Loading ...    
  Loading ...    

Kjøpe Cardol (Betapace) Uten Resept

Kjøpe CardolKjøpe Cardol På nett uten resept

CARDOL (BETAPACE) INDIKASJONER


Cardol brukes for behandling av visse typer av uregelmessig hjerterytme (ventrikulære arytmier). Cardol er en beta-blokker. Det fungerer ved å hjelpe hjerteslag regelmessig for en lengre periode.

CARDOL (BETAPACE) INSTRUKSJONER


Bruk Cardol som anvist av legen din.

Ta Cardol gjennom munnen med eller uten mat. Prøv å ta det på samme måte (enten med mat eller uten mat) hver gang du tar dosen din. Sjekk med din lege eller apotek dersom du har spørsmål om å ta Cardol med mat.
Ikke ta en syrenøytraliserende som har aluminium eller magnesium i det innen to timer før eller etter at du tar Cardol.
Tar Cardol på samme tid hver dag vil hjelpe deg å huske å ta den.
Fortsett å bruke Cardol selv om du føler deg vel. Ikke gå glipp av noen dose.
Hvis du glemmer en dose av Cardol, hoppe over ubesvarte dosen. Ikke ta to doser samtidig.

Spør helsepersonell eventuelle spørsmål du måtte ha om hvordan du bruker Cardol.

CARDOL (BETAPACE) LAGRING


Butikkbetapace ved romtemperatur, mellom 68 og 77 grader F (20 og 25 grader C). Oppbevares beskyttet mot varme, fuktighet og lys. Ikke oppbevar på badet. Hold Cardol utilgjengelig for barn og vekk fra kjæledyr.

CARDOL (BETAPACE) MER INFO:


Aktiv ingrediens: Sotalol HCl.

IKKE bruk Cardol hvis:

du er allergisk mot noen av innholdsstoffene i Cardol
du har visse hjerteproblemer (f.eks alvorlig lav puls, ukontrollert hjertesvikt, visse typer av unormal hjerterytme rytme), lavt kalium eller magnesium nivåer, alvorlige nyreproblemer, eller en historie med astma
du tar cisaprid, astemizol, terfenadin, mibefradil, dofetilide, eller en teofyllin (f.eks, aminofyllin).

Ta kontakt med din lege eller helsepersonell umiddelbart hvis noen av disse gjelder for deg.

Noen medisinske tilstander kan samhandle med Cardol. Rådfør deg med lege eller apotek dersom du har noen medisinske tilstander, spesielt hvis noe av det følgende gjelder for deg:

hvis du er gravid, planlegger å bli gravid, eller ammer
hvis du tar noen resept eller reseptfrie medisiner, urte forberedelse eller kosttilskudd
hvis du har allergi mot medisiner, mat eller andre stoffer
hvis du har puste eller lungeproblemer (f.eks, kronisk obstruktiv lungelidelse [KOLS], astma), en nedsatt appetitt, en overaktiv skjoldbruskkjertel, nyreproblemer, bronkitt, diabetes, blodstrøm problemer, en svulst på binyrene, eller andre hjerte problemer
hvis du er planlagt for kirurgi.

Noen legemidler kan samhandle med Cardol. Fortell helsepersonell dersom du bruker andre legemidler, spesielt noe av det følgende:

Indometacin eller fenylpropanolamin fordi de kan redusere Cardol effektivitet
Klonidin, diltiazem, mibefradil, nifedipin, eller verapamil fordi risikoen for bivirkninger, som for eksempel lavt blodtrykk eller hjerteproblemer, kan økes
Amiodaron, antiarytmika (f.eks kinidin, propafenon), arsen, cisaprid, dofetilide, droperidol, H1-antagonister (f.eks, astemizol, terfenadin), Ketanserin, makrolider og ketolidene (f.eks erytromycin, azitromycin), meflokin, fosfodiesterase type 5-hemmere (f.eks , sildenafil), fenotiaziner (f.eks, tioridazin), kinoloner (f.eks ciprofloxacin), eller ziprasidon fordi risikoen for unormal hjerterytme kan økes
Bupivacaine, kokain, adrenalin, insulin, lidokain, meglitinide antidiabetika (f.eks nateglinid), nifedipin, eller kinasolin (f.eks prazosin) fordi risikoen for deres bivirkninger kan økes med Cardol
Enkelte sentralstimulerende midler (f.eks, Albuterol, pseudoefedrin), phenformin eller teofylliner (f.eks, aminofyllin) fordi deres effektivitet kan bli redusert med Cardol.

