Loading ...    
  Loading ...    

Kjøpe Carpiaton (Aldactone) Uten Resept

Kjøpe CarpiatonKjøpe Carpiaton På nett uten resept

CARPIATON (ALDACTONE) INDIKASJONER


Carpiaton brukes for behandling av hevelse og væskeansamling hos pasienter med hjertesvikt, levercirrhose, eller nyreproblemer (nefrotisk syndrom). Det er også brukt for behandling av høyt blodtrykk. Det kan også anvendes for å behandle eller forebygge lav blod kalium. Det kan også bli brukt til å behandle overflødig utskillelse av hormonet aldosteron fra binyrene. Carpiaton er et kaliumsparende vanndrivende. Det fungerer ved å blokkere hormonet aldosteron, forårsaker nyre for å fjerne overflødig vann, lagre kalium, og lavere blodtrykk.

CARPIATON (ALDACTONE) INSTRUKSJONER


Bruk Carpiaton som anvist av legen din.

Ta Carpiaton gjennom munnen med eller uten mat. Hvis magesyke oppstår, ta med mat for å redusere mage irritasjon.
Carpiaton kan øke mengden av urin eller få deg til å tisse oftere når du først begynner å bruke den. For å holde dette fra å forstyrre søvnen din, kan du prøve å ta dosen din før 18:00.
Hvis du glemmer en dose av Carpiaton, ta den så snart som mulig. Hvis det er nesten tid for neste dose, hopp over den glemte dosen og gå tilbake til din vanlige doseringsplan. Ikke ta to doser samtidig. Hvis mer enn én dose er savnet, starte medisinering og informere din lege eller farmasøyt på din neste avtale.

Spør helsepersonell eventuelle spørsmål du måtte ha om hvordan du bruker Carpiaton.

CARPIATON (ALDACTONE) LAGRING


Butikk Carpiaton ved romtemperatur, mellom 59 og 77 grader F (15 og 25 grader C), i en tett lukket beholder. Oppbevares beskyttet mot varme, fuktighet og lys. Ikke oppbevar på badet. Hold Carpiaton utilgjengelig for barn og vekk fra kjæledyr.

CARPIATON (ALDACTONE) MER INFO:


Aktiv ingrediens: Spironolactone.

IKKE bruk Carpiaton hvis:

du er allergisk mot noen av innholdsstoffene i Carpiaton
du er ute av stand til å urinere, har alvorlige nyreproblemer, eller har høye kaliumnivået i blodet
du tar en kalium supplement, en annen kaliumsparende diuretikum (f.eks, amilorid, triamteren), eller en annen aldosteron-blocker (f.eks, eplerenon).

Ta kontakt med din lege eller helsepersonell umiddelbart hvis noen av disse gjelder for deg.

Noen medisinske tilstander kan samhandle med Carpiaton. Rådfør deg med lege eller apotek dersom du har noen medisinske tilstander, spesielt hvis noe av det følgende gjelder for deg:

hvis du er gravid, planlegger å bli gravid, eller ammer
hvis du tar noen resept eller reseptfrie medisiner, urte forberedelse eller kosttilskudd
hvis du har allergi mot medisiner, mat eller andre stoffer
hvis du har høy surhetsgrad i kroppsvæsker, lave blod natrium nivåer, høyt kaliumnivå i blodet, nyre, lever eller hjertesykdom, diabetes, eller høyt urea eller nitrogen i blodet
hvis du har menstruasjons sykdom.

Noen legemidler kan samhandle med Carpiaton. Fortell helsepersonell dersom du bruker andre legemidler, spesielt noe av det følgende:

