Loading ...    
  Loading ...    

Kjøpe Catapres (Clonidine) Uten Resept

Kjøpe CatapresKjøpe Catapres På nett uten resept

CATAPRES (CLONIDINE) INDIKASJONER


Klonidin brukes til å behandle hypertensjon (høyt blodtrykk). Det er noen ganger brukt sammen med andre blodtrykket medisiner. Klonidin senker blodtrykket ved å redusere nivåene av visse kjemikalier i blodet ditt. Dette gjør at blodårene til å slappe av og hjertet ditt til å slå saktere og enkelt.

CATAPRES (CLONIDINE) INSTRUKSJONER


Bruk Klonidin som anvist av legen din.

Ikke ta medisiner i større mengder, eller ta den lenger enn anbefalt av legen din. Følg instruksjonene på resept etiketten.
Legen din kan noen ganger endre dosen å sikre at du får de beste resultatene fra Klonidin.
Klonidin er vanligvis tas om morgenen og ved sengetid. Følg legens instruksjoner.
Hvis du trenger å ha noen form for kirurgi, forteller kirurgen på forhånd at du tar Klonidin. Du må kanskje slutte å bruke medisinen for en kort tid. Du må ikke slutte å ta denne medisinen plutselig uten først å snakke med legen din. Stoppe denne medisinen plutselig kan føre til nervøsitet, uro, hodepine, skjelvinger, alvorlig høyt blodtrykk, eller livstruende symptomer. Snakk med legen din om hvordan du kan unngå abstinenssymptomer når du slutter å ta Klonidin.
Fortsett å bruke denne medisinen som anvist, selv om du føler deg vel. Høyt blodtrykk har ofte ingen symptomer. Du må kanskje bruke blodtrykket medisiner for resten av livet ditt.
Hvis du glemmer en dose av klonidin, ta den så snart som mulig. Hvis det er nesten tid for neste dose, hopp over den glemte dosen og gå tilbake til din vanlige doseringsplan. Ikke ta to doser samtidig.

Spør helsepersonell eventuelle spørsmål du måtte ha om hvordan du bruker Klonidin.

CATAPRES (CLONIDINE) LAGRING


Butikk Klonidin på 77 grader F (25 grader C) vekk fra varme, fuktighet og lys. Ikke oppbevar på badet. Hold Klonidin utilgjengelig for barn og vekk fra kjæledyr.

IKKE bruk Klonidin hvis:

du er allergisk mot noen av innholdsstoffene i Klonidin
du er gravid, i arbeid, eller i ferd med å begynne arbeids
du har blødningsforstyrrelser
du tar en antikoagulant (f.eks warfarin, heparin).

Ta kontakt med din lege eller helsepersonell umiddelbart hvis noen av disse gjelder for deg.

Noen medisinske tilstander kan samhandle med klonidin. Rådfør deg med lege eller apotek dersom du har noen medisinske tilstander, spesielt hvis noe av det følgende gjelder for deg:

hvis du er gravid, planlegger å bli gravid, eller ammer
hvis du tar noen resept eller reseptfrie medisiner, urte forberedelse eller kosttilskudd
hvis du har allergi mot medisiner, mat eller andre stoffer
hvis du har nyreproblemer, porfyri, eller depresjon
hvis du har blod fartøyet sykdom som påvirker hjernen eller alvorlig hjertesykdom, eller du har hatt slag eller et nylig hjerteinfarkt
hvis du er planlagt for kirurgi.

Noen legemidler kan samhandle med klonidin. Fortell helsepersonell dersom du bruker andre legemidler, spesielt noe av det følgende:

Betablokkere (f.eks, propranolol), kalsiumkanalblokkere (f.eks, verapamil), eller digitalis fordi en alvorlig reduksjon i hjertefrekvens kan forekomme
Trisykliske antidepressiva (for eksempel amitriptylin) fordi effektiviteten av klonidin kan bli redusert og enkelte bivirkninger kan være økt
Antikoagulasjonsbehandling (for eksempel warfarin, heparin) fordi risikoen for blødninger på injeksjonsstedet kan økes.

