Loading ...    
  Loading ...    

Kjøpe Bemetrazole (Flagyl ER) Uten Resept

Kjøpe BemetrazoleKjøpe Bemetrazole På nett uten resept

BEMETRAZOLE (FLAGYL ER) INDIKASJONER


Bemetrazole brukes for behandling av visse bakterielle infeksjoner i skjeden (bakteriell vaginose). Bemetrazole er en muntlig antiprotozoal og antibakteriell. Det er tenkt å fungere ved å skrive inn bakteriecellen, som opptrer på enkelte komponenter i cellen, og ødelegge bakterier.

BEMETRAZOLE (FLAGYL ER) INSTRUKSJONER


Bruk Bemetrazole som anvist av legen din.

Ta Bemetrazole gjennom munnen på tom mage minst 1 time før eller 2 timer etter å ha spist.
Svelg Bemetrazole helhet. Ikke knus, knuse eller tygge før du svelger.
For å rydde opp infeksjonen helt, ta Bemetrazole for hele behandlingsforløpet. Fortsett å ta det selv om du føler deg bedre om noen dager.
Hvis du glemmer en dose av Bemetrazole, ta den så snart som mulig. Hvis det er nesten tid for neste dose, hopp over den glemte dosen og gå tilbake til din vanlige doseringsplan. Ikke ta to doser samtidig.

Spør helsepersonell eventuelle spørsmål du måtte ha om hvordan du bruker Bemetrazole.

BEMETRAZOLE (FLAGYL ER) LAGRING


Oppbevares Bemetrazole på 77 grader F (25 grader C). Kort lagring ved temperaturer mellom 59 og 86 grader F (15 og 30 grader C) er tillatt. Oppbevares beskyttet mot varme, fuktighet og lys. Ikke oppbevar på badet. Hold Bemetrazole utilgjengelig for barn og vekk fra kjæledyr.

BEMETRAZOLE (FLAGYL ER) MER INFO:


Aktiv ingrediens: metronidazol.

IKKE bruk Bemetrazole hvis:

du er allergisk mot noen av innholdsstoffene i Bemetrazole eller til en annen nitroimidazolderivat (f.eks tinidazole)
du er i første trimestr av svangerskapet
du tar busulfan, en ergotalkaloidderivater (f.eks, ergotamin), eller du har tatt disulfiram i løpet av de siste to ukene
du tar en HIV-proteasehemmer som inneholder alkohol (f.eks, amprenavir løsning), sjekk med apoteket hvis du er usikker på om medisinen inneholder alkohol
du drikker alkohol.

Ta kontakt med din lege eller helsepersonell umiddelbart hvis noen av disse gjelder for deg.

Noen medisinske tilstander kan samhandle med Bemetrazole. Rådfør deg med lege eller apotek dersom du har noen medisinske tilstander, spesielt hvis noe av det følgende gjelder for deg:

hvis du er gravid, planlegger å bli gravid, eller ammer
hvis du tar noen resept eller reseptfrie medisiner, urte forberedelse eller kosttilskudd
hvis du har allergi mot medisiner, mat eller andre stoffer
hvis du har nerve, hjerne, eller blodproblemer, Crohns sykdom, eller en historie med leverproblemer eller anfall.

Noen legemidler kan samhandle med Bemetrazole. Fortell helsepersonell dersom du bruker andre legemidler, spesielt noe av det følgende:

Disulfiram fordi bivirkninger, som for eksempel psykiske eller humørsvingninger, kan det oppstå
Amiodarone fordi risikoen for uregelmessig hjerterytme kan økes
Barbiturater (f.eks fenobarbital) eller fenytoin fordi de kan redusere Bemetrazole effektivitet
Antikoagulantia (f.eks warfarin), busulfan, ciklosporin, ergotalkaloider (for eksempel ergotamin), HIV-proteasehemmere som inneholder alkohol (f.eks, amprenavir løsning), litium, eller makrolid immundempende (f.eks, takrolimus) fordi risikoen for deres bivirkninger kan være økt med Bemetrazole.

