Loading ...    
  Loading ...    

Kjøpe Cabergolek (Dostinex) Uten Resept

Kjøpe CabergolekKjøpe Cabergolek På nett uten resept

CABERGOLEK (DOSTINEX) INDIKASJONER


Cabergolek brukes for behandling av lidelser assosiert med høye nivåer av hormonet prolaktin, enten på grunn av tumorer i hypofyse eller ukjente årsaker. Cabergolek er en dopamin reseptor agonist. Det fungerer ved å blokkere prolaktin sekresjon fra hypofysen.

CABERGOLEK (DOSTINEX) INSTRUKSJONER


Bruk Cabergolek som anvist av legen din.

Ta Cabergolek gjennom munnen med eller uten mat.
Det kan være nyttig å merke på en kalender hvilke dager du skal ta Cabergolek.
Hvis du glemmer en dose av Cabergolek, kontakt legen din med en gang.

Spør helsepersonell eventuelle spørsmål du måtte ha om hvordan du bruker Cabergolek.

CABERGOLEK (DOSTINEX) LAGRING


Oppbevares Cabergolek ved romtemperatur, mellom 68 og 77 grader F (20 og 25 grader C), i en tett lukket beholder. Oppbevares beskyttet mot varme, fuktighet og lys. Ikke oppbevar på badet. Hold Cabergolek utilgjengelig for barn og vekk fra kjæledyr.

CABERGOLEK (DOSTINEX) MER INFO:


Aktiv ingrediens: Cabergoline.

IKKE bruk Cabergolek hvis:

du er allergisk mot noen av innholdsstoffene i Cabergolek eller til ergotderivater (f.eks, ergotamin)
du har ukontrollert høyt blodtrykk
hvis du har en historie med visse fibrotisk (arrdannelse) forstyrrelser (f.eks, av lunge, hjerte, nyrer)
du tar en butyrofenon (f.eks haloperidol), metoklopramid, en phenothiazine (f.eks, klorpromazin), eller en thioxanthene (f.eks thiothixene).

Ta kontakt med din lege eller helsepersonell umiddelbart hvis noen av disse gjelder for deg.

Noen medisinske tilstander kan samhandle med Cabergolek. Rådfør deg med lege eller apotek dersom du har noen medisinske tilstander, spesielt hvis noe av det følgende gjelder for deg:

hvis du er gravid, planlegger å bli gravid, eller ammer
hvis du tar noen resept eller reseptfrie medisiner, urte forberedelse eller kosttilskudd
hvis du har allergi mot medisiner, mat eller andre stoffer
hvis du har leverproblemer eller høyt blodtrykk, eller hvis du tar medisin som kan senke blodtrykket
hvis du har visse alvorlige problemer forårsake ved graviditet (f.eks høyt blodtrykk, kramper).

Noen legemidler kan samhandle med Cabergolek. Fortell helsepersonell dersom du bruker andre legemidler, spesielt noe av det følgende:

Makrolider (f.eks, klaritromycin), fordi de kan øke risikoen for Cabergolek er bivirkninger
Butyrofenoner (f.eks haloperidolbehandlede), metoklopramid, fentiaziner (f.eks, klorpromazin), eller tioxantener (f.eks thiothixene) fordi de kan redusere Cabergolek effektivitet.

Dette kan ikke være en komplett liste over alle interaksjoner som kan oppstå. Spør helsepersonell om Cabergolek kan samhandle med andre medisiner du tar. Sjekk med helsepersonell før du starte, stoppe, eller endre dosen av noen form for medisin.

Viktig sikkerhetsinformasjon:

Cabergolek kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Disse effektene kan være verre hvis du tar det med alkohol eller visse medisiner. Bruk Cabergolek med forsiktighet. Ikke kjør bil eller utføre andre mulige usikre oppgaver før du vet hvordan du reagerer på det.
Cabergolek kan føre til svimmelhet, eller besvimelse, alkohol, kan varmt vær, mosjon, eller feber øke disse effektene. For å hindre dem, sitte opp eller stå sakte, spesielt om morgenen. Sitte eller ligge på det første tegn til noen av disse effektene.
Noen pasienter som tar Cabergolek har utviklet visse atferdsendringer (f.eks, økt gambling eller seksuelle lyster). Disse effektene forsvinner vanligvis når behandlingen med Cabergolek er stoppet. Kontakt legen din med en gang du merker uvanlige atferdsendringer.
Hvis du tror du kan være gravid, bør du kontakte legen din slik at en graviditetstest kan ordnes.
Laboratorietester, inkludert hjertefunksjon, kan utføres mens du bruker Cabergolek. Disse testene kan anvendes til å overvåke tilstanden eller sjekk for bivirkninger. Sørg for å holde alle lege og lab avtaler.
Cabergolek bør brukes med ekstrem forsiktighet hos barn, sikkerhet og effekt hos barn har ikke blitt bekreftet.
Graviditet og amming: Hvis du blir gravid, bør du kontakte legen din. Du må diskutere fordeler og risiko ved bruk av Cabergolek mens du er gravid. Det er ikke kjent om Cabergolek er funnet i morsmelk. Gjør ikke amme mens du tar Cabergolek.

Alle legemidler kan gi bivirkninger, men mange mennesker har ingen, eller mindre, bivirkninger.

Sjekk med legen din dersom noen av disse vanligste bivirkningene vedvarer eller blir plagsom:

Forstoppelse, svimmelhet, hodepine, dårlig fordøyelse, kvalme, tretthet eller svakhet, oppkast.

Oppsøk lege umiddelbart hvis noen av disse alvorlige bivirkninger forekommer:

Alvorlige allergiske reaksjoner (utslett, elveblest, kløe, pustevansker, tetthet i brystet, hevelse i munn, ansikt, lepper eller tunge), atferdsendringer (f.eks, aggresjon, økt gambling eller seksuelle lyster), brystsmerter, forvirring; hoste, depresjon, besvimelse, hallusinasjoner, uregelmessig hjerterytme, humør eller mentale forandringer, kortpustethet, plutselig uforklarlig vektøkning, hevelse i hender eller føtter, synsforstyrrelser.

Dette er ikke en komplett liste over alle bivirkninger som kan oppstå. Hvis du har spørsmål om bivirkninger, kontakt med helsepersonell.

Kjøpe Cabergolek