Loading ...    
  Loading ...    

Kjøpe Bisohexal Plus (Hydrochlorothiazide) Uten Resept

Kjøpe Bisohexal PlusKjøpe Bisohexal Plus På nett uten resept

BISOHEXAL PLUS (HYDROCHLOROTHIAZIDE) INDIKASJONER


Hydroklortiazid brukes for behandling av høyt blodtrykk. Det er også brukt til å behandle væske buildup i kroppen forårsaket av visse forhold (f.eks, hjertesvikt, levercirrhose, nyreproblemer) eller medisiner (f.eks, kortikosteroider, østrogen). Det kan anvendes alene eller sammen med andre legemidler. Hydroklortiazid er et tiaziddiuretikum. Det hjelper nyrene til å fjerne væske fra kroppen.

BISOHEXAL PLUS (HYDROCHLOROTHIAZIDE) INSTRUKSJONER


Bruk Hydroklortiazid som anvist av legen din.

Ta Hydroklortiazid gjennom munnen med eller uten mat.
Hydroklortiazid kan øke mengden av urin eller få deg til å tisse oftere når du først begynner å bruke den. For å holde dette fra å forstyrre søvnen din, kan du prøve å ta dosen din før 18:00.
Hvis du glemmer en dose av Hydroklortiazid, ta den så snart som mulig. Hvis det er nesten tid for neste dose, hopp over den glemte dosen og gå tilbake til din vanlige doseringsplan. Ikke ta to doser samtidig.

Spør helsepersonell eventuelle spørsmål du måtte ha om hvordan du bruker Hydroklortiazid.

BISOHEXAL PLUS (HYDROCHLOROTHIAZIDE) LAGRING


Lagres Hydroklortiazid ved romtemperatur mellom 68 og 77 grader F (20 og 25 grader C). Oppbevares beskyttet mot varme, fuktighet og lys. Ikke oppbevar på badet. Hold Hydroklortiazid utilgjengelig for barn og vekk fra kjæledyr.

IKKE bruk Hydroklortiazid hvis:

du er allergisk mot noen av innholdsstoffene i Hydroklortiazid
du ikke klarer å urinere
du tar dofetilide eller ketanserin.

Ta kontakt med din lege eller helsepersonell umiddelbart hvis noen av disse gjelder for deg.

Noen medisinske tilstander kan samhandle med hydroklortiazid. Rådfør deg med lege eller apotek dersom du har noen medisinske tilstander, spesielt hvis noe av det følgende gjelder for deg:

hvis du er gravid, planlegger å bli gravid, eller ammer
hvis du tar noen resept eller reseptfrie medisiner, urte forberedelse eller kosttilskudd
hvis du har allergi mot medisiner, mat eller andre stoffer
hvis du har hatt en alvorlig allergisk reaksjon (for eksempel utslett, elveblest, kløe, pustevansker, tetthet i brystet, hevelse i munn, ansikt, lepper eller tunge) til et sulfonamid medisin (f.eks sulfametoksazol)
hvis du har gikt, leverproblemer, (f.eks, skrumplever), lupus, nyreproblemer, diabetes, astma, parathyroid kjertel problemer, eller høyt kolesterol eller lipid nivåer
hvis du har høyt eller lavt blod elektrolyttnivået (for eksempel natrium, kalium, magnesium, kalsium)
dersom du bruker et annet legemiddel mot høyt blodtrykk.

Noen legemidler kan samhandle med hydroklortiazid. Fortell helsepersonell dersom du bruker andre legemidler, spesielt noe av det følgende:

Digoxin, dofetilid, eller ketanserin fordi risikoen for uregelmessig hjerterytme kan økes
Barbiturater (f.eks fenobarbital), corticotropin, kortikosteroider (f.eks, prednison), eller narkotiske smerte medisiner (f.eks, kodein), fordi de kan øke risikoen for hydroklortiazid er bivirkninger
Kolestyramin, kolestipol, eller ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (NSAIDs) (f.eks ibuprofen) fordi de kan redusere Hydroklortiazid effektivitet
Diazoksid eller litium fordi risikoen for deres bivirkninger kan økes ved Hydroklortiazid
Diabetes medisiner (f.eks, glipizid, metformin) eller insulin fordi deres effektivitet kan bli redusert med hydroklortiazid.

