Loading ...    
  Loading ...    

Kjøpe Berodual (Combivent) Uten Resept

Kjøpe BerodualKjøpe Berodual På nett uten resept

BERODUAL (COMBIVENT) INDIKASJONER


Berodual Aerosol brukes for behandling av kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) hos pasienter som trenger mer enn en bronkodilatator. Berodual Aerosol er en kombinasjon av en beta-adrenerge (sympatomimetisk) bronkodilator og et antikolinergisk bronchodilator. Det fungerer ved å slappe av og utvide luftveiene, som hjelper deg å puste lettere.

BERODUAL (COMBIVENT) INSTRUKSJONER


Bruk Berodual Aerosol som anvist av legen din.

Inn en metallbeholderen i den klare ende av munnstykket. Pass på at beholderen er helt og ordentlig satt inn i munnstykket. Beholderen er bare å brukes sammen med munnstykket følger. Ikke bruk munnstykket med andre medisiner.
Test spray Berodual Aerosol tre ganger før den første bruk av en ny beholder og når filteret ikke har vært brukt i mer enn 24 timer. Ikke spray Berodual Aerosol i øynene.
Fjern den oransje beskyttelseshetten fra munnstykket før du bruker Berodual Aerosol og erstatte den etter at du er ferdig.
Rist godt i minst 10 sekunder før du bruker dem.
Hold øynene lukket mens du bruker Berodual Aerosol å unngå å få det i øynene dine.
Hold munnstykket rent. Vask den med varmt vann. Hvis såpe brukes, skyll godt med rent vann. Tørke helt før du bruker.
Hold styr på antall spray som brukes. Kast beholderen bort etter 200 spray. Etter 200 spray, kan beholderen ikke levere riktig mengde medisin med hver spray.
Ta kontakt med helsepersonell på en gang hvis du føler at du har tatt for mye av Berodual Aerosol.
Fortsett å bruke Berodual Aerosol selv om du føler deg vel. Gå ikke glipp av doser.
Hvis du glemmer en dose av Berodual Aerosol, ta den så snart som mulig. Hvis det er nesten tid for neste dose, hopp over den glemte dosen. Gå tilbake til din vanlige doseringsplan. Ikke ta to doser samtidig.

Spør helsepersonell eventuelle spørsmål du måtte ha om hvordan du bruker Berodual Aerosol.

BERODUAL (COMBIVENT) LAGRING


Oppbevares Berodual Aerosol på 77 grader F (25 grader C). Kort lagring ved temperaturer mellom 59 og 86 grader F (15 og 30 grader C) er tillatt. Unngå overdreven fuktighet eller direkte sollys. Innhold er under press. Eksponering for varme over 120 grader F (50 grader C) kan forårsake sprekker. Ikke bruk eller oppbevar i nærheten av varme eller åpen flamme. Kast aldri beholderen i en brann eller forbrenningsanlegg. Hold Berodual Aerosol utilgjengelig for barn og vekk fra kjæledyr.

BERODUAL (COMBIVENT) MER INFO:


Aktive ingredienser: ipratropiumbromid og Albuterol sulfat.

IKKE bruk Berodual Aerosol hvis:

du er allergisk mot noen av innholdsstoffene i Berodual Aerosol, til atropin, eller til lignende legemidler
du er allergisk mot soya lecithin eller relaterte matvarer, som for eksempel soyabønner.

Ta kontakt med din lege eller helsepersonell umiddelbart hvis noen av disse gjelder for deg.

Noen medisinske tilstander kan samhandle med Berodual Aerosol. Rådfør deg med lege eller apotek dersom du har noen medisinske tilstander, spesielt hvis noe av det følgende gjelder for deg:

hvis du er gravid, planlegger å bli gravid, eller ammer
hvis du tar noen resept eller reseptfrie medisiner, urte forberedelse eller kosttilskudd
hvis du har allergi mot medisiner, mat eller andre stoffer (inkludert peanøtter)
hvis du har en historie med hjerteproblemer, (f.eks rask eller uregelmessig hjerterytme, brystsmerter, lav blod utgang), blodårer problemer, høyt blodtrykk, eller lave kaliumnivået i blodet
hvis du har en historie med andre lunge-eller pusteproblemer (f.eks, astma, hyperaktiv luftveier)
hvis du har en historie med en overaktiv skjoldbruskkjertel, diabetes, beslag, lever-eller nyreproblemer, eller en binyre svulst (feokromocytom)
hvis du har en historie med en forstørret prostata, blokkering eller innsnevring av blæren, eller glaukom
hvis du har hatt en uvanlig reaksjon på andre sympatomimetika (f.eks, pseudoefedrin)
hvis du tar en monoaminooksidasehemmer (MAO-hemmer) (f.eks phenelzine) eller trisykliske antidepressiva (for eksempel amitriptylin), eller du har tatt noen av disse legemidlene i løpet av de siste 14 dagene.

