Loading ...    
  Loading ...    

Kjøpe Belnif (Adalat) Uten Resept

Kjøpe BelnifKjøpe Belnif På nett uten resept

BELNIF (ADALAT) INDIKASJONER


Belnif brukes til å behandle hypertensjon (høyt blodtrykk) og angina (brystsmerter). Belnif er i en klasse legemidler som kalles kalsiumkanalblokkere. Belnif slapper (utvider) blodårer (vener og arterier), som gjør det lettere for hjertet å pumpe og reduserer sin arbeidsbelastning.

BELNIF (ADALAT) INSTRUKSJONER


Ta Belnif akkurat som foreskrevet av legen din.

Ikke ta i større eller mindre mengder eller lenger enn anbefalt.
Legen din kan noen ganger endre dosen å sikre at du får de beste resultatene.
Ta Belnif på tom mage. Ikke knuse, tygge, eller bryte en tablett. Svelg det hele. Breaking pillen kan føre til for mye av stoffet som ble sluppet på en gang.
Ikke slutte å ta Belnif selv om du føler deg fin. Stoppe plutselig kan gjøre tilstanden verre. Høyt blodtrykk har ofte ingen symptomer. Du må kanskje bruke blodtrykket medisiner for resten av livet ditt.
Blodtrykket må sjekkes ofte, og du kan trenge andre blodprøver på legens kontor. Gå til legen din regelmessig.

Hvis du glemmer en dose av Belnif, ta den så snart som mulig. Hvis det er nesten tid for neste dose, hopp over den glemte dosen og gå tilbake til din vanlige doseringsplan. Ikke ta to doser samtidig.

Spør helsepersonell eventuelle spørsmål du måtte ha om hvordan du bruker Belnif.

BELNIF (ADALAT) LAGRING


Oppbevares Belnif ved romtemperatur, mellom 59 og 86 grader F (15 og 30 grader C). Oppbevares beskyttet mot varme, fuktighet og lys. Ikke oppbevar på badet. Hold Belnif utilgjengelig for barn og vekk fra kjæledyr.

BELNIF (ADALAT) MER INFO:


Aktiv ingrediens: nifedipin.


IKKE bruk Belnif hvis:

du er allergisk mot noen av innholdsstoffene i Belnif.

Noen medisinske tilstander kan samhandle med Belnif. Rådfør deg med lege eller apotek dersom du har noen medisinske tilstander, spesielt hvis noe av det følgende gjelder for deg:

hvis du er gravid, planlegger å bli gravid, eller ammer
hvis du tar noen resept eller reseptfrie medisiner, urte forberedelse eller kosttilskudd
hvis du har allergi mot medisiner, mat eller andre stoffer
hvis du har nyre-eller leversykdom (spesielt skrumplever), koronarsykdom, hjertesvikt, eller fordøyelsesproblemer
hvis du nylig har hatt eller skal ha operasjon, eller hvis du nylig har sluttet å ta en betablokker (f.eks, propranolol).

Noen legemidler kan samhandle med Belnif. Fortell helsepersonell dersom du bruker andre legemidler, spesielt noe av det følgende:

akarbose (Precose);
cimetidin (Tagamet);
fentanyl (Actiq, Duragesic, Fentora) eller andre narkotiske smertestillende medikamenter;
digoxin (Lanoxin);
nefazodon;
Johannesurt;
rifabutin (Mycobutin), rifampicin (Rifadin, Rifater, Rifamate) eller rifapentine (Priftin);
en blodet tynnere som warfarin (Coumadin);
et antibiotikum som klaritromycin (Biaxin), dalfopristin / quinupristin (Synercid), eller erytromycin (EES, EryPed, Ery-Tab, Erythrocin);
soppdrepende medisiner som flukonazol (Diflucan), itrakonazol (Sporanox), eller ketokonazol (Nizoral);
en beta-blokker som atenolol (Tenormin, Tenoretic), karvedilol (Coreg), labetalol (Normodyne, Trandate), metoprolol (Lopressor, Toprol), nadolol (Corgard), propranolol (Inderal, InnoPran), sotalol (Betapace), timolol (Blocadren), og andre;
en hjerterytme medisiner som kinidin (Quin-G) eller flecaininde (Tambocor);
HIV / AIDS medisin som atazanavir (Reyataz), delavirdine (Rescriptor), fosamprenavir (Lexiva), indinavir (Crixivan), nelfinavir (Viracept), eller ritonavir (Norvir, Kaletra, eller saquinavir (Invirase);
legemidler som brukes for å forhindre avstøtning av transplanterte organer, som for eksempel sirolimus (Rapamune) eller takrolimus (Prograf);
andre hjerte eller blodtrykk medisiner som benazepril (Lotensin), diltiazem (Cartia, Cardizem), doxazosin (Cardura), eller verapamil (Calan, Covera, Isoptin, Verelan), eller
anfall medisiner som karbamazepin (Carbatrol, Tegretol), fenobarbital (Solfoton), eller fenytoin (Dilantin).

Denne listen er ikke komplett og andre legemidler kan samhandle med Belnif. Fortell legen din om alle medisiner du bruker.

Viktig sikkerhetsinformasjon:

Belnif kan forårsake svimmelhet eller ørhet. Disse effektene kan være verre hvis du tar det med alkohol eller visse medisiner. Bruk Belnif med forsiktighet. Ikke kjør bil eller utføre andre potensielt farlige oppgaver før du vet hvordan du reagerer på det.
Riktig tannpleie er viktig mens du tar Belnif. Børste og floss tennene og gå til tannlegen regelmessig.
Bruk Belnif med forsiktighet hos eldre.
Belnif bør ikke brukes til barn, sikkerhet og effekt hos barn har ikke blitt bekreftet.
Graviditet og amming: Hvis du blir gravid, bør du kontakte legen din. Du må diskutere fordeler og risiko ved bruk av Belnif mens du er gravid. Det er ikke kjent om Belnif er funnet i morsmelk. Hvis du er eller vil bli amming mens du bruker Belnif, sjekk med legen din. Diskuter eventuelle risikoer til babyen din.

Få nødstilfelle medisinsk hjelp hvis du har noen av disse tegnene på en allergisk reaksjon på Belnif: elveblest, pustevansker, hevelser i ansiktet, lepper, tunge eller svelg.

Ring legen din med en gang hvis du har en alvorlig bivirkning ved bruk av Belnif for eksempel:

forverring angina;
følelsen som du kan passere ut;
kortpustethet, hevelse i hender eller føtter;
rask eller pounding livstegn;
nummenhet eller tingly følelsen;
gulsott (gulfarging av hud eller øyne), eller
brystsmerter eller tung følelse, smerten sprer seg til armen eller skulderen, kvalme, svetting, generell dårlig følelse.

Mindre alvorlige bivirkninger kan omfatte:

hodepine, svimmelhet;
døsighet, sliten følelse;
kvalme, forstoppelse, diaré, magesmerter;
søvnproblemer (søvnløshet);
mild utslett eller kløe;
leddsmerter, leggkramper;
varme, rødhet, eller tingly følelsen under huden din, eller
urinerer mer enn vanlig.

Dette er ikke en komplett liste over alle bivirkninger som kan oppstå. Hvis du har spørsmål om bivirkninger, kontakt med helsepersonell.

Kjøpe Belnif