Adrenokortikotropt hormon (corticotropin) (ACTH) eller kortikosteroider (for eksempel Prednisolon) eller fordi lave blodelektrolyttnivåer kan forekomme
Barbiturater (f.eks fenobarbital) eller narkotika (f.eks, morfin) fordi svimmelhet når du står oppreist kan oppstå
Angiotensin-converting enzyme (ACE) hemmere (f.eks, enalapril), angiotensin II-reseptorantagonister (f.eks valsartan), ciklosporin, makrolidantibiotika immunsuppressive (f.eks, takrolimus), andre aldosteron-blokkere (f.eks, eplerenon), andre kaliumsparende diuretika (f.eks , amilorid, triamteren) eller kaliumtilskudd fordi høyt kaliumnivå kan forekomme (f.eks, sløvhet, forvirring, unormal følelse i huden i armer og ben, tyngde av lemmer, bremset hjerterytme, uregelmessig hjerterytme, potensielt livstruende treg eller uregelmessig hjerterytme)
Ikke-steroide antiinflammatoriske midler (NSAIDs) (f.eks indometacin) fordi de kan redusere Carpiaton effektivitet og øke risikoen for nyreproblemer og høy kalium i blodet
Digoksin, digitoksin, litium, depolariserende muskelavslappende (f.eks tubokurarin), eller kinidin fordi risikoen for sine bivirkninger og toksisitet kan økes med Carpiaton
Pressoraminer (f.eks, noradrenalin) fordi deres effektivitet kan bli redusert med Carpiaton.

Dette kan ikke være en komplett liste over alle interaksjoner som kan oppstå. Spør helsepersonell hvis Carpiaton kan samhandle med andre medisiner du tar. Sjekk med helsepersonell før du starte, stoppe, eller endre dosen av noen form for medisin.
Viktig sikkerhetsinformasjon:

Carpiaton kan forårsake svimmelhet eller døsighet. Disse effektene kan være verre hvis du tar det med alkohol eller visse medisiner. Bruk Carpiaton med forsiktighet. Ikke kjør bil eller utføre andre potensielt farlige oppgaver før du vet hvordan du reagerer på det.
Carpiaton kan øke kroppens kaliumnivå. Dette er mer sannsynlig hos personer med nyreproblemer eller diabetes, hos eldre, eller hvis pasienten er alvorlig syk. Kaliumnivået må overvåkes nøye hos personer med noen av disse problemene eller sykdommer. Hvis ikke behandles, kan høye nivåer av kalium være dødelig.
Sjekk med legen din før du bruker en salt erstatning eller et produkt som har kalium i det.
Laboratorietester, inkludert nyrefunksjon, blodtrykk, blod kalium, og kjemi, kan utføres mens du bruker Carpiaton. Disse testene kan anvendes til å overvåke tilstanden eller sjekk for bivirkninger. Sørg for å holde alle lege og lab avtaler.
Bruk Carpiaton med forsiktighet hos eldre, de kan være mer følsomme for effektene.
Carpiaton bør brukes med ekstrem forsiktighet hos barn, sikkerhet og effekt hos barn har ikke blitt bekreftet.
Graviditet og amming: Hvis du blir gravid, bør du kontakte legen din. Du må diskutere fordeler og risiko ved bruk av Carpiaton mens du er gravid. Carpiaton er funnet i morsmelk. Gjør ikke amme mens du tar Carpiaton.

Alle legemidler kan gi bivirkninger, men mange mennesker har ingen, eller mindre, bivirkninger.

Sjekk med legen din dersom noen av disse vanligste bivirkningene vedvarer eller blir plagsom:

Diaré, tretthet, hodepine, kvalme, magekramper, oppkast.

Oppsøk lege umiddelbart hvis noen av disse alvorlige bivirkninger forekommer:

Alvorlige allergiske reaksjoner (utslett, elveblest, kløe, pustevansker, tetthet i brystet, hevelse i munn, ansikt, lepper eller tunge), svart, tjæreaktig, eller blodig avføring, endring i mengden av urin som produseres, forvirring, mørke urin, nedsatt seksuell evne, forstørrede bryster hos menn, uregelmessige eller savnet menstruasjonsperioder, blek avføring, alvorlig eller vedvarende magesmerter, symptomer på unormal væske eller elektrolyttnivået (f.eks rask, treg eller uregelmessig hjerterytme, økt tørste, muskelsvakhet; alvorlig eller vedvarende tørr munn, kvalme eller oppkast, alvorlig eller vedvarende svimmelhet eller døsighet, unormal tretthet eller treghet, prikkende følelse), gulfarging av hud eller øyne.

Dette er ikke en komplett liste over alle bivirkninger som kan oppstå. Hvis du har spørsmål om bivirkninger, kontakt med helsepersonell.

Kjøpe Carpiaton