Dette kan ikke være en komplett liste over alle interaksjoner som kan oppstå. Spør helsepersonell om Bemetrazole kan samhandle med andre medisiner du tar. Sjekk med helsepersonell før du starte, stoppe, eller endre dosen av noen form for medisin.
Viktig sikkerhetsinformasjon:

Bemetrazole kan forårsake svimmelhet. Denne effekten kan være verre hvis du tar det med alkohol eller visse medisiner. Bruk Bemetrazole med forsiktighet. Ikke kjør bil eller utføre andre potensielt farlige oppgaver før du vet hvordan du reagerer på det.
Ikke drikk alkohol mens du tar Bemetrazole og i minst tre dager etter siste dose.
Kontakt legen din umiddelbart hvis magesmerter eller kramper, alvorlig diaré, eller blodig avføring oppstår. Ikke behandle diaré uten først å sjekke med legen din.
Bemetrazole virker bare mot bakterier, det gjør ikke behandle virusinfeksjoner (f.eks forkjølelse).
Pass på å bruke Bemetrazole for hele behandlingsforløpet. Hvis du ikke gjør det, kan det hende at medisinen ikke rydde opp infeksjonen helt. Bakteriene kan også bli mindre følsom for dette eller andre legemidler. Dette kan gjøre infeksjonen vanskeligere å behandle i fremtiden.
Langvarig eller gjentatt bruk av Bemetrazole kan forårsake andre infeksjoner. Fortell legen din dersom tegn på en andre infeksjon. Din medisin må kanskje endres for å behandle dette.
Bemetrazole kan påvirke visse laboratorieprøver. Vær sikker på at legen din og lab personell vet du tar Bemetrazole.
Laboratorietester, inkludert leverfunksjon og hvite blodlegemer, kan utføres mens du bruker Bemetrazole. Disse testene kan anvendes til å overvåke tilstanden eller sjekk for bivirkninger. Sørg for å holde alle lege og lab avtaler.
Bruk Bemetrazole med forsiktighet hos eldre, de kan være mer følsomme for effektene.
Bemetrazole bør brukes med ekstrem forsiktighet hos barn, sikkerhet og effekt hos barn har ikke blitt bekreftet.
Graviditet og amming: Hvis du blir gravid, bør du kontakte legen din. Du må diskutere fordeler og risiko ved bruk av Bemetrazole mens du er gravid. Bruk ikke Bemetrazole i de første tre månedene av svangerskapet. Bemetrazole er funnet i morsmelk. Du må ikke amme mens du tar Bemetrazole.

Alle legemidler kan gi bivirkninger, men mange mennesker har ingen, eller mindre, bivirkninger.

Sjekk med legen din dersom noen av disse vanligste bivirkningene vedvarer eller blir plagsom:

Appetite tap, forstoppelse, diaré, svimmelhet, hodepine, metallisk smak, kvalme, magesyke, oppkast.

Oppsøk lege umiddelbart hvis noen av disse alvorlige bivirkninger forekommer:

Alvorlige allergiske reaksjoner (utslett, elveblest, kløe, pustevansker, tetthet i brystet, hevelse i munn, ansikt, lepper eller tunge), blodig avføring, nedsatt koordinasjon, økt eller redusert vannlating, nummenhet, prikking, eller brenning av armer, hender, ben eller føtter, rød, hoven, blemmer, eller flassende hud, kramper, alvorlig diaré, alvorlig eller vedvarende svimmelhet eller hodepine, sår hals, frysninger, eller feber, talevansker, stiv nakke, magesmerter eller kramper; vaginal kløe, lukt eller utflod, synstap eller andre synsforstyrrelser, hvite flekker i munnen.

Dette er ikke en komplett liste over alle bivirkninger som kan oppstå. Hvis du har spørsmål om bivirkninger, kontakt med helsepersonell.

Kjøpe Bemetrazole