Loading ...    
  Loading ...    

Kjøpe Cafergot Uten Resept

Kjøpe CafergotKjøpe Cafergot På nett uten resept

CAFERGOT INDIKASJONER


Cafergot er indikert som terapi for å avbryte eller forhindre vaskulær hodepine, for eksempel migrene, migrenevarianter, eller såkalte "histamin cephalalgia." Cafergot er en kombinasjon av to vasokonstriktorer. Det fungerer ved å hemme blodårene i slimhinnen i hjernen, noe som bidrar til å redusere smerten av migrene.

CAFERGOT INSTRUKSJONER


Bruk Cafergot som anvist av legen din.

Cafergot kan tas med eller uten mat.
Å spise grapefrukt eller drikke grapefruktjuice kan påvirke mengden av Cafergot i blodet ditt. Snakk med legen din før du inkluderer grapefrukt eller grapefruktjuice i kostholdet ditt.
Cafergot er kun brukes etter behov for et migreneanfall.
Ta Cafergot ved første tegn på en hodepine. Hvis startdosen ikke lindre hodepine, kan ekstra doser være nødvendig i henhold til legens instruksjoner. Ikke ta en dose av Cafergot innen 30 minutter av din siste dose.
Ikke ta mer enn 6 tabletter for en enkelt migrene hodepine eller mer enn 10 tabletter i en 7-dagers periode uten først å sjekke med legen din.
Hvis du glemmer en dose av Cafergot og du fortsatt har hodepine, ta den så snart du husker. Ikke ta en dose av Cafergot innen 30 minutter av din siste dose. Ikke ta to doser samtidig.

Spør helsepersonell eventuelle spørsmål du måtte ha om hvordan du bruker Cafergot.

CAFERGOT LAGRING


Lagres Cafergot ved romtemperatur mellom 59 og 86 grader F (15 og 30 grader C), i en tett, lett-resistent beholder. Oppbevares beskyttet mot varme, fuktighet og lys. Ikke oppbevar på badet. Hold Cafergot utilgjengelig for barn og vekk fra kjæledyr.

CAFERGOT MER INFO:


Aktive ingredienser: ergotamin tartrate og koffein.
IKKE bruk Cafergot hvis:

du er allergisk mot noen av innholdsstoffene i Cafergot
du er gravid eller kan bli gravid
du er i arbeid
du har blodårer problemer (f.eks perifer vaskulær sykdom), koronar hjertesykdom, høyt blodtrykk, lever-eller nyreproblemer, eller alvorlig infeksjon (f.eks, sepsis)
du tar en azol soppdrepende (f.eks itrakonazol, ketokonazol, vorikonazol), delavirdine, HIV-proteasehemmere (f.eks delavirdine, indinavir, nelfinavir, ritonavir), efavirenz, en ketolide antibiotika (f.eks, telitromycin), et makrolid antibiotika (f.eks, klaritromycin, erytromycin), eller selektive 5-HT agonister (f.eks, sumatriptan, eletriptandoser).

Ta kontakt med din lege eller helsepersonell umiddelbart hvis noen av disse gjelder for deg.

Noen medisinske tilstander kan samhandle med Cafergot. Rådfør deg med lege eller apotek dersom du har noen medisinske tilstander, spesielt hvis noe av det følgende gjelder for deg:

hvis du planlegger å bli gravid eller ammer
hvis du tar noen resept eller reseptfrie medisiner, urte forberedelse eller kosttilskudd
hvis du har allergi mot medisiner, mat eller andre stoffer
hvis du har en historie med blod problemer (f.eks, porfyri), hjerneslag, angst, søvnvansker, eller hjerteproblemer
hvis du røyker.

