemidler for å behandle hjertesvikt eller forbedre overlevelsen etter et hjerteinfarkt. Bellisin er en angiotensin-converting enzyme (ACE)-hemmer. Det fungerer ved å slappe av blodårene. Dette bidrar til å senke blodtrykket.

BELLISIN (LISINOPRIL) INSTRUKSJONER


Bruk Bellisin som anvist av legen din.

Ta Bellisin gjennom munnen med eller uten mat.
Hvis du glemmer en dose av Bellisin, ta den så snart som mulig. Hvis det er nesten tid for neste dose, hopp over den glemte dosen og gå tilbake til din vanlige doseringsplan. Ikke ta to doser samtidig.

Spør helsepersonell eventuelle spørsmål du måtte ha om hvordan du bruker Bellisin.

BELLISIN (LISINOPRIL) LAGRING


Oppbevares Bellisin ved romtemperatur, mellom 59 og 86 grader F (15 og 30 grader C). Må ikke fryses. Oppbevares beskyttet mot varme, fuktighet og lys. Ikke oppbevar på badet. Hold Bellisin utilgjengelig for barn og vekk fra kjæledyr.
IKKE bruk Bellisin hvis:

du er allergisk mot noen av innholdsstoffene i Bellisin
du har en historie med angioødem (hevelse av hender, ansikt, lepper, øyne, hals, eller tungen, problemer med å svelge eller puste, eller heshet), inkludert angioødem forårsaket av behandling med en ACE-hemmer
du er i din andre eller tredje trimester av svangerskapet
pasienten er et barn med alvorlige nyreproblemer.

Ta kontakt med din lege eller helsepersonell umiddelbart hvis noen av disse gjelder for deg.

Noen medisinske tilstander kan samhandle med Bellisin. Rådfør deg med lege eller apotek dersom du har noen medisinske tilstander, spesielt hvis noe av det følgende gjelder for deg:

hvis du er gravid, planlegger å bli gravid, eller ammer
hvis du tar noen resept eller reseptfrie medisiner, urte forberedelse eller kosttilskudd
hvis du har allergi mot medisiner, mat eller andre stoffer
hvis du er i stand til å bli gravid
hvis du har en historie med hjerteproblemer (f.eks hjertesvikt, aortastenose), blodårer problemer, blod flow problemer, beinmargsproblemer, nyreproblemer eller diabetes
hvis du har en historie med slag, nylig hjerteinfarkt, eller nyretransplantasjon
hvis du har en autoimmun sykdom (f.eks, revmatoid artritt, lupus, sklerodermi)
hvis du er dehydrert eller har lav blodvolum
hvis du har høye kaliumnivået i blodet, lavt blod natrium nivåer, eller er på et lavt salt (natrium) diett
hvis du er på dialyse eller er planlagt å ha en større operasjon.

Noen legemidler kan samhandle med Bellisin. Fortell helsepersonell dersom du bruker andre legemidler, spesielt noe av det følgende:

Diuretika (f.eks, furosemid, hydroklortiazid) fordi risikoen for lavt blodtrykk kan økes
Aldosteron blokkere (f.eks, eplerenon), kaliumsparende diuretika (f.eks spironolakton, triamteren) eller kaliumtilskudd fordi risikoen for høyt kaliumnivået i blodet kan økes
Insulin, sulfonylurea (f.eks, glipizid), eller andre orale diabetes medisiner (f.eks metformin) fordi risikoen for lavt blodsukker kan økes
Gullholdige legemidler (f.eks auranofin) fordi rødme, kan kvalme, oppkast, og lavt blodtrykk forekomme
Ikke-steroide antiinflammatoriske midler (NSAIDs) (f.eks ibuprofen, indometacin, celekoksib) eller salisylater (for eksempel aspirin) fordi de kan redusere Bellisin effektivitet
Litium eller thiopurines (f.eks, azatioprin) fordi risikoen for deres bivirkninger kan økes med Bellisin.

