Loading ...    
  Loading ...    

Kjøpe Calton (Celexa) Uten Resept

Kjøpe CaltonKjøpe Calton På nett uten resept

CALTON (CELEXA) INDIKASJONER


Calton.Depakote brukes for behandling av depresjon. Calton er en selektiv serotonin reuptake inhibitor (SSRI). Det fungerer ved å gjenopprette balansen av serotonin, et naturlig stoff i hjernen, noe som bidrar til å forbedre visse humør problemer.

CALTON (CELEXA) INSTRUKSJONER


Bruk Calton som anvist av legen din.

Ta Calton gjennom munnen med eller uten mat.
Tar Calton på samme tid hver dag vil hjelpe deg å huske å ta den.
Fortsett å ta Calton selv om du føler deg vel. Ikke gå glipp av noen dose.
Ikke plutselig slutte å ta Calton uten å sjekke med legen din. Bivirkninger kan forekomme. De kan inneholde mentale eller humørsvingninger, nummenhet eller prikking i huden, svimmelhet, forvirring, hodepine, søvnvansker, eller uvanlig tretthet.
Hvis du glemmer en dose av Calton, ta den så snart som mulig. Hvis det er nesten tid for neste dose, hopp over den glemte dosen og gå tilbake til din vanlige doseringsplan. Ikke ta to doser samtidig.

Spør helsepersonell eventuelle spørsmål du måtte ha om hvordan du bruker Calton.

CALTON (CELEXA) LAGRING


Butikk Calton på 77 grader F (25 grader C). Kort lagring ved temperaturer mellom 59 og 86 grader F (15 og 30 grader C) er tillatt. Oppbevares beskyttet mot varme, fuktighet og lys. Ikke oppbevar på badet. Hold Calton utilgjengelig for barn og vekk fra kjæledyr.

CALTON (CELEXA) MER INFO:


Aktiv ingrediens: Citalopram hydrobromid.

IKKE bruk Calton hvis:

du er allergisk mot noen av innholdsstoffene i Calton
du tar escitalopram
du tar eller har tatt en monoaminooksidasehemmer (MAO-hemmer) (f.eks phenelzine), selegilin, eller johannesurt i løpet av de siste 14 dagene
du tar en fenfluramin derivat (f.eks dexfenfluramine), en H1-antagonist (f.eks, astemizol, terfenadin), nefazodon, pimozid, eller sibutramin.

Ta kontakt med din lege eller helsepersonell umiddelbart hvis noen av disse gjelder for deg.

Noen medisinske tilstander kan samhandle med Calton. Rådfør deg med lege eller apotek dersom du har noen medisinske tilstander, spesielt hvis noe av det følgende gjelder for deg:

hvis du er gravid, planlegger å bli gravid, eller ammer
hvis du tar noen resept eller reseptfrie medisiner, urte forberedelse eller kosttilskudd
hvis du har allergi mot medisiner, mat eller andre stoffer
hvis du eller et familiemedlem har en historie med bipolar lidelse (manisk-depresjon), andre psykiske eller humør problemer, selvmordstanker eller forsøk, eller alkohol eller stoffmisbruk
hvis du har en historie med anfall, leverproblemer, alvorlige nyreproblemer, mage eller tarm blødning, eller stoffskifte problemer
hvis du er dehydrert, har lavt blod natrium nivåer, eller drikker alkohol
hvis du skal ha elektrokonvulsiv terapi (ECT).

Noen legemidler kan samhandle med Calton. Fortell helsepersonell dersom du bruker andre legemidler, spesielt noe av det følgende:

Fenfluramine derivater (f.eks dexfenfluramine), linezolid, litium, MAO-hemmere (f.eks phenelzine), metoklopramid, nefazodon, selegilin, serotonin 5-HT1 reseptor agonister (f.eks, sumatriptan), sibutramin, johannesurt, eller trazodon fordi alvorlige bivirkninger , for eksempel en reaksjon som kan inkludere feber, stive muskler, blodtrykk endringer, mentale forandringer, forvirring, irritabilitet, opphisselse, delirium, og koma, kan opptre
Antikoagulantia (f.eks warfarin), aspirin, eller ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (NSAIDs) (for eksempel ibuprofen) fordi risikoen for blødninger, inkludert mage blødning, kan være økt
Diuretika (f.eks, furosemid, hydroklortiazid) fordi risikoen for lavt blod natrium nivåer kan økes
Tramadol fordi risikoen for anfall økes
H1-antagonister (f.eks, astemizol, terfenadin) eller fentiaziner (f.eks, klorpromazin, tioridazin) fordi alvorlige hjerteproblemer, inkludert uregelmessig hjerterytme, inntreffe
Karbamazepin eller cyproheptadin fordi de kan redusere Calton effektivitet
Klozapin, pimozid, risperidon, eller trisykliske antidepressiva (for eksempel amitriptylin) fordi risikoen for deres bivirkninger kan økes med Calton.