Noen legemidler kan samhandle med Cafergot. Fortell helsepersonell dersom du bruker andre legemidler, spesielt noe av det følgende:

Klotrimazol, flukonazol, fluoksetin, fluvoksamin,, metronidazol, nefazodon, sakinavir, eller Zileuton fordi bivirkninger av Cafergot kan økes
Azolfungicider (f.eks itrakonazol, ketokonazol, vorikonazol), betablokkere (f.eks, propranolol), delavirdin, HIV-proteasehemmere (f.eks delavirdin, indinavir, nelfinavir, ritonavir), efavirenz, ketolide antibiotika (f.eks, telitromycin), makrolidantibiotika (f.eks, erytromycin, klaritromycin), eller selektive 5-HT agonister (f.eks, sumatriptan, eletriptan) fordi risikoen for alvorlige bivirkninger, inkludert uregelmessig hjerterytme eller redusert oksygen til ekstremiteter (f.eks hender, føtter) eller hjernen, kan være økt
Pressorstoffer (f.eks, noradrenalin) eller sympatomimetika (f.eks, pseudoefedrin, Albuterol) fordi risikoen for bivirkninger, inkludert alvorlig høyt blodtrykk, kan økes
Kinoloner (f.eks levofloksacin) fordi risikoen for bivirkninger, som nervøsitet, søvnløshet, og rask hjerterytme, kan økes
Teofyllin fordi handlinger og bivirkninger kan økes med Cafergot.

Dette kan ikke være en komplett liste over alle interaksjoner som kan oppstå. Spør helsepersonell hvis Cafergot kan samhandle med andre medisiner du tar. Sjekk med helsepersonell før du starte, stoppe, eller endre dosen av noen form for medisin.
Viktig sikkerhetsinformasjon:

Ikke overskrid anbefalt dose eller ta Cafergot lenger enn foreskrevet uten å sjekke med legen din. Cafergot er ikke for langsiktig daglig bruk.
Bruk av nikotin, kan øke risikoen for alvorlige bivirkninger med Cafergot. Snakk med legen din før du bruker Cafergot hvis du røyker eller bruker noen annen form for nikotin.
Bruk Cafergot med ekstrem forsiktighet hos barn. Sikkerhet og effektivitet er ikke blitt bekreftet.
Graviditet og amming: Ikke bruk Cafergot hvis du er gravid. Hvis du mistenker at du kan være gravid, bør du kontakte legen din umiddelbart. Cafergot bør ikke tas under fødsel. Cafergot utskilles i morsmelk. Hvis du er eller vil bli amming mens du bruker Cafergot, sjekk med din lege eller apotek for å diskutere risikoen for barnet ditt.

Når den brukes over lengre tid eller ved høye doser, noen mennesker utvikler et behov for å fortsette å ta Cafergot. Dette er kjent som avhengighet eller avhengighet. Det er viktig at du tar Cafergot som instruert av legen din. Cafergot er ikke for langsiktig daglig bruk.

Alle legemidler kan gi bivirkninger, men mange mennesker har ingen, eller mindre, bivirkninger.

Sjekk med legen din dersom noen av disse vanligste bivirkningene vedvarer eller blir plagsom:

Kvalme.

Oppsøk lege umiddelbart hvis noen av disse alvorlige bivirkninger forekommer:

Alvorlige allergiske reaksjoner (utslett, elveblest, kløe, pustevansker, tetthet i brystet, hevelse i munn, ansikt, lepper eller tunge), blå farge på fingre eller tær, brystsmerter eller tetthet, kalde eller bleke fingre eller tær , diaré, svimmelhet, hallusinasjoner, hodepine, uregelmessig hjerterytme, leggkramper eller svakhet, psykiske eller humørsvingninger, muskelsmerter, nummenhet eller prikking i hender, føtter, eller hud, øresus, beslag, alvorlig eller vedvarende kvalme eller oppkast ; kortpustethet, hevelse, midlertidig rask eller langsom hjerterytme, brekninger, svak puls.

Dette er ikke en komplett liste over alle bivirkninger som kan oppstå. Hvis du har spørsmål om bivirkninger, kontakt med helsepersonell.

Kjøpe Cafergot