Dette kan ikke være en komplett liste over alle interaksjoner som kan oppstå. Spør helsepersonell hvis Bellisin kan samhandle med andre medisiner du tar. Sjekk med helsepersonell før du starte, stoppe, eller endre dosen av noen form for medisin.
Viktig sikkerhetsinformasjon:

Bellisin kan føre til svimmelhet, eller besvimelse. Disse effektene kan være verre hvis du tar det med alkohol eller visse medisiner. Bruk Bellisin med forsiktighet. Ikke kjør bil eller utføre andre mulige usikre oppgaver før du vet hvordan du reagerer på det.
Bellisin kan forårsake en alvorlig bivirkning som kalles angioødem. Kontakt legen din med en gang hvis du utvikle hevelse i hender, ansikt, lepper, øyne, svelg eller tunge, vanskeligheter med å svelge eller puste, eller heshet.
Bellisin kanskje ikke fungerer så bra i svarte pasienter. De kan også ha større risiko for bivirkninger. Kontakt legen din dersom symptomene ikke bedres eller hvis de blir verre.
Dehydrering, kan overdreven svetting, oppkast eller diaré øke risikoen for lavt blodtrykk. Ta kontakt med helsepersonell på en gang hvis noen av disse oppstår.
Sjelden, kan Bellisin senke evnen til kroppen din til å bekjempe infeksjoner. Denne risikoen kan være større hvis du har visse andre helseproblemer (for eksempel nyreproblemer, kollagen vaskulær sykdom). Unngå kontakt med folk som har forkjølelse eller infeksjoner. Fortell legen din dersom du merker tegn på infeksjon som feber, sår hals, utslett, eller frysninger.
Sjekk med legen din før du bruker en salt erstatning eller et produkt som har kalium i det.
Fortell legen din eller tannlegen at du tar Bellisin før du får noen medisinsk eller tannlegebehandling, legevakt, eller kirurgi.
Pasienter som tar medisin mot høyt blodtrykk ofte føler deg sliten eller kjøre ned for noen få uker etter behandlingsstart. Pass på å ta medisinen selv om du kanskje ikke føler deg "normal." Fortell legen din hvis du utvikler nye symptomer.
Hvis du har høyt blodtrykk, må du ikke bruke reseptfrie produkter som inneholder sentralstimulerende midler. Disse produktene kan inneholde slankepiller eller kaldt medisiner. Kontakt legen din hvis du har spørsmål eller bekymringer.
Diabetes pasienter-Bellisin kan påvirke blodsukkeret ditt. Sjekk blodsukkernivået nøye. Spør legen din før du endrer dosen av din diabetes medisin.
Laboratorietester, inkludert blodtrykk, blodelektrolyttnivå, hjertefunksjon, eller nyre-eller leverfunksjon, kan utføres mens du bruker Bellisin. Disse testene kan anvendes til å overvåke tilstanden eller sjekk for bivirkninger. Sørg for å holde alle lege og lab avtaler.
Bruk Bellisin med forsiktighet hos eldre, de kan være mer følsomme for effektene.
Bellisin bør ikke brukes til barn yngre seks år, sikkerhet og effektivitet i disse barna har ikke blitt bekreftet.
Graviditet og amming: Bellisin kan medføre fosterskader eller fosterdød hvis du tar det mens du er gravid. Hvis du tror du kan være gravid, bør du kontakte legen din med en gang. Det er ikke kjent om Bellisin er funnet i morsmelk. Du må ikke amme mens du tar Bellisin.

Alle legemidler kan gi bivirkninger, men mange mennesker har ingen, eller mindre, bivirkninger.

Sjekk med legen din dersom noen av disse vanligste bivirkningene vedvarer eller blir plagsom:

Hoste, diaré, svimmelhet, hodepine, tretthet.

Oppsøk lege umiddelbart hvis noen av disse alvorlige bivirkninger forekommer:

Alvorlige allergiske reaksjoner (utslett, elveblest, kløe, pustevansker, tetthet i brystet, hevelse av hender, øyne, munn, ansikt, lepper eller tunge, heshet), brystsmerter, mørk urin, redusert vannlating, problemer med å svelge; infeksjon (f.eks, feber, frysninger, vedvarende sår hals), uregelmessig eller langsom hjerterytme, magesmerter (med eller uten kvalme eller oppkast), symptomer på lavt blodtrykk (f.eks, besvimelse, alvorlig svimmelhet), gulfarging av hud eller øyne .

Dette er ikke en komplett liste over alle bivirkninger som kan oppstå. Hvis du har spørsmål om bivirkninger, kontakt med helsepersonell.

Kjøpe Bellisin