Dette kan ikke være en komplett liste over alle interaksjoner som kan oppstå. Spør helsepersonell hvis Hydroklortiazid kan samhandle med andre medisiner du tar. Sjekk med helsepersonell før du starte, stoppe, eller endre dosen av noen form for medisin.
Viktig sikkerhetsinformasjon:

Hydroklortiazid kan forårsake svimmelhet eller tåkesyn. Disse effektene kan være verre hvis du tar det med alkohol eller visse medisiner. Bruk Hydroklortiazid med forsiktighet. Ikke kjør bil eller utføre andre mulige usikre oppgaver før du vet hvordan du reagerer på det.
Hydroklortiazid kan føre til svimmelhet, eller besvimelse, alkohol, kan varmt vær, mosjon, eller feber øke disse effektene. For å hindre dem, sitte opp eller stå sakte, spesielt om morgenen. Sitte eller ligge på det første tegn til noen av disse effektene.
Legen din kan også foreskrive en kalium supplement for deg. Hvis så, ta kalium supplement nøyaktig som foreskrevet. Ikke begynne å ta ekstra kalium på egen hånd eller endre kostholdet til å inkludere mer kalium uten først å sjekke med legen din.
Fortell legen din eller tannlegen at du tar Hydroklortiazid før du får noen medisinsk eller tannlegebehandling, legevakt, eller kirurgi.
Fortell legen din hvis du vil bli utsatt for høye temperaturer. Risikoen for visse bivirkninger (f.eks lavt blod natrium nivåer) kan økes i varmt vær.
Hydroklortiazid kan føre til at du blir solbrent lettere. Unngå solen, sunlamps eller tanning boder før du vet hvordan du reagerer på Hydroklortiazid. Bruk en solkrem eller bruke verneutstyr hvis du må være ute i mer enn en kort tid.
Pasienter som tar medisin mot høyt blodtrykk ofte føler deg sliten eller kjøre ned for noen få uker etter behandlingsstart. Pass på å ta medisinen selv om du kanskje ikke føler deg "normal." Fortell legen din hvis du utvikler nye symptomer.
Hydroklortiazid kan øke blodsukkeret. Høyt blodsukker kan gjøre at du føler deg forvirret, døsig, eller tørst. Det kan også gjøre deg flush, puster fortere, eller har en frukt-aktig ånde. Hvis disse symptomene oppstår, forteller legen din med en gang.
Diabetes pasienter - Sjekk blodsukkernivået nøye. Spør legen din før du endrer dosen av din diabetes medisin.
Hydroklortiazid kan påvirke visse laboratorieprøver, inkludert parathyreoideafunksjon tester. Vær sikker på at legen din og lab personell vet du tar Hydroklortiazid.
Laboratorietester, inkludert nyrefunksjon, blodtrykk, og elektrolyttnivåer, kan utføres mens du bruker Hydroklortiazid. Disse testene kan anvendes til å overvåke tilstanden eller sjekk for bivirkninger. Sørg for å holde alle lege og lab avtaler.
Bruk Hydroklortiazid med forsiktighet hos eldre, de kan være mer følsomme for effektene, særlig svimmelhet.
Graviditet og amming: Hydroklortiazid kan forårsake skade på fosteret. Hvis du blir gravid, bør du kontakte legen din. Du må diskutere fordeler og risiko ved bruk av Hydroklortiazid mens du er gravid. Hydroklortiazid er funnet i morsmelk. Hvis du er eller vil bli amming mens du bruker Hydroklortiazid, sjekk med legen din. Diskuter eventuelle risikoer til babyen din.

Alle legemidler kan gi bivirkninger, men mange mennesker har ingen, eller mindre, bivirkninger.

Sjekk med legen din dersom noen av disse vanligste bivirkningene vedvarer eller blir plagsom:

Forstoppelse, diaré, svimmelhet, svimmelhet (spesielt når du sitter opp eller stående), tap av matlyst, kvalme, forbigående tåkesyn.

Oppsøk lege umiddelbart hvis noen av disse alvorlige bivirkninger forekommer:

Alvorlige allergiske reaksjoner (utslett, elveblest, kløe, pustevansker, tetthet i brystet, hevelse i munn, ansikt, lepper eller tunge), forvirring, mørk urin, redusert vannlating, besvimelse, rask eller uregelmessig hjerterytme, feber, frysninger, eller vedvarende sår hals, økt tørste, leddsmerter, hevelse, varme, eller rødhet (spesielt av stortåen felles), psykiske eller humørsvingninger, muskelsmerter eller kramper, nummenhet eller prikking, rød, hoven, blemmer, eller flassende hud; beslag, alvorlig eller vedvarende svimmelhet, alvorlig eller vedvarende kvalme eller magesmerter, kortpustethet, uvanlige blåmerker eller blødning, uvanlig tretthet, rastløshet, tretthet eller svakhet, uvanlig tørr munn, oppkast, gulfarging av øyne eller hud.

Dette er ikke en komplett liste over alle bivirkninger som kan oppstå. Hvis du har spørsmål om bivirkninger, kontakt med helsepersonell.

Kjøpe Bisohexal Plus