Dette kan ikke være en komplett liste over alle interaksjoner som kan oppstå. Spør helsepersonell hvis Cardol kan samhandle med andre medisiner du tar. Sjekk med helsepersonell før du starte, stoppe, eller endre dosen av noen form for medisin.

Viktig sikkerhetsinformasjon:

Cardol kan forårsake døsighet, svimmelhet, eller svimmelhet. Disse effektene kan være verre hvis du tar det med alkohol eller visse medisiner. Bruk Cardol med forsiktighet. Ikke kjør bil eller utføre andre potensielt farlige oppgaver før du vet hvordan du reagerer på det.
Cardol kan føre til svimmelhet, eller besvimelse, alkohol, kan varmt vær, mosjon, eller feber øke disse effektene. For å hindre dem, sitte opp eller stå sakte, spesielt om morgenen. Sitte eller ligge på det første tegn til noen av disse effektene.
Fortell legen din eller tannlegen at du tar Cardol før du får noen medisinsk eller tannlegebehandling, legevakt, eller kirurgi.
Ikke plutselig slutte å ta Cardol. Sharp brystsmerter, uregelmessig hjerterytme, og noen ganger hjerteinfarkt kan forekomme hvis du plutselig stopper Cardol. Risikoen kan være større hvis du har visse typer hjertesykdom. Hjertesykdom er vanlig, og du kan ikke vite at du har det. Legen din bør sakte redusere dosen over flere uker hvis du må slutte å ta det. Begrense fysisk aktivitet mens du er å senke dosen din. Hvis ny eller forverret brystsmerter eller andre hjerteproblemer oppstår, kontakt lege med en gang. Du må kanskje begynne å ta Cardol igjen.
Laboratorietester, inkludert hjertefunksjon, nyrefunksjon, og blodtrykksmåling, kan utføres mens du bruker Cardol. Disse testene kan anvendes til å overvåke tilstanden eller sjekk for bivirkninger. Sørg for å holde alle lege og lab avtaler.
Graviditet og amming: Hvis du blir gravid, bør du kontakte legen din. Du må diskutere fordeler og risiko ved bruk av Cardol mens du er gravid. Cardol er funnet i morsmelk. Du må ikke amme mens du tar Cardol.

Alle legemidler kan gi bivirkninger, men mange mennesker har ingen, eller mindre, bivirkninger.

Sjekk med legen din dersom noen av disse vanligste bivirkningene vedvarer eller blir plagsom:

Svimmelhet, tretthet, hodepine, ørhet, tretthet, søvnvansker.

Oppsøk lege umiddelbart hvis noen av disse alvorlige bivirkninger forekommer:

Alvorlige allergiske reaksjoner (utslett, elveblest, kløe, pustevansker, tetthet i brystet, hevelse i munn, ansikt, lepper eller tunge), unormalt rask, treg eller uregelmessig hjerterytme, synsforstyrrelser, nedsatt appetitt, sterk tørste; nummenhet i en arm eller et ben, alvorlig eller vedvarende kvalme, oppkast eller diaré, kraftige magesmerter, skarp eller knusing brystsmerter, plutselig smerter, plutselig alvorlig hodepine, oppkast, svimmelhet eller besvimelse, plutselig kortpustethet, uvanlig svette.

Dette er ikke en komplett liste over alle bivirkninger som kan oppstå. Hvis du har spørsmål om bivirkninger, kontakt med helsepersonell.

Kjøpe Cardol