Dette kan ikke være en komplett liste over alle interaksjoner som kan oppstå. Spør helsepersonell hvis Calton kan samhandle med andre medisiner du tar. Sjekk med helsepersonell før du starte, stoppe, eller endre dosen av noen form for medisin.
Viktig sikkerhetsinformasjon:

Calton kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Disse effektene kan være verre hvis du tar det med alkohol eller visse medisiner. Bruk Calton med forsiktighet. Ikke kjør bil eller utføre andre mulige usikre oppgaver før du vet hvordan du reagerer på det.
Ikke drikk alkohol mens du bruker Calton.
Sjekk med legen din før du bruker medisiner som kan forårsake døsighet (f.eks, søvn hjelpemidler, muskel relaxers) mens du bruker Calton, det kan legge til sine effekter. Spør på apoteket dersom du har spørsmål om hvilke medisiner kan forårsake døsighet.
En til fire uker kan passere før symptomene dine bedre. IKKE ta mer enn anbefalt dose, endre dosen din, eller bruke Calton lenger enn foreskrevet uten å sjekke med legen din.
Barn, ungdom og unge voksne som tar Calton, kan ha økt risiko for selvmordstanker eller handlinger. Se alle pasienter som tar Calton tett. Kontakt lege straks ved ny, forverret, eller plutselige symptomer som nedstemthet, engstelig, rastløs eller irritabel atferd, panikkanfall, eller noe uvanlig endring i humør eller atferd oppstår. Kontakt lege umiddelbart dersom noen tegn på selvmordstanker eller handlinger forekomme.
Calton.Depakote og et legemiddel som kalles escitalopram har den samme aktive bestanddel. Ikke ta Calton hvis du også tar escitalopram.
Hvis legen din sier at du skal slutte å ta Calton, må du vente i flere uker før du begynner å ta visse andre legemidler (f.eks, MAO-hemmere, nefazodon). Spør legen din når du skal begynne å ta nye medisiner etter at du har sluttet å ta Calton.
Calton sjeldne tilfeller kan forårsake en langvarig, smertefull ereksjon. Dette kan skje selv når du ikke har sex. Hvis dette ikke blir behandlet med en gang, kan det føre til permanente seksuelle problemer som impotens. Kontakt legen din umiddelbart dersom dette skjer.
Serotonin syndrom er en potensielt dødelig syndrom som kan være forårsaket av Calton. Risikoen kan være større hvis du tar Calton med visse andre legemidler (for eksempel "triptaner," MAO-hemmere). Symptomer kan inkludere agitasjon, forvirring, hallusinasjoner, koma, feber, rask eller uregelmessig hjerterytme, skjelving, overdreven svetting, og kvalme, oppkast eller diaré. Kontakt legen din med en gang hvis du har noen av disse symptomene.
Neuroleptisk malignt syndrom (NMS) er en potensielt dødelig syndrom som kan være forårsaket av Calton. Symptomer kan være feber, stive muskler, forvirring, unormal tankegang, rask eller uregelmessig hjerterytme, og svetting. Kontakt legen din med en gang hvis du har noen av disse symptomene.
Bruk Calton med forsiktighet hos eldre, de kan være mer følsomme for effektene, spesielt lavt blod natrium nivåer.
Det bør utvises forsiktighet ved bruk av Calton i barn, de kan være mer følsomme for effektene, spesielt økt risiko for selvmordstanker og handlinger.
Calton bør brukes med ekstrem forsiktighet hos barn, sikkerhet og effekt hos barn har ikke blitt bekreftet.
Calton kan føre til vektendring. Barn og tenåringer kan trenge vanlig vekt og vekstkontroller mens de tar Calton.
Graviditet og amming: Calton kan forårsake skade på fosteret hvis det er brukt i løpet av de siste tre månedene av svangerskapet. Hvis du blir gravid, bør du kontakte legen din. Du må diskutere fordeler og risiko ved bruk av Calton mens du er gravid. Calton er funnet i morsmelk. Du må ikke amme mens du tar Calton.

Alle legemidler kan gi bivirkninger, men mange mennesker har ingen, eller mindre, bivirkninger.

Sjekk med legen din dersom noen av disse vanligste bivirkningene vedvarer eller blir plagsom:

Nedsatt seksuell lyst eller evne, diaré, svimmelhet, tretthet, tørr munn, økt svetting, svimmelhet når du står eller sitter opp, tap av matlyst, kvalme, tett nese, tretthet.

Oppsøk lege umiddelbart hvis noen av disse alvorlige bivirkninger forekommer:

Alvorlige allergiske reaksjoner (utslett, elveblest, kløe, pustevansker, tetthet i brystet, hevelse i munn, ansikt, lepper eller tunge), fraværende menstruasjon, bisarr atferd, svart eller blodig avføring, brystsmerter, forvirring, nedsatt konsentrasjon , nedsatt koordinasjon, besvimelse, rask eller uregelmessig hjerterytme, hallusinasjoner, hukommelsestap, ny eller forverret uro, panikkanfall, aggressivitet, impulsivitet, irritabilitet, fiendtlighet, overdreven følelse av velvære, rastløshet, eller manglende evne til å sitte stille, vedvarende, smertefulle ereksjon, rød, hoven, blemmer, eller flassende hud, kramper, alvorlig eller vedvarende angst eller søvnvansker, alvorlig eller vedvarende hodepine, magesmerter, selvmordstanker eller forsøk; tremor, uvanlige blåmerker eller blødning, uvanlige eller alvorlige psykiske eller humørsvingninger; uvanlig svakhet, synsforstyrrelser, forverring av depresjon.

Dette er ikke en komplett liste over alle bivirkninger som kan oppstå. Hvis du har spørsmål om bivirkninger, kontakt med helsepersonell.

Kjøpe Calton