Dette kan ikke være en komplett liste over alle interaksjoner som kan oppstå. Spør helsepersonell om Klonidin kan samhandle med andre medisiner du tar. Sjekk med helsepersonell før du starte, stoppe, eller endre dosen av noen form for medisin.
Viktig sikkerhetsinformasjon:

Klonidin kan forårsake døsighet, svimmelhet, eller svimmelhet. Disse effektene kan være verre hvis du tar det med alkohol eller visse medisiner. Bruk Klonidin med forsiktighet. Ikke kjør bil eller utføre andre potensielt farlige oppgaver før du vet hvordan du reagerer på det.
Ikke drikk alkohol eller bruker medisiner som kan forårsake døsighet (f.eks søvn hjelpemidler, muskel relaxers) mens du bruker Klonidin, det kan legge til sine effekter. Spør på apoteket dersom du har spørsmål om hvilke medisiner kan forårsake døsighet.
Klonidin kan føre til svimmelhet, eller besvimelse, alkohol, kan varmt vær, mosjon, eller feber øke disse effektene. For å hindre dem, sitte opp eller stå sakte, spesielt om morgenen. Sitte eller ligge på det første tegn til noen av disse effektene.
Ikke plutselig slutte å ta Klonidin. Det kan føre til abstinenssymptomer som nervøsitet, irritabilitet, eller skjelving. Du kan også få hodepine og høyt blodtrykk. Risikoen for disse effektene kan være større hvis du har vært å ta høye doser av klonidin. Risikoen kan også være større dersom du bruker en betablokker (f.eks atenolol). Sjelden, har svært alvorlige effekter som økt blodtrykk i hjernen, hjerneslag eller død inntraff. Sjekk med legen din før du endrer dosen eller stoppe Klonidin.
Dersom du opplever tørr munn, bruke drops eller tyggegummi, eller smelte biter av is i munnen.
Bruk Klonidin med forsiktighet hos eldre, de kan være mer følsomme for effektene, særlig svimmelhet.
Klonidin bør brukes med ekstrem forsiktighet hos barn, sikkerhet og effekt hos barn har ikke blitt bekreftet. Bruk er begrenset til pasienter gamle nok til å tåle plassering og drift av et epiduralt kateter.
Graviditet og amming: Hvis du blir gravid, bør du kontakte legen din. Du må diskutere fordeler og risiko ved bruk av Klonidin mens du er gravid. Klonidin er funnet i morsmelk. Hvis du er eller vil bli amming mens du bruker Klonidin, sjekk med legen din. Diskuter eventuelle risikoer til babyen din.

Hvis du slutter å ta Klonidin plutselig, kan du ha abstinenssymptomer. Disse kan inkludere nervøsitet, uro, hodepine, skjelving, og rask økning i blodtrykket.

Alle legemidler kan gi bivirkninger, men mange mennesker har ingen, eller mindre, bivirkninger.

Sjekk med legen din dersom noen av disse vanligste bivirkningene vedvarer eller blir plagsom:

Brystsmerter, forvirring, forstoppelse, døsighet, tørr munn, rødming, generell svakhet, hodepine, kvalme, øresus, svetting, tretthet, oppkast.

Oppsøk lege umiddelbart hvis noen av disse alvorlige bivirkninger forekommer:

Alvorlige allergiske reaksjoner (utslett, elveblest, pustevansker, tetthet i brystet, hevelse i munn, ansikt, lepper eller tunge), brystsmerter, nedsatt hjerterytme, svimmelhet, besvimelse, feber, hallusinasjoner, svimmelhet og smerter ved brenning ved vannlating.

Dette er ikke en komplett liste over alle bivirkninger som kan oppstå. Hvis du har spørsmål om bivirkninger, kontakt med helsepersonell.

Kjøpe Catapres