Noen legemidler kan samhandle med Berodual Aerosol. Fortell helsepersonell dersom du bruker andre legemidler, spesielt noe av det følgende:

Diuretika (f.eks, furosemid, hydroklortiazid) fordi risikoen for lave kaliumnivået i blodet kan økes
Antikolinergika (f.eks bromokriptin, methscopolamine), catechol-O-metyltransferase (COMT)-hemmere (f.eks tolkapon), MAO-hemmere (f.eks phenelzine), sympatomimetika (f.eks, pseudoefedrin), eller trisykliske antidepressiva (for eksempel amitriptylin), fordi de kan øke risikoen for Berodual Aerosol er bivirkninger
Betablokkere (f.eks, propranolol) fordi de kan redusere Berodual Aerosol effektivitet.

Dette kan ikke være en komplett liste over alle interaksjoner som kan oppstå. Spør helsepersonell hvis Berodual Aerosol kan samhandle med andre medisiner du tar. Sjekk med helsepersonell før du starte, stoppe, eller endre dosen av noen form for medisin.

Viktig sikkerhetsinformasjon:

Berodual Aerosol er for bruk i munnen kun. Ikke få Berodual Aerosol i øynene dine. Komme det i øynene dine kan forårsake smerter i øyet, rødhet, irritasjon eller ubehag, tåkesyn eller andre synsforstyrrelser, eller forverring av trangvinkelglaukom. Hvis du får Berodual Aerosol i øynene, skyll straks med kaldt vann fra springen. Sjekk med legen din dersom du får noen av disse bivirkningene.
Berodual Aerosol kan forårsake svimmelhet, døsighet, eller tåkesyn. Disse effektene kan være verre hvis du bruker det med alkohol eller visse medisiner. Bruk Berodual Aerosol med forsiktighet. Ikke kjør bil eller utføre andre potensielt farlige oppgaver før du vet hvordan du reagerer på det.
Ikke ta mer enn anbefalt dose uten å sjekke med legen din. Risikoen for alvorlige hjerteproblemer og noen ganger død kan økes med overforbruk av Berodual Aerosol.
Hvis Berodual Aerosol slutter å virke godt, hvis symptomene blir verre, eller hvis du trenger å bruke Berodual Aerosol oftere enn vanlig, bør du kontakte legen din med en gang.
Berodual Aerosol kan forårsake tørr munn eller ubehagelig smak i munnen. For å forhindre tørr munn, skyll munnen og gurgle etter bruk Berodual Aerosol. Dersom du opplever tørr munn, bruke sukkerfri tyggegummi eller godteri, eller smelte biter av is i munnen. Hvis du har noen av disse problemene, spør helsepersonell hvis en avstand enheten kan hjelpe.
Berodual Aerosol kan noen ganger føre til alvorlige pusteproblemer rett etter at du bruker en dose. Når dette problemet oppstår, er det ofte etter den første bruken av en ny beholder. Hvis dette skjer, søke medisinsk hjelp på en gang.
Fortell legen din eller tannlegen at du tar Berodual Aerosol før du får noen medisinsk eller tannlegebehandling, legevakt, eller kirurgi.
Sjekk med legen din før du bruker noen andre inhalerte medisiner mens du bruker Berodual Aerosol.
Bære et ID-kort til alle tider som sier at du bruker Berodual Aerosol.
Laboratorietester, inkludert lungefunksjonstester, blodtrykk, eller kalium i blodet kan utføres mens du bruker Berodual Aerosol. Disse testene kan anvendes til å overvåke tilstanden eller sjekk for bivirkninger. Sørg for å holde alle lege og lab avtaler.
Innholdet i Berodual Aerosol er under press. Oppbevares beskyttet mot varme og direkte sollys. Ikke punkter, brekke, eller brenne beholderen selv om det ser ut til å være tom.
Berodual Aerosol bør brukes med ekstrem forsiktighet hos barn, sikkerhet og effekt hos barn har ikke blitt bekreftet.
Graviditet og amming: Hvis du blir gravid, bør du kontakte legen din. Du må diskutere fordeler og risiko ved bruk av Berodual Aerosol mens du er gravid. Det er ikke kjent om Berodual Aerosol er funnet i morsmelk. Du må ikke amme mens du bruker Berodual Aerosol.

Alle legemidler kan gi bivirkninger, men mange mennesker har ingen, eller mindre, bivirkninger.

Sjekk med legen din dersom noen av disse vanligste bivirkningene vedvarer eller blir plagsom:

Hoste, svimmelhet, munntørrhet, hodepine, kvalme, nervøsitet, sinus betennelse, sår hals, problemer med å sove, uvanlig smak i munnen.

Oppsøk lege umiddelbart hvis noen av disse alvorlige bivirkninger forekommer:

Alvorlige allergiske reaksjoner (utslett, elveblest, kløe, pustevansker, tetthet i brystet, hevelse i munn, ansikt, lepper eller tunge, unormal heshet), brystsmerter, klam hud, problemer med vannlating, rask eller uregelmessig hjerterytme, nye eller forverring pusteproblemer, nummenhet i en arm eller et ben, smerter, tetthet, eller trykk i kjeve, nakke eller bryst, hamrende i brystet, kraftig hodepine, kvalme, oppkast, eller svimmelhet, alvorlig magesmerter, kortpustethet, hevelse av armer og ben, skjelvinger, synsforstyrrelser, tungpustethet.

Dette er ikke en komplett liste over alle bivirkninger som kan oppstå. Hvis du har spørsmål om bivirkninger, kontakt med helsepersonell.

Kjøpe Berodual