Loading ...    
  Loading ...    

Kjøpe Cednir (Omnicef) Uten Resept

Kjøpe CednirKjøpe Cednir På nett uten resept

CEDNIR (OMNICEF) INDIKASJONER


Cednir ​​brukes for behandling av mild til moderat infeksjoner forårsaket av visse bakterier. Cednir ​​er en cephalosporin antibiotika. Det fungerer ved å drepe følsomme bakterier.

CEDNIR (OMNICEF) INSTRUKSJONER


Bruk Cednir ​​som anvist av legen din.

Cednir ​​kan tas med eller uten mat. Hvis magesyke oppstår, ta det med mat for å redusere mage irritasjon.
Ikke ta syrenøytraliserende som har magnesium eller aluminium i den innen 2 timer før eller etter at du tar Cednir.
Ikke ta et produkt som har jern i det innen 2 timer før eller etter at du tar Cednir. Men kan du gi Cednir ​​sammen med jern-forsterkede morsmelkerstatning.
Cednir ​​fungerer best hvis de tas til samme tid hver dag.
For å rydde opp infeksjonen helt, ta Cednir ​​for hele behandlingsforløpet. Fortsett å ta det selv om du føler deg bedre om noen dager.
Hvis du glemmer en dose av Cednir, ta den så snart som mulig. Hvis det er nesten tid for neste dose, hopp over den glemte dosen og gå tilbake til din vanlige doseringsplan. Ikke ta to doser samtidig.

Spør helsepersonell eventuelle spørsmål du måtte ha om hvordan du bruker Cednir.

CEDNIR (OMNICEF) LAGRING


Oppbevares Cednir ​​på 77 grader F (25 grader C). Kort lagring ved temperaturer mellom 59 og 86 grader F (15 og 30 grader C) er tillatt. Oppbevares beskyttet mot varme, fuktighet og lys. Ikke oppbevar på badet. Hold Cednir ​​utilgjengelig for barn og vekk fra kjæledyr.

CEDNIR (OMNICEF) MER INFO:


Aktiv ingrediens: Cefdinir.

IKKE bruk Cednir ​​hvis:

du er allergisk mot noen av innholdsstoffene i Cednir ​​eller andre cephalosporin antibiotika (f.eks, cefaleksin)
du vil motta eller nylig har fått en levende vaksine mot tyfoidfeber.

Ta kontakt med din lege eller helsepersonell umiddelbart hvis noen av disse gjelder for deg.

Noen medisinske tilstander kan samhandle med Cednir. Rådfør deg med lege eller apotek dersom du har noen medisinske tilstander, spesielt hvis noe av det følgende gjelder for deg:

hvis du er gravid, planlegger å bli gravid, eller ammer
hvis du tar noen resept eller reseptfrie medisiner, urte forberedelse eller kosttilskudd
hvis du har allergi mot medisiner, mat eller andre stoffer
hvis du har hatt en alvorlig allergisk reaksjon (f.eks, alvorlig utslett, elveblest, pustevansker, svimmelhet) til en penicillin (for eksempel amoxicillin) eller andre beta-laktam antibiotika (f.eks, imipenem)
hvis du har en blodpropp lidelse, nyreproblemer, kramper, diabetes, eller mage eller tarmproblemer (for eksempel betennelse).

Noen legemidler kan samhandle med Cednir. Fortell helsepersonell dersom du bruker andre legemidler, spesielt noe av det følgende:

Probenecid, fordi det kan øke risikoen for Cednir ​​er bivirkninger
Levende vaksine mot tyfoidfeber fordi dens effektivitet kan bli redusert med Cednir.

Dette kan ikke være en komplett liste over alle interaksjoner som kan oppstå. Spør helsepersonell hvis Cednir ​​kan samhandle med andre medisiner du tar. Sjekk med helsepersonell før du starte, stoppe, eller endre dosen av noen form for medisin.

Viktig sikkerhetsinformasjon:

Cednir ​​kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Disse effektene kan være verre hvis du tar det med alkohol eller visse medisiner. Bruk Cednir ​​med forsiktighet. Ikke kjør bil eller utføre andre mulige usikre oppgaver før du vet hvordan du reagerer på det.
Cednir ​​fungerer bare mot bakterier, det gjør ikke behandle virusinfeksjoner (f.eks forkjølelse).
Pass på å bruke Cednir ​​for hele behandlingsforløpet. Hvis du ikke gjør det, kan det hende at medisinen ikke rydde opp infeksjonen helt. Bakteriene kan også bli mindre følsom for dette eller andre legemidler. Dette kan gjøre infeksjonen vanskeligere å behandle i fremtiden.
Langvarig eller gjentatt bruk av Cednir ​​kan forårsake andre infeksjoner. Fortell legen din dersom tegn på en andre infeksjon. Din medisin må kanskje endres for å behandle dette.
Kontakt legen din umiddelbart hvis magesmerter eller kramper, alvorlig diaré, eller blodig avføring oppstår. Ikke behandle diaré uten først å sjekke med legen din.
Hvis du tar Cednir ​​og et produkt som inneholder jern, kan avføringen slå en rødlig farge. Dette er normalt og ikke en årsak til bekymring.
Diabetes pasienter - Cednir ​​kan føre til at resultatene av noen tester for urin ketoner eller glukose å være feil. Spør legen din før du endrer din diett eller dosen av din diabetes medisin.
Cednir ​​kan påvirke visse laboratorietester (f.eks coomb tester). Vær sikker på at legen din og lab personell vet du bruker Cednir.
Bruk Cednir ​​med ekstrem forsiktighet hos barn yngre 10 år som har diaré eller en infeksjon i magesekken eller tarmen.
Cednir ​​bør brukes med ekstrem forsiktighet hos barn yngre enn 6 måneder gammel, sikkerhet og effektivitet i disse barna har ikke blitt bekreftet.
Graviditet og amming: Hvis du blir gravid, bør du kontakte legen din. Du må diskutere fordeler og risiko ved bruk av Cednir ​​mens du er gravid. Det er ikke kjent om Cednir ​​er funnet i morsmelk. Hvis du er eller vil bli amming mens du bruker Cednir, sjekk med legen din. Diskuter eventuelle risikoer til babyen din.

Alle legemidler kan gi bivirkninger, men mange mennesker har ingen, eller mindre, bivirkninger.

Sjekk med legen din dersom noen av disse vanligste bivirkningene vedvarer eller blir plagsom:

Diaré, hodepine, kvalme.

Oppsøk lege umiddelbart hvis noen av disse alvorlige bivirkninger forekommer:

Alvorlige allergiske reaksjoner (utslett, elveblest, kløe, pustevansker, tetthet i brystet, hevelse i munn, ansikt, lepper eller tunge), blodig avføring, endring i mengden av urin som produseres, mørk urin, feber, frysninger, eller sår hals, rød, hoven, blemmer, eller flassende hud, kramper, alvorlig diaré eller oppkast, kraftige magesmerter eller kramper, uvanlige blødninger eller blåmerker, vaginal irritasjon eller utflod, gulfarging av hud eller øyne.

Dette er ikke en komplett liste over alle bivirkninger som kan oppstå. Hvis du har spørsmål om bivirkninger, kontakt med helsepersonell.

Kjøpe Cednir