Loading ...    
  Loading ...    

Kjøpe Cardura Uten Resept

Kjøpe CarduraKjøpe Cardura På nett uten resept

CARDURA INDIKASJONER


Cardura brukes for behandling av høyt blodtrykk og behandling av symptomene på benign prostatic hyperplasia (BPH). Cardura er en alpha-blocker. Det fungerer ved å slappe av musklene i blodårene, noe som resulterer i å senke blodtrykket. Hos menn med BPH, alfablokkere virker ved å slappe av musklene rundt urinrøret (røret som drenerer urin fra blæren), som forbedrer urin symptomer.

CARDURA INSTRUKSJONER


Bruk Cardura som anvist av legen din.

Ta Cardura gjennom munnen med eller uten mat.
Cardura kan forårsake et plutselig fall i blodtrykket etter den første dosen. Ta din første dose ved sengetid. Hvis du får opp i løpet av natten, sitte opp sakte, så stå sakte.
Hvis du glemmer en dose av Cardura, ta den så snart som mulig. Hvis det er nesten tid for neste dose, hopp over den glemte dosen og gå tilbake til din vanlige doseringsplan. Ikke ta to doser samtidig.

Spør helsepersonell eventuelle spørsmål du måtte ha om hvordan du bruker Cardura.

CARDURA LAGRING


Oppbevares Cardura på 77 grader F (25 grader C). Kort lagring ved temperaturer mellom 59 og 86 grader F (15 og 30 grader C) er tillatt. Oppbevares beskyttet mot varme, fuktighet og lys. Ikke oppbevar på badet. Hold Cardura utilgjengelig for barn og vekk fra kjæledyr.

CARDURA MER INFO:


Aktiv ingrediens: Doxazosin mesylate.

IKKE bruk Cardura hvis:

du er allergisk mot noen av innholdsstoffene i Cardura eller lignende legemidler (f.eks prazosin).

Noen medisinske tilstander kan samhandle med Cardura. Fortell helsepersonell hvis du har noen medisinske tilstander, spesielt hvis noe av det følgende gjelder for deg:

hvis du er gravid, planlegger å bli gravid, eller ammer
hvis du tar noen resept eller reseptfrie medisiner, urte forberedelse eller kosttilskudd
hvis du har allergi mot medisiner, mat eller andre stoffer
hvis du har en historie av prostata kreft, nyre-eller leverproblemer, eller høyt eller lavt blodtrykk
hvis du skal ha øye kirurgi.

Noen legemidler kan samhandle med Cardura. Fortell helsepersonell dersom du bruker andre legemidler, spesielt noen av de følgende.

Fosfodiesterase type 5-hemmere (f.eks sildenafil, vardenafil) fordi alvorlig lavt blodtrykk kan forekomme
Klaritromycin, HIV-proteasehemmere (f.eks, ritonavir), itrakonazol, ketokonazol, nefazodon, telitromycin, eller vorikonazol fordi de kan øke risikoen for Cardura er bivirkninger.

Dette kan ikke være en komplett liste over alle interaksjoner som kan oppstå. Spør helsepersonell hvis Cardura kan samhandle med andre medisiner du tar. Sjekk med helsepersonell før du starte, stoppe, eller endre dosen av noen form for medisin.

Viktig sikkerhetsinformasjon:

Cardura kan forårsake døsighet, svimmelhet, eller besvimelse. Disse effektene kan være verre hvis du tar det med alkohol eller visse medisiner. Bruk Cardura med forsiktighet. Ikke kjør bil eller utføre andre mulige usikre oppgaver før du vet hvordan du reagerer på det.
Cardura kan forårsake et plutselig fall i blodtrykket etter den første dosen. Ta din første dose ved sengetid. Hvis du får opp i løpet av natten, sitte opp sakte, så stå sakte. Dette vil bidra til å redusere svimmelhet eller svimmelhet. Disse effektene vil mer sannsynlig skje etter de første doser eller hvis dosen din har økt, men kan forekomme når som helst mens du tar medisinen. Det kan også oppstå hvis du slutter å ta medisinen, og deretter starte behandling.
Cardura kan føre til svimmelhet, eller besvimelse, alkohol, kan varmt vær, mosjon, eller feber øke disse effektene. For å hindre dem, sitte opp eller stå sakte, spesielt om morgenen. Sitte eller ligge på det første tegn til noen av disse effektene.
IKKE ta mer enn anbefalt dose uten å sjekke med legen din.
Fortell legen din eller tannlegen at du tar Cardura før du får noen medisinsk eller tannlegebehandling, legevakt, eller kirurgi (inkludert øye kirurgi).
Cardura sjeldne tilfeller kan forårsake en langvarig, smertefull ereksjon. Dette kan skje selv når du ikke har sex. Hvis dette ikke blir behandlet med en gang, kan det føre til permanente seksuelle problemer som impotens. Kontakt legen din umiddelbart dersom dette skjer.
Pasienter som tar medisin mot høyt blodtrykk ofte føler deg sliten eller kjøre ned for noen få uker etter behandlingsstart. Pass på å ta medisinen selv om du kanskje ikke føler deg "normal." Fortell legen din hvis du utvikler nye symptomer.
Laboratorietester, inkludert blodtrykk, kan utføres mens du bruker Cardura. Disse testene kan anvendes til å overvåke tilstanden eller sjekk for bivirkninger. Sørg for å holde alle lege og lab avtaler.
Bruk Cardura med forsiktighet hos eldre, de kan være mer følsomme for effektene, spesielt lavt blodtrykk.
Cardura bør ikke brukes til barn, sikkerhet og effekt hos barn har ikke blitt bekreftet.
Graviditet og amming: Hvis du blir gravid, bør du kontakte legen din. Du må diskutere fordeler og risiko ved bruk av Cardura mens du er gravid. Det er ikke kjent om Cardura er funnet i morsmelk. Hvis du er eller vil bli amming mens du bruker Cardura, sjekk med legen din. Diskuter eventuelle risikoer til babyen din.

Alle legemidler kan gi bivirkninger, men mange mennesker har ingen, eller mindre, bivirkninger.

Sjekk med legen din dersom noen av disse vanligste bivirkningene vedvarer eller blir plagsom:

Svimmelhet, tretthet, svimmelhet, nesetetthet, tretthet, svakhet.

Oppsøk lege umiddelbart hvis noen av disse alvorlige bivirkninger forekommer:

Alvorlige allergiske reaksjoner (utslett, elveblest, kløe, pustevansker, tetthet i brystet, hevelse i munn, ansikt, lepper eller tunge), brystsmerter, besvimelse, uregelmessig hjerterytme, langvarig, smertefull ereksjon; alvorlig eller langvarig svimmelhet eller hodepine ; kortpustethet, hevelse i ankler, føtter eller hender, visjon endringer.

Dette er ikke en komplett liste over alle bivirkninger som kan oppstå. Hvis du har spørsmål om bivirkninger, kontakt med helsepersonell.

Kjøpe Cardura