Loading ...    
  Loading ...    

Kjøpe Cedroxim (Cefadroxil) Uten Resept

Kjøpe CedroximKjøpe Cedroxim På nett uten resept

CEDROXIM (CEFADROXIL) INDIKASJONER


Cedroxim brukes for behandling av infeksjoner forårsaket av visse bakterier. Cedroxim er en cephalosporin antibiotika. Det fungerer ved å forstyrre bakterienes cellevegg formasjon. Dette svekker celleveggen, slik at den til å sprekke, noe som resulterer i død av bakterier.

CEDROXIM (CEFADROXIL) INSTRUKSJONER


Bruk Cedroxim som anvist av legen din.

Ta Cedroxim gjennom munnen med eller uten mat. Hvis magesyke oppstår, ta med mat for å redusere mage irritasjon.
For å rydde opp infeksjonen helt, ta Cedroxim for hele behandlingsforløpet. Fortsett å ta det selv om du føler deg bedre om noen dager.
Hvis du glemmer en dose av Cedroxim, ta den så snart som mulig. Hvis det er nesten tid for neste dose, hopp over den glemte dosen og gå tilbake til din vanlige doseringsplan. Ikke ta to doser samtidig.

Spør helsepersonell eventuelle spørsmål du måtte ha om hvordan du bruker Cedroxim.

CEDROXIM (CEFADROXIL) LAGRING


Oppbevares Cedroxim ved romtemperatur, mellom 59 og 86 grader F (15 og 30 grader C). Oppbevares beskyttet mot varme, fuktighet og lys. Ikke oppbevar på badet. Hold Cedroxim utilgjengelig for barn og vekk fra kjæledyr.

IKKE bruk Cedroxim hvis:

du er allergisk mot noen av innholdsstoffene i Cedroxim eller andre cephalosporin (f.eks cefaleksin).

Ta kontakt med din lege eller helsepersonell umiddelbart hvis noen av disse gjelder for deg.

Noen medisinske tilstander kan samhandle med Cedroxim. Rådfør deg med lege eller apotek dersom du har noen medisinske tilstander, spesielt hvis noe av det følgende gjelder for deg:

hvis du er gravid, planlegger å bli gravid, eller ammer
hvis du tar noen resept eller reseptfrie medisiner, urte forberedelse eller kosttilskudd
hvis du har allergi mot medisiner, mat eller andre stoffer
hvis du har en blodpropp lidelse, nyreproblemer, eller mage eller tarmproblemer (for eksempel betennelse)
hvis du har hatt en alvorlig allergisk reaksjon (for eksempel en alvorlig utslett, elveblest, pustevansker, eller svimmelhet) til en penicillin antibiotika (f.eks, amoxicillin) eller andre beta-laktam antibiotika (f.eks, imipenem).

Noen legemidler kan samhandle med Cedroxim. Imidlertid er ingen spesifikke interaksjoner med Cedroxim kjent på dette tidspunkt.

Spør helsepersonell hvis Cedroxim kan samhandle med andre medisiner du tar. Sjekk med helsepersonell før du starte, stoppe, eller endre dosen av noen form for medisin.

Viktig sikkerhetsinformasjon:

Kontakt legen din umiddelbart hvis magesmerter eller kramper, alvorlig diaré, eller blodig avføring oppstår. Ikke behandle diaré uten først å sjekke med legen din.
Pass på å bruke Cedroxim for hele behandlingsforløpet. Hvis du ikke gjør det, kan det hende at medisinen ikke rydde opp infeksjonen helt. Bakteriene kan også bli mindre følsom for dette eller andre legemidler. Dette kan gjøre infeksjonen vanskeligere å behandle i fremtiden.
Cedroxim fungerer bare mot bakterier, det gjør ikke behandle virusinfeksjoner (f.eks forkjølelse).
Langvarig eller gjentatt bruk av Cedroxim kan forårsake andre infeksjoner. Fortell legen din dersom tegn på en andre infeksjon. Din medisin må kanskje endres for å behandle dette.
Diabetes pasienter - Cedroxim kan føre til at resultatene av noen tester for urin glukose å være feil. Spør legen din før du endrer din diett eller dosen av din diabetes medisin.
Cedroxim kan påvirke visse laboratorieprøver. Vær sikker på at legen din og lab personell vet du tar Cedroxim.
Bruk Cedroxim med forsiktighet hos eldre, de kan være mer følsomme for effektene av Cedroxim.
Bruk Cedroxim med ekstrem forsiktighet hos barn yngre enn 10 år som har diaré eller en infeksjon i magesekken eller tarmen.
Graviditet og amming: Hvis du blir gravid, bør du kontakte legen din. Du må diskutere fordeler og risiko ved bruk av Cedroxim mens du er gravid. Cedroxim er funnet i morsmelk. Hvis du er eller vil bli amming mens du bruker Cedroxim, sjekk med legen din. Diskuter eventuelle risikoer til babyen din.

Alle legemidler kan gi bivirkninger, men mange mennesker har ingen, eller mindre, bivirkninger.

Sjekk med legen din dersom noen av disse vanligste bivirkningene vedvarer eller blir plagsom:

Diaré, kvalme, magesyke, oppkast.

Oppsøk lege umiddelbart hvis noen av disse alvorlige bivirkninger forekommer:

Alvorlige allergiske reaksjoner (utslett, elveblest, kløe, pustevansker, tetthet i brystet, hevelse i munn, ansikt, lepper eller tunge), blodig diaré, mørk urin, redusert vannlating, feber, frysninger, eller sår hals, leddsmerter ; røde, hovne, eller blemmer hud, kramper, alvorlig diaré, magesmerter eller kramper, uvanlige blåmerker eller blødninger, unormal tretthet eller svakhet, vaginal kløe, lukt eller utflod, gulfarging av hud eller øyne.
Dette er ikke en komplett liste over alle bivirkninger som kan oppstå. Hvis du har spørsmål om bivirkninger, kontakt med helsepersonell.

Kjøpe Cedroxim