Loading ...    
  Loading ...    

Kjøpe Camidexon (Decadron) Uten Resept

Kjøpe CamidexonKjøpe Camidexon På nett uten resept

CAMIDEXON (DECADRON) INDIKASJONER


Camidexon brukes for behandling av visse tilstander assosiert med nedsatt binyrene funksjon. Det er også brukt til å behandle alvorlig betennelse på grunn av visse forhold, blant annet alvorlig astma, alvorlige allergier, leddgikt, ulcerøs kolitt, visse blodsykdommer, lupus, multippel sklerose, og visse øye og hudsykdommer. Camidexon er et kortikosteroid. Det fungerer ved å redusere eller hindre vev fra å svare på betennelse. Det endrer også kroppens respons på visse immunstimulering.

CAMIDEXON (DECADRON) INSTRUKSJONER


Bruk Camidexon som anvist av legen din!

Ta Camidexon gjennom munnen med mat.
Hvis du glemmer en dose Camidexon, ta den så snart som mulig. Hvis det er nesten tid for neste dose, hopp over den glemte dosen og gå tilbake til din vanlige doseringsplan. Ikke ta to doser samtidig.

Spør helsepersonell eventuelle spørsmål du måtte ha om hvordan du bruker Camidexon.

CAMIDEXON (DECADRON) LAGRING


Oppbevares Camidexon ved romtemperatur, mellom 59 og 86 grader F (15 og 30 grader C). Oppbevares beskyttet mot varme, fuktighet og lys. Ikke oppbevar på badet. Hold Camidexon utilgjengelig for barn og vekk fra kjæledyr.

CAMIDEXON (DECADRON) MER INFO:


Aktiv ingrediens: deksametason.
IKKE bruk Camidexon hvis:

du er allergisk mot noen av innholdsstoffene i Camidexon
du har en systemisk soppinfeksjon
du tar mifepriston

Ta kontakt med din lege eller helsepersonell umiddelbart hvis noen av disse gjelder for deg.

Noen medisinske tilstander kan samhandle med Camidexon. Rådfør deg med lege eller apotek dersom du har noen medisinske tilstander, spesielt hvis noe av det følgende gjelder for deg:

hvis du er gravid, planlegger å bli gravid, eller ammer
hvis du tar noen resept eller reseptfrie medisiner, urte forberedelse eller kosttilskudd
hvis du har allergi mot medisiner, mat eller andre stoffer
hvis du er planlagt for en vaksinasjon med levende virusvaksine (f.eks, kopper)
hvis du har en aktiv skjoldbruskkjertel, lever-eller nyreproblemer, diabetes, eller ulcerøs kolitt
hvis du har hjerteproblemer, øsofagitt, gastritt, mage obstruksjon eller perforering, eller et sår
hvis du har en historie med psykiske problemer (for eksempel depresjon), grønn stær, grå stær, eller andre øyeproblemer
hvis du har en herpes infeksjon i øyet eller annen type infeksjon (bakterier, sopp, eller viral), har eller har nylig hatt tuberkulose (TB) eller testet positivt for tuberkulose, meslinger, eller vannkopper.

Noen legemidler kan samhandle med Camidexon. Fortell helsepersonell dersom du bruker andre legemidler, spesielt noe av det følgende:

Barbiturater (f.eks fenobarbital), karbamazepin, hydantoins (f.eks, fenytoin) eller rifampicin fordi de kan redusere Camidexon 's effektivitet
Klaritromycin, azolfungicider (f.eks ketokonazol), steroide prevensjonsmidler (f.eks, desogestrel), eller Troleandomycin fordi fordi svakhet, forvirring, muskelsmerter, leddsmerter, eller lavt blodsukker, kan det oppstå
Metotreksat eller ritodrin fordi risikoen for deres bivirkninger kan økes med Camidexon
Hydantoins (f.eks, fenytoin), mifepriston, eller levende vaksiner fordi deres effektivitet kan bli redusert med Camidexon
Antikoagulantia (f.eks warfarin) eller acetylsalisylsyre fordi deres handlinger og bivirkninger kan være økt eller redusert med Camidexon.

Dette kan ikke være en komplett liste over alle interaksjoner som kan oppstå. Spør helsepersonell hvis Camidexon kan samhandle med andre medisiner du tar. Sjekk med helsepersonell før du starte, stoppe, eller endre dosen av noen form for medisin.
Viktig sikkerhetsinformasjon:

Camidexon kan senke evnen til kroppen din til å bekjempe infeksjoner. Unngå kontakt med folk som har forkjølelse eller infeksjoner. Fortell legen din dersom du merker tegn på infeksjon som feber, sår hals, utslett, eller frysninger.
Fortell legen din eller tannlegen at du tar Camidexon før du får noen medisinsk eller tannlegebehandling, legevakt, eller kirurgi.
Camidexon kan føre til en heving i blodtrykk, salt og vann oppbevaring og økt kalium tap. Du må kanskje begrense bruken av salt og ta et kalsiumtilskudd.
Camidexon kan føre til tap av kalsium og fremme utviklingen av osteoporose. Ta tilstrekkelig kalsium og vitamin D-tilskudd.
Diabetes pasienter - Camidexon kan påvirke blodsukkeret ditt. Sjekk blodsukkernivået nøye. Spør legen din før du endrer dosen av din diabetes medisin.
Det bør utvises forsiktighet ved bruk Camidexon i barn, de kan være mer følsomme for effektene.
Kortikosteroider kan påvirke vekst hos barn og tenåringer i noen tilfeller. De kan trenge regelmessige vekstkontroller mens de tar Camidexon.
Graviditet og amming: Det er ikke kjent om Camidexon kan føre til skade på fosteret. Hvis du blir gravid, bør du kontakte legen din. Du må diskutere fordeler og risiko ved bruk av Camidexon mens du er gravid. Camidexon er funnet i morsmelk. Du må ikke amme mens du tar Camidexon.

Alle legemidler kan gi bivirkninger, men mange mennesker har ingen, eller mindre, bivirkninger. Sjekk med legen din dersom noen av disse vanligste bivirkningene vedvarer eller blir plagsom:

Søvnproblemer, følelsen av et hvirvlende bevegelse, økt appetitt, økt svette, fordøyelsesproblemer, humørsvingninger, nervøsitet.

Oppsøk lege umiddelbart hvis noen av disse alvorlige bivirkninger forekommer:

Alvorlige allergiske reaksjoner (utslett, elveblest, kløe, pustevansker, tetthet i brystet, hevelse i munn, ansikt, lepper eller tunge), appetitt tap, svart, tjæreaktig avføring, endringer i menstruasjonen, kramper, depresjon, diaré; svimmelhet, overdreven følelse av velvære, feber, generell kropps ubehag, hodepine, økt trykk i øyet, ledd-eller muskelsmerter, humørsvingninger, muskelsvakhet, personlighetsforandringer, langvarig sår hals, forkjølelse eller feber, puffing av ansiktet , alvorlig kvalme eller oppkast, hevelser i føtter eller ben, uvanlig vektøkning, oppkast materiale som ser ut som kaffegrut, svakhet, vekttap.

Dette er ikke en komplett liste over alle bivirkninger som kan oppstå.

Kjøpe Camidexon